Рекомендації до вступних випробувань

РЕКОМЕНДАЦІЇ   для вступників

щодо підготовки та проходження

вступних випробувань

у ВСП Хорольський АФК ПДАУ

З МАТЕМАТИКИ

У процесі підготовки до вступних випробувань з математики зверніть увагу на:

 1. Вміння виконувати математичні розрахунки (дії з числами,  поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на  наближені обчислення, пропорції тощо).

2.Перетворення числових та буквених виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, спрощувати вирази та обчислювати значення  числових  виразів,  знаходити  числові  значення  виразів  при заданих значеннях змінних тощо).

 1. Побудову й аналіз  графіків функціональних залежностей, розв’язування лінійних і квадратних рівнянь та нерівностей, вміння досліджувати їхні властивості.
 2. Розв’язування текстових задач та задач практичного змісту з алгебри і геометрії.

5.Знаходження кількісних характеристик геометричних фігур (довжи-ни, величини  кутів, площі, об’єми).

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 1. У процесі підготовки до вступних випробувань повторюйте основні правила орфографії та пунктуації.
 2. Зверніть увагу на теми:
 • буквені позначення голосних та приголосних звуків;
 • уживання м’якого знака (ь), апострофа;
 • правопис префіксів, суфіксів;
 • спрощення в групах приголосних;
 • правопис слів разом, окремо, через дефіс;
 • правила переносу;
 • уживання великої літери;
 • уживання розділових знаків у простому та складному реченні, у реченнях з прямою мовою, цитатах, діалозі.
 1. Під час вступних випробувань бути уважним, проявляти старанність і відповідальність.
 2. У день вступних випробувань з’явитися до коледжу завчасно (без запізнень).
 3. При собі мати ручку з чорнилом синього кольору.

 

Під час вступних випробувань майте на увазі:

 1. Перш, ніж починати роботу, треба усвідомити, що саме ти повинен зробити, скільки це має забрати часу, визначити порядок роботи.
 2. Плануючи графік роботи, пам’ятай, що найвища продуктивність праці настає через 20—30 хв. після початку роботи. Найскладніші завдання доцільно виконувати саме тоді. Простіші й цікавіші – наприкінці. Проте, якщо тобі важко, починай роботу з цікавішого.
 3. Якщо якесь завдання не можеш виконати одразу, не розгублюйся – спробуй повторити через якийсь час.
 4. Пам’ятай: перемога не завжди приходить до найсильнішого: рано чи пізно вона приходить до того, хто вірить у себе!

 

Бажаємо Вам успіхів!!!