Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції

Спеціальність 208 “Агроінженерія”. Спеціалізація «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація – «технік-механік сільськогосподарського  виробництва».

Випускники спеціальності 208 «Агроінженерія» спеціалізації «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією «технік-механік сільськогосподарського  виробництва», атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

 

Коледж заснований у 1930 році, На той час це був Хорольський технікум механізації сільського господарства. У тому ж році було створено відділення  з підготовки механізаторських кадрів для агропромислового комплексу під назвою “Механізація сільського господарства”. Сьогодні відділення має назву «Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції», де  готують техніків-механіків та фахівців з організації та ведення фермерського господарства.

За час існування навчального закладу підготовлено для народного господарства більше 6800 техніків-механіків, пройшли перепідготовку і підвищили кваліфікацію більше 3800 трактористів і комбайнерів та інженерних працівників сільськогосподарських підприємств.

Великий внесок у покращення матеріальної бази, удосконалення методичної та виховної роботи при підготовці техніків-механіків зробили в різні роки викладачі Шаригін В.О., Бова Ю.М., Бойко Б.Й., Марченко М.С., Надкерничний Ф.М., Статива Ф.С., Вишар П.М., Горюн В.Ю., Сухорук О.В., Кулик В.Г.; лаборанти Корольов Г.М., Недосвітій П.П., Скрипник Д.В., Федоренко Ф.Ф, та багато інших.

На сучасному етапі теоретичну і практичну підготовку студентів зі спеціальності «Агроінженерія» спеціалізації «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» забезпечують дві методичні циклові комісії:

 • механізації виробничих процесів;
 • загальнотехнічних дисциплін,

до  складу  яких  входять  досвідчені, висококваліфіковані інженери та педагоги: Яременко В.І., Пікало В.М., Гаража В.М., Малохатько О.М., Величко О.М., Лунцов В.В., Мірчук М.В., Онищенко Г.І., Петраш В.М., Похил С.В., Синчук А.М., Салогуб В.І., Петровський В.Г., Василенко Ю.М., Коваленко Р.М., Данилейко О.А., Сердюк О.І., Ревенок М.В., Рогова Л.В., Литвиненко В.В., Бондаренко А.В., Виговський М.О.

Підготовка майбутніх техніків-механіків проводиться у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях: “Трактори і автомобілі”, “Сільськогосподарські машини”, “Ремонт машин і обладнання”, “Експлуатація машин та обладнання”, “Охорона праці”, “Гідропривод сільськогосподарської техніки”, “Машини та обладнання для тваринництва”, “Машини та обладнання для переробки с/г продукції”, “Деталі машин”, “Основи нарисної геометрії та інженерної графіки”, “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, “Основи теплотехніки і гідравліки”, “Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів”, “Правила дорожнього руху”.

Для проведення практичних занять використовуються навчальні механічні майстерні, машинно-тракторний парк, навчальний полігон, 200 га орної землі. Безпосередньо з підготовки техніків-механіків працюють 6 викладачів-методистів, 12 викладачів вищої категорії, 8 викладачів першої категорії, 1 – другої категорії, більша половина з яких у свій час навчались на відділенні. 5 викладачів нагороджені трудовою відзнакою “Знак пошани” Міністерства аграрної політики України.

Викладачі профілюючих циклових комісій беруть активну участь у Міжнародних виставках “Сучасна освіта в Україні”, “Агро 2014…2017”, тематичних республіканських семінарах та науково-практичних конференціях  і роблять свій вагомий внесок у завоювання коледжем золотих, срібних та бронзових медалей.

Викладачі випускаючих циклових комісій активно працюють у Регіональному центрі перепідготовки кадрів для роботи на техніці іноземного виробництва. За період роботи центру підвищили кваліфікацію більше 6200 слухачів.

Студенти, які обрали спеціальність «Агроінженерія» зі спеціалізацією «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»,  є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, республіки; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

 Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • «Основи агрономії»;
 • «Основи тваринництва»;
 • «Трактори і автомобілі»;
 • «Сільськогосподарські машини»;
 • «Ремонт машин і обладнання»;
 • «Експлуатація машин та обладнання»;
 • «Машини і обладнання для тваринництва»;
 • «Технічний сервіс в АПК»;
 • «Паливно-мастильні матеріали»;
 • «Економіка аграрного виробництва»;
 • «Основи охорони праці»;
 • «Комп’ютери і комп’ютерні технології»;
 • «Гідропривід с.-г. техніки»;
 • «Машини і обладнання для переробки с.-г. продукції»;
 • «Підприємницька діяльність».

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» («Механічна обробка металів», «Слюсарна обробка», «Вільне кування», «Зварювальне виробництво»);
 • «Експлуатація машин і обладнання»;
 • «Комплексна зі спеціальних дисциплін» («Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Ремонт машин і обладнання», «Технічний сервіс в АПК»);
 • «Машини і обладнання для тваринництва»;
 • «Виробнича технологічна»;
 • «Переддипломна».

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорій А1, В1;
 • водія автомобіля категорій С, С1;
 • слюсаря з ремонту автомобілів 3 розряду;
 • оператора для роботи на складній сільськогосподарській техніці іноземного виробництва.

Продовження навчання за скороченими термінами у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації:

 • Полтавська державна аграрна академія (інженерно-технологічний факультет);
 • Харківський   національний   технічний   університет   сільського   господарства  ім. Петра Василенка (навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ.

Спеціальність 201 “Агрономія”. Спеціалізація «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація – «фахівець з організації та ведення фермерського господарства».

Випускники спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізації «Організація і технологія ведення фермерського господарства» отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією «фахівець з організації та ведення фермерського господарства”, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та  право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Організація і технологія ведення фермерського господарства» проводиться  у коледжі понад 20 років.

Навчання за спеціальністю «Агрономія» дає можливість пройти практику за кордоном – у Польщі, Німеччині, Данії.

Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка включає в себе навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів для фермерського господарства забезпечують три випускаючі методичні циклові комісії:

 • природничих дисциплін;
 • механізації виробничих процесів;
 • економічних дисциплін.

Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають викладачі Бондаренко Н.В., Єременко Н.С.,  Казьоннова Н.М.,  Мельніченко Л.В.,  Діхтярь Л.І., Бровко Л.В., Науменко Л.О.,  Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Мірчук М.В., Онищенко Г.І., Салогуб В.І., Петраш В.М.

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії:

 • технології виробництва продукції рослинництва та тваринництва;
 • тракторів і автомобілів;
 • сільськогосподарських машин;
 • економіки підприємства;
 • фінансів та бухгалтерського обліку;
 • маркетингу та підприємництва;
 • менеджменту;
 • організації і планування сільськогосподарського виробництва.

Кабінети оснащені сучасними технічними засобами навчання (медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt тощо). Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації з підготовки до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, проектів) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань зі спеціальності.

Особлива увага приділяється упровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу.

Викладачі випускаючих циклових комісій беруть участь у  Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро 2014…2017» і зробили  вагомий внесок в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти, які обрали спеціальність фахівця з організації та ведення фермерського господарства, є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • «Трактори і автомобілі»;
 • «Сільськогосподарські машини»;
 • «Технології в галузях рослинництва»;
 • «Технології в галузях тваринництва»;
 • «Основи ветеринарії і зоогігієни»;
 • «Технологія заготівлі і зберігання с.г. продукції з основами переробки»;
 • «Бухгалтерський облік і фінансування з основами банківської справи»;
 • «Організація і планування аграрних формувань»;
 • «Основи підприємництва, агро бізнесу та маркетингу»;
 • «Комп’ютеризація с.-г. виробництва»;
 • «Захист рослин»;
 • «Насінництво з основами селекції»;
 • «Плодоовочівництво»;
 • «Кормовиробництво».

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • «Технології в галузі рослинництва»;
 • «Технології в галузі тваринництва»;
 • «Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції»;
 • «Маркетинг»;
 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Ботаніка»;
 • «Агрохімія»;
 • «Землеробство»;
 • «Трактори і автомобілі»;
 • «Організація і планування сільськогосподарського виробництва»;
 • «Менеджмент»;
 • «Комп’ютеризація»;
 • «Технологічна»;
 • «Переддипломна».

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • водія автомобіля категорій В і С1;
 • тракториста-машиніста категорій А1 і В1;
 • оператора комп’ютерного набору.

Продовження навчання за скороченими термінами у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації:

 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ.
 • Харківська зооветеринарна академія.