13.1 C
Khorol,UA
31. 05. 2023

навчально-методичний кабінет

Навчально-методичний кабінет ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» є центром навчально-методичної роботи, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.
Основне завдання методичного кабінету – це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у освітній процес передові сучасні технології навчання і виховання.
Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні відкритих занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, тижнів циклових комісій.
Діяльність навчально-методичного кабінету координується з роботою педагогічної та методичної ради, циклових комісій, кураторів груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання здобувачів освіти, сприяння зростанню педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання.
Методична проблема 2021-2022 навчального року – інноваційні напрямки формування особистості студента в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі; вдосконалення змісту. форм і методів дистанційного і змішаного навчання для формування професійних компетентностей студента, розвитку його творчих здібностей та соціальної адаптації.
Методична робота коледжу спрямована на:
• вдосконалення професійної компетентності педагогів;
• збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
• запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на новітніх методологічних засадах та сучасних дидактичних принципах;
• активізація науково-пошукової роботи, обмін передовим педагогічним досвідом;
• налагодження на постійній основі співпраці з виробництвом на всіх етапах освітнього процесу;
• залучення педагогічних працівників та студентів до активної участі у науково-практичних конференціях, форумах, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій.
Головними принципами науково-методичної роботи в коледжі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість.

Завідувачка навчально-методичного кабінету

 

 

Бровко Лариса Василівна

 

 

Методист навчально-методичного кабінету

 

 

Чишко Надія Петрівна

 

 

Секретар - друкарка навчально - методичного кабінету

Атестація

Підвищення кваліфікації

Педагогічна рада

Методична рада

РОБОТА МЕТОДИЧНИХ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

На допомогу викладачу

Методичні рекомендації щодо проведення відкритих занять

Методичні рекомендації щодо організації роботи майстра виробничого навчання

План методичної та навчально-дослідницької роботи 2022-2023

Положення про проведення відкритих занять, позаудиторних заходів, виховних годин у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»