Положення приймальної комісії

Положення приймальної комісії

Положення про апеляційну комісію ВСП „Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету“  у 2022 році

Положення про вступні випробування у ВСП „Хорольський агропромисловий фаховий коледж  Полтавського державного аграрного університету“  у 2022 році

Положення про комісії для проведення співбесід у ВСП „Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету“  у 2022 році

Положення про предметну екзаменаційну комісію ВСП „Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету“  у 2022 році

Положення про проведення фахових випробувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» та диплома про вищу освіту у  ВСП „Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету“  у 2022 році

Положення про фахову атестаційну комісію    ВСП „Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету“  у 2022 році