Енергетика та економіка агропромислового виробництва і заочна освіта

 Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація – технік-електрик.

 

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією техніка-електрика, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Понад 50 років у коледжі готують фахівців зі спеціалізації “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК”.

За час існування підготовлено для народного господарства 3179 техніків-електриків та понад 1600 техніків-електромеханіків сільськогосподарських підприємств.

Значних успіхів у підготовці спеціалістів середньої ланки для сільськогосподарського виробництва Полтавської області та України на відділенні досягнуто в 1970-1980 роках. Першим завідуючим відділенням був Шкляр П.Т.. Великий внесок у покращення матеріальної бази, удосконалення навчально-методичної та виховної роботи на відділенні зробили в різні роки викладачі: Діхтярь Л.П., Глова А.І., Статива Ф.С., Добровольський М.Г.,  Лифарь В.Г., Крутько І.П., Тимченко М.Г., Філоненко О.П., Ситін Л.М., Вишар П.М., Горюн В.Ю., Надкерничний Ф.М.,  Сухорук О.В., Кожевнікова О.М., Єременко В.М., лаборанти: Жадан А.І., Цілуйко І.І., Бурлака В.П., Капітан В.С., Сахно О.І., Сахно С.І., Устименко В.Г. Зараз молодий потужний колектив очолює завідувачка відділення Біленко О. І., голова МЦК Устименко О. А., викладачі: Стогній А.О. Малюжко Н.О., Ходосова Н.В., Кривошапка Е.А., Вітряк А.В., Біленко О.С., Керекелиця О.В., Ляшенко О.В., майстри та лаборанти: Керекелиця О.С., Устименко Л.І., Мурашко М.В.

Теоретичну і практичну підготовку студентів зі спеціальності забезпечує методична циклова комісія «Енергетика агропромислового виробництва». Відділення має кабінети і лабораторії: «Економіки с.г. і організації агроенергосервісу», «Теоретичних основ електротехніки», «Комплексної електрифікації агропромислового виробництва», «Електронних систем контролю і керування технологічними процесами агропромислового виробництва», «Електричних машин», «Електрообладнання с.г. агрегатів і установок», «Автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування», «Експлуатації та ремонту електричного обладнання та засобів автоматизації», «Монтажу електрообладнання і систем керування», «Електропостачання сільського господарства», «Електрообладнання сільськогосподарської техніки», «Технічних засобів навчання».

   Для проведення практичних занять використовуються навчальні механічні майстерні, навчальний полігон.

 Підготовку фахівців за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на відділенні здійснюють 4 викладачі-методисти, 3 викладачі вищої кваліфікаційної категорії, 2 викладачі першої кваліфікаційної категорії, більша половина з яких у свій час навчались на відділенні.

   Викладачі беруть участь у Міжнародних виставках “Сучасна освіта в Україні” і внесли свій вагомий вклад у завоювання відповідно срібної, бронзової і золотої медалей для коледжу.

На Всеукраїнських змаганнях серед 28 навчальних закладів, що готують техніків-електриків, команда студентів нашого відділення виборола І місце.

Студенти відділення є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів.

На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Мікропроцесорні засоби в системах контролю та управління.
 2. Електричні машини і апарати.
 3. Основи електроніки і мікропроцесорної техніки.
 4. Монтаж електрообладнання і систем керування.
 5. Основи автоматики.
 6. Електропостачання сільського господарства.
 7. Охорона праці в галузі.
 8. Комп’ютери та комп’ютерні технології.
 9. Електрообладнання сільськогосподарської техніки.
 10. Електричне освітлення і опромінення.
 11. Електропривод сільськогосподарських машин.
 12. Електротехнологія.
 13. Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування.
 14. Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації.
 15. Комп’ютерна та інженерна графіка.
 16. Основи енергозбереження.

Навчальні та виробничі практики:

 1. Навчально-ознайомлювальна.
 2. Слюсарна.
 3. Ковальська.
 4. Механічна.
 5. Зварювальна.
 6. Електрослюсарна.
 7. Електромонтажна.
 8. ТО і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації.
 9. Вирішення виробничих ситуацій.
 10. Виробничо-технологічна.
 11. Переддипломна.

Навчаючись в коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 1. Водій автомобіля категорій “В”, “С”
 2. Електромонтер з обслуговування та ремонту електротехнічних установок

Продовження навчання за скороченими термінами в ВНЗ IV рівня акредитації:

 1. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (факультет енергетики і комп’ютерних технологій) — з ІІІ курсу
 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ (факультет енергетики і комп’ютерних технологій) — з ІІІ курсу
 3. Кременчуцький політехнічний університет імені М. Остроградського
 4. Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка та інш.

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 Спеціалізація “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

Термін навчання :

 • на базі базової загальної середньої освіти (9 класів)- 3 роки 6 місяців,
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 6 місяців.

Кваліфікація – технік з експлуатації устаткування газових  об’єктів.

Випускники даної спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста за кваліфікацією  «Технік  з експлуатації устаткування газових  об’єктів», атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничої професії, права водія категорії В, С1  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за скороченими  термінами навчання.

Понад 17 років у коледжі готують фахівців зі спеціалізації «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». Колектив циклових комісій спеціальності – це молоді викладачі, які постійно працюють над удосконаленням навчально-методичної та виховної роботи на відділенні.

Протягом короткого часу створена матеріальна та навчально-методична база для підготовки спеціалістів газового сектору Полтавщини та прилеглих регіонів   Матеріальна база спеціальності: кабінет  «Курсового та дипломного проектування», лабораторії «Газифіковані котельні агрегати» , «Газові мережі та устаткування», «Основи автоматики і телемеханіки», «Експлуатація устаткування і систем газопостачання», «Матеріалознавство з основами будівництва та геодезії», «Сантехнічне обладнання», «Навчальний газовий полігон».

Підготовку фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» на відділенні здійснюють 2 викладачі-методисти, 2 викладачі першої кваліфікаційної категорії і 2 викладачі другої кваліфікаційної категорії.

Виконання програми навчальних практик  здійснюється в навчально-виробничих майстернях на навчальному газовому полігоні.

Викладачі випускаючих циклових комісій є активними учасниками Міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні», виставок педагогічного досвіду та  творчості молоді НМЦ.   Методичні матеріали викладачів  «Організація навчально-виховного процесу на відділенні» та «Тести для визначення базової професійної підготовки» занесено  до каталогу кращих.

Студентське життя цікаве не тільки навчанням, але й дозвіллям. Конкурси аматорського мистецтва,   кмітливих та винахідливих,   «найрозумніший», спортивні змагання, театралізовані урочистості – це далеко не повний перелік заходів, активними учасниками яких є студенти даної спеціальності.

Колектив співпрацює з підприємствами, управліннями експлуатації газового господарства  області в плані проходження виробничої практики та вивчення досвіду. Екскурсії на виробництво, виставки досягнень науки та техніки стали традицією для студентів спеціальності.

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Інженерно-технічне устаткування будівель і споруд.
 2. Природні та штучні гази.
 3. Газові котельні агрегати.
 4. Газові мережі та устаткування.
 5. Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві.
 6. Експлуатація устаткування і систем газопостачання.
 7. Автоматика і телемеханіка систем газопостачання.
 8. Економіка і планування галузі.
 9. Предмет вузької спеціалізації (спецкурс).
 10. Газифікація сільської місцевості.
 11. Нормування праці і кошторис.
 12. Основи підприємництва і управлінської діяльності.
 13. Охорона праці в галузі.
 14. Основи опалення, вентиляції та кондиціювання.

Навчальні та виробничі практики:

 1. Слюсарна.
 2. Токарна.
 3. Ковальсько-мідницька.
 4. Зварювальна.
 5. Геодезична.
 6. З ремонту газового обладнання.
 7. На отримання робітничої професії.
 8. Технологічна.
 9. Переддипломна.

Навчаючись у коледжі, студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»  здобувають робітничу професію «Слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання».

Продовження навчання  за скороченими термінами  у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації студенти відділення здійснюють у Харківській національній академії міського господарства (факультет «Інженерної екології міст»).

Спеціальність 073 “Менеджмент”. Спеціалізація «Організація виробництва»

Кваліфікація – організатор виробництва

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 5 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 5 місяців.

Випускники спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Організація виробництва» отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією фахівець з організації виробництва, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією та управлінням. Без професійного керівника, людини, яка вміє планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві ефективна діяльність цього підприємства неможлива.

Сьогодні менеджер – це одна із ключових посад на підприємстві. Менеджеру під силу здійснювати управлінську діяльність підприємством, окремими підрозділами чи проектами та вести власний бізнес.

Молодший спеціаліст з менеджменту – це фахівець з достатнім рівнем гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та особливо практичної підготовки; особа, яка має необхідний потенціал для широкого вибору конкретних напрямків професійної діяльності; володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Отримана кваліфікація «Організатор виробництва» дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • помічник керівника,
 • керівник виробничого підрозділу;
 • референт з основної діяльності,
 • секретар адміністративних органів,
 • інспектор з контролю за виконанням доручень,
 • інспектор з кадрів,
 • технік з підготовки виробництва,
 • технік з праці,
 • адміністратор;
 • менеджера з постачання;
 • менеджера з продажу;
 • менеджера по закупкам;
 • диспетчер виробництва;
 • агент рекламний;
 • діловод;
 • касир.
 • диспетчер з відпуску готової продукції та ін.

         Кваліфікація менеджера дозволяє: 
– проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
–     брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
–    приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;
–      використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Відділення  «Економіка  і  організація   виробництва» було організовано в 1989 році в період розвитку фермерства на Україні. Близько 20 років на відділенні готують фахівців за спеціалізацією «Організація виробництва».

Навчання за цією спеціальністю дає можливість пройти практику за кордоном – у Німеччині, Данії, Австралії, США. Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка становить собою навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів організації виробництва забезпечує методична циклова комісія економічних дисциплін. Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають  викладачі Діхтярь Л.І., Бровко Л.В., Науменко Л.О., Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Бойко Ю.В., Мироненко В.В., Призенко Д.М.

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії (економіки підприємства, фінансів та бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації і планування сільськогосподарського виробництва), кабінети оснащені технічними засобами навчання (кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt) тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, проектів) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальностях.

Особлива увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу.

Викладачі методичної циклової комісії економічних дисциплін беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро 2014…2017» і внесли вагомий вклад в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • інформатика;
 • економіка (економічна теорія);
 • правознавство (основи правознавства);
 • вища математика;
 • технології (вступ до спеціальності);
 • розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • статистика
 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • бухгалтерський облік;
 • економіка підприємства;
 • фінанси підприємств;
 • комерційне право;
 • діловодство;
 • трудове право;
 • організація виробництва;
 • планування виробництва;

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • «Технології в галузі рослинництва»;
 • «Технології в галузі тваринництва»;
 • «Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції»;
 • «Маркетинг»;
 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Організація і планування сільськогосподарського виробництва»;
 • «Менеджмент»;
 • «Комп’ютеризація»;
 • «Технологічна»;
 • «Переддипломна».

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • водія автомобіля категорій «В» і «С1»;
 • оператора комп’ютерного набору.

Продовження навчання за скороченими термінами у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації:

 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ.
 • Харківська зооветеринарна академія.

Здобувши спеціальність менеджера, фахівці можуть правильно зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

Професія менеджера – тенденція сучасності, запит роботодавців, життєвий шлях успішних людей. Тож якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал — на вас чекає цікава і перспективна професія.

Спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.Спеціалізація «Економіка підприємства»

Кваліфікація – молодший спеціаліст з економіки підприємства

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 1 рік 10 місяців.

Випускники спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Економіка підприємства» отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією фахівець з економіки підприємства, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Значення цієї професії просто неоціненне, так як економіст зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Лише на перший погляд ця професія може здаватися нудною. Проте, економіка – це гра, і якщо зрозуміти її правила – тобі ніколи не буде нудно. Попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, грамотні та амбіційні спеціалісти цієї сфери, як і раніше, залишаються затребуваними на ринку праці.

Спеціальність «Економіка» зі спеціалізацією «Економіка підприємства» охоплює (вивчає) всі етапи створення та функціонування підприємства – від підготовки та оформлення необхідних документів до функціонування підприємства.

Отримана кваліфікація молодшого спеціаліста з економіки підприємства дозволяє випускникам коледжу здійснювати комерційну, управлінську, консультативну та брокерську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • економіста планового відділу;
 • диспетчера виробництва;
 • техніка з планування;
 • техніка з підготовки виробництва;
 • техніка з праці;
 • техніка з нормування праці;
 • хронометражиста;
 • помічника керівника підприємства (організації);
 • організатора діловодства (з економічної діяльності);
 • інспектора з цін.

Кваліфікація економіста дозволяє:

 • досліджувати зовнішнє середовище підприємства;
 • складати бізнес-плани підприємницької діяльності;
 • планувати оптимальну виробничу програму і асортимент;
 • розраховувати ціни;
 • планувати прибуток і рентабельність;
 • розраховувати кадровий потенціал;
 • розраховувати потребу в сировині, основних і допоміжних матеріалах;
 • застосовувати нові типи планування і прогнозування діяльності підприємства;
 • застосовувати нові прогресивні технологій по переробці тваринницької продукції;
 • володіти комп’ютерною технікою для складання програм, вихідних форм документів і електронних таблиць різних документів.

Відділення  «Економіка  і  організація   виробництва» було організовано в 1989 році в період розвитку фермерства на Україні. Близько 15 років на відділенні готують фахівців за спеціалізацією «Економіка підприємства».

Навчання за цією спеціальністю дає можливість пройти практику за кордоном – у Німеччині, Данії, Австралії, США. Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка становить собою навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів організації виробництва забезпечує методична циклова комісія економічних дисциплін. Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають  викладачі Діхтярь Л.І., Бровко Л.В., Науменко Л.О.,  Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Бойко Ю.В., Мироненко В.В., Призенко Д.М.

Місія методичної циклової комісії полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства. Методична циклова комісія економічних дисциплін має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії (економіки підприємства, фінансів та бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації і планування сільськогосподарського виробництва), кабінети оснащені технічними засобами навчання (кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt) тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, проектів) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальностях.

Особлива увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу.

Викладачі методичної циклової комісії економічних дисциплін беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро 2014…2017» і внесли вагомий вклад в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • Економіка підприємства.
 • Планування та організація діяльності підприємства.
 • Фінансовий облік.
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві.
 • Економічний аналіз.
 • Економіка і нормування праці.
 • Управління витратами.
 • Податкова система.
 • Фінанси підприємства.
 • Менеджмент.
 • Основи маркетингу.
 • Ціноутворення.

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • технологія галузі;
 • інформатика і комп’ютерна техніка;
 • планування діяльності підприємства;
 • економічний аналіз;
 • нормування праці;
 • інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • бухгалтерський облік;
 • переддипломна.

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • водія автомобіля категорій «В»;
 • оператора комп’ютерного набору.

Продовження навчання за скороченими термінами у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації:

 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ.
 • Харківська зооветеринарна академія.

Професія економіста – запит сьогодення, достойне робоче місце, впевненість у майбутньому!

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

За заочною формою навчання готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти та за скороченим терміном навчання випускників профільних ПТУ і випускників ЗВО (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) за спеціальностями:

 • 208 „Агроінженерія” – спеціалізація „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва. Кваліфікація – технік-механік сільськогосподарського виробництва;
 • 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” – спеціалізація „Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”. Кваліфікація–технік-електрик;
 • 192 „Будівництво та цивільна інженерія” – спеціалізація „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”. Кваліфікація – технік газового господарства;
 • 201 „Агрономія” – спеціалізація „Організація і технологія ведення фермерського господарства”. Кваліфікація – фахівець з організації та ведення фермерського господарства;
 • 073 „Менеджмент” – спеціалізація „Організація виробництва”. Кваліфікація – організатор виробництва.

Заочна форма навчання студентів у коледжі започаткована з часу відкриття заочного відділення в 1956 році.

1957 рік – відкрито спеціальність „Механізація сільського господарства” з планом прийому 50 чоловік.

1977 рік – започатковано спеціальність „Механізація і електрифікація тваринництва”,

1989 рік – „Електрифікація і автоматизація сільського господарства”,

1999 рік – „Організація і технологія ведення фермерського господарства” і „Організація виробництва”,

2003 рік – „Обслуговування устаткування і систем газопостачання”,

2005 рік – „Економіка підприємства”.

Першим завідувачем заочного відділення у 1957 році був призначений

Горобець Іван Пилипович.

 • 1958-1965 – Вишар Павло Михайлович,
 • 1965-1991 – Семенченко Петро Григорович,
 • 1991-2005 – Коливушко Іван Михайлович.

З 2005 року – Бедюх Віктор Васильович.

Становлення відділення пов’язане з іменами співробітників:

 • Методисти:
  • Артюх Надія Наумівна
  • Нікітенко Наталія Матвіївна
  • Тімченко Віктор Григорович
  • Посохов Михайло Васильович
  • Заєць Галина Сергіївна
  • Яременко Валентина Миколаївна
 • Секретарі:
  • Бабак Валентина Василівна
  • Миргородська Марія Максимівна
  • Щербина Валентина Петрівна
  • Українець Валентина Іванівна
  • Тур Дарина Миколаївна

Значний вклад у розвиток заочного відділення внесли

 • Викладачі:
  • Лобач Володимир Андрійович
  • Нікітенко Наталія Матвіївна
  • Лифарь Віктор Григорович
  • Святчик Мая Іванівна
  • Кожевнікова Ольга Миколаївна
  • Кулик Володимир Григорович
  • Яременко Володимир Іванович
  • Сердюк Олександр Іванович

Сьогодні навчальний процес забезпечує кваліфікований викладацький склад близько 80 чоловік, серед яких 42 викладачі мають вищу категорію, з них – 22 викладачі мають звання „викладач-методист”.

У Хорольському агропромисловому колежі ПДАА навчалися без відриву від виробництва і випущено близько 8 тисяч спеціалістів різних сільськогосподарських професій. Відділення пишається своїми випускниками, які працюють майже в усіх областях Центральної України та близькому зарубіжжі.

Сьогодні за заочною формою навчання отримують спеціальність студенти за рахунок державного бюджету і за кошти фізичних і юридичних осіб.

Випускники заочної форми навчання продовжують навчання за інтегрованими навчальними планами у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації таких, як:

 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Харківський державний технічний університет сільського господарства;
 • Харківська національна академія міського господарства.

Навчальний заклад має широкі міжнародні зв’язки. Студенти заочної форми навчання мають змогу пройти практику у фермерських господарствах Німеччини, Австрії, Великобританії, Швеції, Данії, Австралії, Канади, США. Теплі відгуки про наших студентів ідуть від фермерів цих країн, з підтвердженням високого фахового рівня. Фермери повторно вже на роботу запрошують у свої господарства випускників Хорольського агропромисловому коледжу, ще раз підтверджуючи професіоналізм наших випускників.

Якщо ви мрієте стати майстром своєї справи, запрошуємо на навчання без відриву від виробництва до Хорольського агропромислового коледжу.