Публічна інформація

Iнструкцiя з дiловодства

Штатний розпис на 1 січня 2019 року

Штатний розпис на 1 січня 2020 року

Положення про відокремлений структурний підрозділ “Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного  аграрного університету”

Кадровий склад ВСП ХАФК ПДАУ

Положення про організацію оcвітнього процесу

Положення про академічну доброчесність

Положення про центр довузівської підготовки та зв’язків з громадськістю

Положення про приймальну комісію

Положення про адміністративну раду

Положення про координаційну раду

Положення про призначення та виплату соціальної стипендії студентам

Положення про порядок призначення і виплати академічної стипендії

Правила призначення академічних стипендій у відокремленому  структурному підрозділі “Хорольський агропромисловий фаховий коледжд ПДАУ”

Правила внутрішнього розпорядку

Свідоцтво про атестацію

Сертифікат про державну акредитацію

Сертифікати про акредитацію спеціальностей 

Сертифікати про акредитацію ОПП

Ліцензія у сфері вищої освіти

Ліцензія у сфері фахової передвищої освіти

Ліцензія у сфері загальної середньої освіти

Атестація робітничих професій

Ліцензовані обсяги

Контингент здобувачів освіти денної та заочної форм навчання

Матеріально-технічне забезпечення

Перелік вакантних посад

Розмір плати за навчання та надання додаткових освітніх послуг

Програма соціально-економічного розвитку Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії на 2017-2021 роки

Концепція розвитку Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії на 2016-2020 роки

Про перелік,періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Хорольського агропромислового коледжу ПДАА

Рішення про встановлення Хорольському агропромисловому коледжу ПДАА тарифу на послуги з утримання будинків,споруд та прибудинкової території

Договора оренди

Вартість навчання