14.6 C
Khorol,UA
23. 05. 2024

навчально-методичний кабінет

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОЛЕДЖУ У 2023-2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Методична робота Відокремленого структурного підрозділу “Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського  державного аграрного університету” (далі – ВСП Хорольський АФК ПДАУ) є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх освітньої діяльності.

Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальних дисциплін, а також проведенню поза аудиторної виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів методичної служби коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – зростання професійної компетенції, професійної майстерності педагогічних працівників.

Головна методична проблема у 2023-2024 н. р. інноваційні напрямки формування особистості студента в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі; удосконалення системи диджиталізації у процесі підготовки молоді до майбутньої професійної діяльності, змісту, форм і методів дистанційного та змішаного навчання для формування професійних компетентностей студента, розвитку його творчих здібностей та соціальної адаптації.

У 2023-2024 навчальному році методична робота колективу ВСП Хорольський АФК ПДАУ спрямована на:

 

 

  • реалізацію навчально-методичної мети: формування загальних та фахових компетентностей студентів в умовах диджиталізації освіти;

 

  • вивчення, узагальнення і впровадження досвіду кращих педагогічних працівників коледжу, кураторів академічних груп, викладачів, майстрів виробничого навчання та вихователів гуртожитку;

 

  • накопичення і систематизація методичних матеріалів викладачів, майстрів виробничого навчання;

 

  • пропаганда і поширення інноваційних методів навчання та виховання;

 

  • організація та проведення конференцій, педагогічних читань, методичних семінарів, майстер-класів, навчально-практичних семінарів, засідань школи педагогічної майстерності з метою вирішення актуальних проблем навчання і виховання особистості, вивчення і обміну перспективного педагогічного досвіду;

 

  • удосконалення професійної компетентності педагогів;

 

  • збереження та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу;

 

  • запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на новітніх методологічних засадах та сучасних дидактичних принципах;

 

  • налагодження на постійній основі співпраці з виробництвом на всіх етапах освітнього процесу;

 

  • залучення педагогічних працівників та студентів до активної участі у науково-практичних конференціях, форумах, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій;

 

  • розвиток критичного мислення, вміння студентів самостійно визначати свої навчальні цілі, способи їх досягнення, ураховуючи власні освітні потреби, інтереси та здібності.

 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Організаційно-методична діяльність

Цикловим комісіям рекомендувати написання методичних розробок, статей для друку орієнтовної тематики:

 

  • нове в інформаційних технологіях навчання;

 

  • комп’ютеризація навчального процесу – основа сьогодення;

 

  • організація самостійної роботи студентів з використанням ПК;

 

  • форми і методи дистанційного та змішаного навчання для формування професійних компетентностей студента, розвитку його творчих здібностей та соціальної адаптації;

 

  • інноваційні стратегічні напрямки формування особистості студента в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі;

 

  • досвід проведення комп’ютерного контролю знань (інтерактивні тестуючі системи);

 

  • ефективність проведення навчальної практики з використанням інноваційно-комунікативних технологій.

 

 

Робота з педагогічним колективом

 

 

  • Продовжувати роботу над поєднанням традиційних й інноваційних методів освітнього процесу з використанням сучасних технологій.

 

  • Головам циклових комісій рекомендувати активізувати роботу з вивчення, узагальнення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду, поширювати його через фахові видання та Каталог кращих конкурсних робіт НМЦ вищої та фахової передвищої освіти.

 

  • На засіданні педагогічного семінару обговорити питання щодо інноваційної діяльності з метою оновлення та удосконалення освітнього процесу в коледжі.

 

 

Головними принципами науково-методичної роботи в коледжі є:

 

 

  • оперативність, мобільність, випереджувальний характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість.

Завідувачка навчально-методичного кабінету

 

 

Бровко Лариса Василівна

 

 

Методист навчально-методичного кабінету

 

 

Чишко Надія Петрівна

 

 

Секретар - друкарка навчально - методичного кабінету

Атестація

Підвищення кваліфікації

Педагогічна рада

Методична рада

РОБОТА МЕТОДИЧНИХ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

На допомогу викладачу

Методичні рекомендації щодо проведення відкритих занять

Методичні рекомендації щодо організації роботи майстра виробничого навчання

План методичної та навчально-дослідницької роботи 2023-2024

Положення про проведення відкритих занять, позаудиторних заходів, виховних годин у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»