КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ

     10-11 січня 2023 року у ВСП Хорольський  АФК ПДАУ проведено кваліфікаційний іспит зі спеціальних дисциплін для студентів груп О32 та О41.

       Іспит проходив у змішаному форматі як очно, так і дистанційно.

     Екзаменаційна комісія, на чолі з головою Галичем Олександром Анатолійовичем – першим проректором Полтавського державного аграрного університету, кандидатом економічних наук, професором, оцінювала уміння здобувачів освіти самостійно аналізувати та формувати власні позиції, активно використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності, здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі  менеджменту, маркетингу, організації виробництва.

     Кращими студентами були: Шевела Дар’я, Ярошенко Андрій, Андрущенко Каріна, Бондарчук Аліна, Наумець Ліна, Сивокінь Тетяна, які детально проаналізували виробничі ситуації, розв’язали задачі та показали найкращі результати тестового контролю.

       Усі студенти показали високий рівень фахових знань.