Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції

Спеціальність 208 Агроінженерія

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на базі ОКР (кваліфікований робітник) – 1 рік 10 місяців.

Кваліфікація – «технік-механік сільськогосподарського  виробництва».

Випускники спеціальності 208 Агроінженерія за ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» отримують диплом фахового молодшого бакалавра, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах закладів вищої освіти за скороченими термінами.

Коледж заснований у 1930 році. На той час це був Хорольський технікум механізації сільського господарства. У тому ж році було створено відділення  з підготовки механізаторських кадрів для агропромислового комплексу під назвою “Механізація сільського господарства”. Сьогодні відділення має назву «Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції»

 

За час існування закладу освіти підготовлено для агропромислового комплексу країни більше 8000 техніків-механіків, пройшли перепідготовку і підвищили кваліфікацію більше 4000 трактористів і комбайнерів та інженерних працівників сільськогосподарських підприємств.

Великий внесок у покращення матеріальної бази, удосконалення методичної та виховної роботи при підготовці техніків-механіків зробили в різні роки викладачі: Шаригін В.О., Бова Ю.М., Бойко Б.Й., Марченко М.С., Надкерничний Ф.М., Статива Ф.С., Вишар П.М., Горюн В.Ю., Сухорук О.В., Кулик В.Г., Гузик Р.Т, Радченко В.С., Яременко В.І., Баканов О.В., Мірчук М.В., Ревенок М.В.; лаборанти: Корольов Г.М., Недосвітій П.П., Скрипник Д.В., Федоренко Ф.Ф, та багато інших.

 

На сучасному етапі теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти зі спеціальності Агроінженерія забезпечують дві методичні циклові комісії:

 • механізації виробничих процесів;
 • загальнотехнічних дисциплін,

до  складу  яких  входять  досвідчені, висококваліфіковані інженери та педагоги: Литвиненко В.В., Бондаренко А.В., Загривий Р.А., Пікало В.М., Гаража В.М., Малохатько О.М., Величко О.М., Лунцов В.В., Онищенко Г.І., Петраш В.М., Похил С.В., Пойда О.М., Салогуб В.І., Петровський В.Г., Василенко Ю.М., Бедюх В.В., Данилейко О.А., Сердюк О.І.,  Рогова Л.В., Кратенко Г.І., Виговський М.О., Абрамов С.Г., Іваніченко С.С..

 

Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності Агроінженерія ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»  проводиться у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях: “Трактори і автомобілі”, “Сільськогосподарські машини”, “Ремонт машин і обладнання”, “Експлуатація машин та обладнання”, “Основи охорони праці і БЖД”, “Гідросистем і автоматизованого гідроприводу”, “Машини та обладнання для тваринництва”,  “Технічна механіка”, “Основи нарисної геометрії та інженерної графіки”, “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, “Основи теплотехніки і гідравліки”, “Матеріалознавство і ТКМ”, “Правила дорожнього руху”, “Курсового і дипломного проєктування”, “Паливні системи тракторів і автомобілів”, “Організація правил безпеки дорожнього руху і основи керування автомобілем”

Для проведення практичних занять використовуються діючі цехи навчально- виробничих майстерень, машинно-тракторний парк, навчальний полігон, 198,4 га орної землі.

У машинно-тракторному парку знаходяться трактори, автомобілі, різноманітна сільськогосподарська техніка, необхідна для оволодіння здобувачами освіти практичних навичок. Практичну підготовку проводять майстри виробничого навчання: Прядка М.М., Кратенко В.В., Пономаренко О.В., Волошин О.С., Чуприна М.В., Гурієвський О.Г., Пилипенко П.І. на чолі з Бойко В.О.

На базі навчально-виробничих майстерень проводяться навчальні практики здобувачів освіти зі спеціальності Агроінженерія за ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». У складі навчально-виробничих майстерень функціонують цехи: слюсарний, токарний, ковальський, зварювальний, ремонту електрообладнання автомобілів, ремонту двигунів внутрішнього згорання, ремонту легкових автомобілів, ремонту вантажних автомобілів, ремонту паливної апаратури та елементів гідравлічної апаратури дизельних двигунів, ремонту трансмісії та ходової частини тракторів.

Практичну підготовку у навчально-виробничих майстернях проводять майстри виробничого навчання: Бірюченко А.П., Годлевський І.О., Данилейко О.А., Юхименко О.А., Діденко В.Г., Микитенко О.М., Яковченко М.С., Булатов С.В. Завідувач майстерень – Микитенко М.Д.

Викладачі випускаючих циклових комісій беруть активну участь у Міжнародних виставках “Сучасні заклади освіти”, “Інноватика в сучасній освіті”, тематичних республіканських семінарах та науково-практичних конференціях  і роблять вагомий внесок у отримання коледжем золотих, срібних та бронзових медалей.  Відвідують спеціалізовані виставки “Агро 2014…2021”.

Викладачі МЦК ‘Механізація виробничих процесів” активно працюють на курсах перепідготовки механізаторів для роботи на сучасній техніці іноземного виробництва. Курси проводяться для Агрохолдингу ТОВ Фірма “Астарта–Київ”, ТОВ “Кернел” та за замовленням інших господарств різної форми власності

Здобувачі освіти, які обрали спеціальність Агроінженерія є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед закладів вищої освіти різних рівнів акредитації.

На базі коледжу багато років поспіль проводиться Регіональний конкурс професійної майстерності “День інженера-механіка”, в якому беруть участь здобувачі освіти різних  закладів освіти Полтавської та Харківської областей.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • «Основи агрономії»;
 • «Основи тваринництва»;
 • «Трактори і автомобілі»;
 • «Сільськогосподарські машини»;
 • «Ремонт машин та обладнання»;
 • «Експлуатація машин та обладнання»;
 • «Машини і обладнання для тваринництва»;
 • «Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції»;
 • «Технічний сервіс в АПК»;
 • «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали»;
 • «Економіка та організація і планування аграрного виробництва»;
 • «Основи охорони праці та охорона праці в галузі»;
 • «Комп’ютери і комп’ютерні технології»;
 • «Гідропривід сільськогосподарської техніки»;
 • «Підприємницька діяльність».

Під час навчання здобувачі освіти проходять навчальні та виробничі практики:

 • «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» («Слюсарна», «Зварювальна», «Ковальська», «Механічна»);
 • «Машиновикористання в землеробстві»;
 • «Комплексна зі спеціальних дисциплін» («Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Ремонт машин і обладнання», «Технічний сервіс в АПК»);
 • «Механізація тваринництва»;
 • «Вирішення виробничо-ситуаційних завдань»;
 • «Технологічна»;
 • «Переддипломна».

 

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорій А1, В1;
 • водія колісних транспортних засобів категорій В, С1(легкових та вантажних середньотонажних автомобілів);
 • слюсаря з ремонту колісного транспорту.

Продовження навчання за скороченими термінами у закладах вищої освіти:

 • Полтавський державний аграрний університет;
 • Державний біотехнологічний університет м. Харків;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ;
 • та інші.

 

Спеціальність 201 Агрономія. ОПП«Організація і технологія ведення фермерського господарства»

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація – «фахівець з організації та ведення фермерського господарства».

Випускники спеціальності 201 Агрономія за ОПП«Організація і технологія ведення фермерського господарства» отримують диплом фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією «фахівець з організації та ведення фермерського господарства”, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та  право продовжити навчання у закладах вищої освіти за скороченими термінами.

Підготовка фахівців за ОПП «Організація і технологія ведення фермерського господарства» проводиться  у коледжі понад 20 років.

Навчання за спеціальністю Агрономія дає можливість пройти практику за кордоном.

Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка включає в себе навчально-дослідне господарство з 198,4 га орної землі, підсобне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Освітній процес з підготовки спеціалістів для фермерського господарства забезпечують три випускаючі методичні циклові комісії:

 • природничих дисциплін;
 • механізації виробничих процесів;
 • економічних дисциплін.

Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають викладачі Бондаренко Н.В.,  Казьоннова Н.М.,  Мельніченко Л.В., Фурсов І.С., Головенко О.О., Науменко Л.О.,  Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д.,  Онищенко Г.І., Петраш В.М..

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії:

 • агрономії (технології виробництва продукції рослинництва);
 • зоотехнії (технології виробництва продукції тваринництва);
 • маркетингу та агробізнесу;
 • основ економічної теорії та економіки сільського господарства;
 • фінансів підприємств;
 • сільськогосподарських машин;
 • тракторів і автомобілів.

  Кабінети оснащені сучасними технічними засобами навчання (медіапроектори, інтерактивні дошки, комп’ютери з підключеною мережею Internеt тощо). Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

  Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації з підготовки до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань зі спеціальності.

  Особлива увага приділяється упровадженню в освітній процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання.

  Студенти, які обрали майбутню професію фахівця з організації та ведення фермерського господарства, є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед закладів освіти різних рівнів акредитації.

  Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

  • «Землеробство з грунтознавством»;
  • «Агрохімія»;
  • «Технології в галузях рослинництва»;
  • «Технології в галузях тваринництва»;
  • «Основи ветеринарії і зоогігієни»;
  • «Технологія заготівлі і зберігання с.г. продукції з основами переробки»;
  • «Бухгалтерський облік і фінансування з основами банківської справи»;
  • «Організація і планування аграрних формувань»;
  • «Основи підприємництва, агробізнесу та маркетингу»;
  • «Комп’ютеризація с.-г. виробництва»;
  • «Захист рослин та насінництво з основами селекції»;
  •  «Кормовиробництво»;
  • «Плодоовочівництво»;
  • «Трактори і автомобілі»;
  • «Сільськогосподарські машини та їх використання».

  Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

  • «Технології в галузі рослинництва»;
  • «Технології в галузі тваринництва»;
  • «Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції»;
  • «Бухгалтерський облік»;
  • «Ботаніка»;
  • «Агрохімія»;
  • «Землеробство»;
  • «Трактори і автомобілі»;
  • «Організація і планування»;
  • «Комп’ютеризація»;
  • «Технологічна»;
  • «Виробнича».

  Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

  • тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1, В1;
  • оператора комп’ютерного набору;
  • водія колісних транспортних засобів категорі В, С1 (легкових та вантажних середньотонажних автомобілів).

  Продовження навчання за скороченими термінами у закладах вищої освіти:

  • Полтавський державний аграрний університет;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ;
  •  та інших.