Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції

Спеціальність 208 Агроінженерія

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на базі ОКР (кваліфікований робітник) – 1 рік 10 місяців.

Кваліфікація – «технік-механік сільськогосподарського  виробництва».

Випускники спеціальності 208 Агроінженерія за ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» отримують диплом фахового молодшого бакалавра, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах закладів вищої освіти за скороченими термінами.

Коледж заснований у 1930 році. На той час це був Хорольський технікум механізації сільського господарства. У тому ж році було створено відділення  з підготовки механізаторських кадрів для агропромислового комплексу під назвою “Механізація сільського господарства”. Сьогодні відділення має назву «Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції»

 

За час існування закладу освіти підготовлено для агропромислового комплексу країни більше 8000 техніків-механіків, пройшли перепідготовку і підвищили кваліфікацію більше 4000 трактористів і комбайнерів та інженерних працівників сільськогосподарських підприємств.

Великий внесок у покращення матеріальної бази, удосконалення методичної та виховної роботи при підготовці техніків-механіків зробили в різні роки викладачі: Шаригін В.О., Бова Ю.М., Бойко Б.Й., Марченко М.С., Надкерничний Ф.М., Статива Ф.С., Вишар П.М., Горюн В.Ю., Сухорук О.В., Кулик В.Г., Гузик Р.Т, Радченко В.С., Яременко В.І., Баканов О.В., Мірчук М.В., Ревенок М.В.; лаборанти: Корольов Г.М., Недосвітій П.П., Скрипник Д.В., Федоренко Ф.Ф, та багато інших.

 

На сучасному етапі теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти зі спеціальності Агроінженерія забезпечують дві методичні циклові комісії:

 • механізації виробничих процесів;
 • загальнотехнічних дисциплін,

до  складу  яких  входять  досвідчені, висококваліфіковані інженери та педагоги: Литвиненко В.В., Бондаренко А.В., Загривий Р.А., Пікало В.М., Гаража В.М., Малохатько О.М., Величко О.М., Лунцов В.В., Онищенко Г.І., Петраш В.М., Похил С.В., Пойда О.М., Салогуб В.І., Петровський В.Г., Василенко Ю.М., Бедюх В.В., Данилейко О.А., Сердюк О.І.,  Рогова Л.В., Кратенко Г.І., Виговський М.О., Абрамов С.Г., Іваніченко С.С..

 

Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності Агроінженерія ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»  проводиться у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях: “Трактори і автомобілі”, “Сільськогосподарські машини”, “Ремонт машин і обладнання”, “Експлуатація машин та обладнання”, “Основи охорони праці і БЖД”, “Гідросистем і автоматизованого гідроприводу”, “Машини та обладнання для тваринництва”,  “Технічна механіка”, “Основи нарисної геометрії та інженерної графіки”, “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, “Основи теплотехніки і гідравліки”, “Матеріалознавство і ТКМ”, “Правила дорожнього руху”, “Курсового і дипломного проєктування”, “Паливні системи тракторів і автомобілів”, “Організація правил безпеки дорожнього руху і основи керування автомобілем”

Для проведення практичних занять використовуються діючі цехи навчально- виробничих майстерень, машинно-тракторний парк, навчальний полігон, 198,4 га орної землі.

У машинно-тракторному парку знаходяться трактори, автомобілі, різноманітна сільськогосподарська техніка, необхідна для оволодіння здобувачами освіти практичних навичок. Практичну підготовку проводять майстри виробничого навчання: Прядка М.М., Кратенко В.В., Пономаренко О.В., Волошин О.С., Чуприна М.В., Гурієвський О.Г., Пилипенко П.І. на чолі з Бойко В.О.

На базі навчально-виробничих майстерень проводяться навчальні практики здобувачів освіти зі спеціальності Агроінженерія за ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». У складі навчально-виробничих майстерень функціонують цехи: слюсарний, токарний, ковальський, зварювальний, ремонту електрообладнання автомобілів, ремонту двигунів внутрішнього згорання, ремонту легкових автомобілів, ремонту вантажних автомобілів, ремонту паливної апаратури та елементів гідравлічної апаратури дизельних двигунів, ремонту трансмісії та ходової частини тракторів.

Практичну підготовку у навчально-виробничих майстернях проводять майстри виробничого навчання: Бірюченко А.П., Годлевський І.О., Данилейко О.А., Юхименко О.А., Діденко В.Г., Микитенко О.М., Яковченко М.С., Булатов С.В. Завідувач майстерень – Микитенко М.Д.

Викладачі випускаючих циклових комісій беруть активну участь у Міжнародних виставках “Сучасні заклади освіти”, “Інноватика в сучасній освіті”, тематичних республіканських семінарах та науково-практичних конференціях  і роблять вагомий внесок у отримання коледжем золотих, срібних та бронзових медалей.  Відвідують спеціалізовані виставки “Агро 2014…2021”.

Викладачі МЦК ‘Механізація виробничих процесів” активно працюють на курсах перепідготовки механізаторів для роботи на сучасній техніці іноземного виробництва. Курси проводяться для Агрохолдингу ТОВ Фірма “Астарта–Київ”, ТОВ “Кернел” та за замовленням інших господарств різної форми власності

Здобувачі освіти, які обрали спеціальність Агроінженерія є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед закладів вищої освіти різних рівнів акредитації.

На базі коледжу багато років поспіль проводиться Регіональний конкурс професійної майстерності “День інженера-механіка”, в якому беруть участь здобувачі освіти різних  закладів освіти Полтавської та Харківської областей.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • «Основи агрономії»;
 • «Основи тваринництва»;
 • «Трактори і автомобілі»;
 • «Сільськогосподарські машини»;
 • «Ремонт машин та обладнання»;
 • «Експлуатація машин та обладнання»;
 • «Машини і обладнання для тваринництва»;
 • «Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції»;
 • «Технічний сервіс в АПК»;
 • «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали»;
 • «Економіка та організація і планування аграрного виробництва»;
 • «Основи охорони праці та охорона праці в галузі»;
 • «Комп’ютери і комп’ютерні технології»;
 • «Гідропривід сільськогосподарської техніки»;
 • «Підприємницька діяльність».

Під час навчання здобувачі освіти проходять навчальні та виробничі практики:

 • «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» («Слюсарна», «Зварювальна», «Ковальська», «Механічна»);
 • «Машиновикористання в землеробстві»;
 • «Комплексна зі спеціальних дисциплін» («Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Ремонт машин і обладнання», «Технічний сервіс в АПК»);
 • «Механізація тваринництва»;
 • «Вирішення виробничо-ситуаційних завдань»;
 • «Технологічна»;
 • «Переддипломна».

 

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорій А1, В1;
 • водія автотранспортних засобів категорій В, С1 (легкових та вантажних середньотонажних автомобілів);
 • слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів.

Продовження навчання за скороченими термінами у закладах вищої освіти:

 • Полтавський державний аграрний університет;
 • Державний біотехнологічний університет м. Харків;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ;
 • та інші.

 

Спеціальність 201 Агрономія. ОПП«Організація і технологія ведення фермерського господарства»

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація – «фахівець з організації та ведення фермерського господарства».

Випускники спеціальності 201 Агрономія за ОПП«Організація і технологія ведення фермерського господарства» отримують диплом фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією «фахівець з організації та ведення фермерського господарства”, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та  право продовжити навчання у закладах вищої освіти за скороченими термінами.

Підготовка фахівців за ОПП «Організація і технологія ведення фермерського господарства» проводиться  у коледжі понад 20 років.

Навчання за спеціальністю Агрономія дає можливість пройти практику за кордоном.

Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка включає в себе навчально-дослідне господарство з 198,4 га орної землі, підсобне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Освітній процес з підготовки спеціалістів для фермерського господарства забезпечують три випускаючі методичні циклові комісії:

 • природничих дисциплін;
 • механізації виробничих процесів;
 • економічних дисциплін.

Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають викладачі Бондаренко Н.В.,  Казьоннова Н.М.,  Мельніченко Л.В., Фурсов І.С., Головенко О.О., Науменко Л.О.,  Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д.,  Онищенко Г.І., Петраш В.М..

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії:

 • агрономії (технології виробництва продукції рослинництва);
 • зоотехнії (технології виробництва продукції тваринництва);
 • маркетингу та агробізнесу;
 • основ економічної теорії та економіки сільського господарства;
 • фінансів підприємств;
 • сільськогосподарських машин;
 • тракторів і автомобілів.

  Кабінети оснащені сучасними технічними засобами навчання (медіапроектори, інтерактивні дошки, комп’ютери з підключеною мережею Internеt тощо). Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

  Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації з підготовки до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань зі спеціальності.

  Особлива увага приділяється упровадженню в освітній процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання.

  Студенти, які обрали майбутню професію фахівця з організації та ведення фермерського господарства, є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед закладів освіти різних рівнів акредитації.

  Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

  • «Землеробство з грунтознавством»;
  • «Агрохімія»;
  • «Технології в галузях рослинництва»;
  • «Технології в галузях тваринництва»;
  • «Основи ветеринарії і зоогігієни»;
  • «Технологія заготівлі і зберігання с.г. продукції з основами переробки»;
  • «Бухгалтерський облік і фінансування з основами банківської справи»;
  • «Організація і планування аграрних формувань»;
  • «Основи підприємництва, агробізнесу та маркетингу»;
  • «Комп’ютеризація с.-г. виробництва»;
  • «Захист рослин та насінництво з основами селекції»;
  •  «Кормовиробництво»;
  • «Плодоовочівництво»;
  • «Трактори і автомобілі»;
  • «Сільськогосподарські машини та їх використання».

  Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

  • «Технології в галузі рослинництва»;
  • «Технології в галузі тваринництва»;
  • «Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції»;
  • «Бухгалтерський облік»;
  • «Ботаніка»;
  • «Агрохімія»;
  • «Землеробство»;
  • «Трактори і автомобілі»;
  • «Організація і планування»;
  • «Комп’ютеризація»;
  • «Технологічна»;
  • «Виробнича».

  Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

  • тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорій А1, В1;
  • оператора комп’ютерного набору.

  Продовження навчання за скороченими термінами у закладах вищої освіти:

  • Полтавський державний аграрний університет;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ;
  •  та інших.

   

  ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

  За заочною формою здобуття освіти готують фахівців освітньо – професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти та за скороченим терміном  здобуття освіти  випускників профільних закладів професійно-технічної освіти і випускників ЗВО (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) за спеціальностями:

  208 Агроінженерія за ОПП „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва. Кваліфікація «Технік-механік сільськогосподарського виробництва»;

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ОПП „Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”. Кваліфікація «Технік-електрик»;

  192 Будівництво та цивільна інженерія за ОПП „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”. Кваліфікація «Технік газового господарства»;

  201 Агрономія за ОПП „Організація і технологія ведення фермерського господарства”. Кваліфікація «Фахівець з організації та ведення фермерського господарства»;

  073 Менеджмент за ОПП „Організація виробництва”. Кваліфікація «Організатор виробництва».

  Сьогодні за заочною формою здобуття освіти отримують спеціальність студенти за кошти державного бюджету і за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Навчання за  заочною формою у коледжі веде свою історію з далекого 1957 року. Першого січня 1957 року відкрито спеціальність „Механізація сільського господарства” з планом прийому 50 осіб. Перший випуск спеціалістів заочного відділення на базі середньої школи (14 осіб) відбувся в червні 1960 року, а на базі неповної середньої школи – у жовтні 1961 року в кількості 50 осіб. Випуск спеціалістів заочної форми навчання у 1969 році становив уже 199 осіб.

  У 1977 році відкрилася спеціальність «Механізація і електрифікація тваринництва», а в 1989 році – «Електрифікація і автоматизація сільського господарства».

  У 1991 році на заочному відділенні запроваджено двохступеневу підготовку спеціалістів.

  У 2000 році для студентів заочного відділення додалися нові спеціальності: „Організація і технологія ведення фермерського господарства”, „Організація виробництва”.

  У 2004 році розпочато навчання за спеціальністю «Обслуговування устаткування і систем газопостачання».

  Керівники заочного відділення:

  1957 р. – Горобець Іван Пилипович;

  1958-1965 р.р. – Вишар Павло Михайлович;

  1965  –1991 р.р. –  Семенченко Петро Григорович,

  1991-2005р.р. – Коливушко Іван Михайлович.

  2005р. – 2015р. – Бедюх Віктор Васильович.

  З 2016 року відділення реорганізовано і мало назву «Заочна освіта та денна з економічних спеціальностей» очолював його Бедюх Віктор Васильович.

  З вересня 2018 року відділення називалося «Енергетика та економіка аграрного виробництва і заочна освіта». Завідувачем відділення призначено Біленко Олену Іванівну, куратором навчальних груп заочної форми навчання був Бедюх Віктор Васильович до квітня 2021 року.

  З 1 травня 2021 року куратором навчальних груп заочної форми здобуття освіти призначено Яременко Валентину Миколаївну.

  Із лютого 2024 року відбулися зміни у структурі відділень. Контингент  студентів заочної форми здобуття освіти приєднали до складу іншого відділення, яке має назву «Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції та заочна освіта». Очолює потужний колектив завідувач відділення Бондаренко Андрій Вікторович. Кураторство академічних груп заочної форми здобуття освіти продовжує здійснювати Яременко Валентина Миколаївна.

  У різні роки освітній процес заочної форми здобуття освіти забезпечували висококваліфіковані спеціалісти.

  Методисти:

  Артюх Надія Наумівна, Нікітенко Наталія Матвіївна, Тімченко Віктор Григорович, Посохов Михайло Васильович, Заєць Галина Сергіївна, Яременко Валентина Миколаївна.

  Секретарі:

  Бабак Валентина Василівна, Миргородська Марія Максимівна, Щербина Валентина Петрівна, Українець Валентина Іванівна, Тур Дарина Миколаївна, Широкоступ Леся Юріївна, Ватуля Аліна Олександрівна, Тітенко Тетяна Андріївна.

  Значний вклад у розвиток заочного відділення з удосконалення навчально-методичної роботи у різні роки внесли викладачі: Лобач Володимир Андрійович, Нікітенко Наталія Матвіївна, Лифарь Віктор Григорович, Святчик Мая Іванівна, Заєць Галина Сергіївна, Кожевнікова Ольга Миколаївна, Кулик Володимир Григорович, Яременко Володимир Іванович, Сердюк Олександр Іванович.

  Сьогодні навчальний процес за заочною формою здобуття освіти забезпечує кваліфікований викладацький склад близько 60 осіб, серед яких 42 викладачі мають вищу категорію, з них – 30 викладачів мають звання „викладач-методист”.

  За всі роки освітньої діяльності зі стін  ВСП Хорольський АФК ПДАУ за заочною формою здобуття освіти вийшло більше ніж 8000 фахівців найпочеснішої на землі професії аграріїв. Коледж пишається своїми випускниками, які працюють майже в усіх областях  Центральної України та близькому зарубіжжі.

  Випускники заочної форми здобуття освіти продовжують навчання за інтегрованими навчальними планами у закладах вищої освіти:

  1. Полтавський державний аграрний університет;
  2. Харківський державний біотехнологічний університет та інші.

  Якщо Ви мрієте стати майстром своєї справи, запрошуємо на навчання без відриву від виробництва до ВСП Хорольський АФК ПДАУ.