ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ”

        13 травня 2021 р. у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» на відділенні «Енергетика та економіка агропромислового виробництва і заочна освіта» відбувся захист курсових робіт студентами групи О31 з дисципліни «Менеджмент». Це один із підсумкових етапів вивчення дисципліни, у ході якого здобувачі освіти проявили набуті теоретичні знання, практичні уміння та навички.

    Мета написання студентами курсової роботи – закріплення, поглиблення й узагальнення теоретичних знань, здобутих під час навчання, та вміння застосовувати їх у практичній діяльності для комплексного вирішення конкретного фахового завдання; навчитися самостійно опрацьовувати економічну літературу, джерела економічної інформації, набути досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, систематизації. Під час захисту курсових робіт студенти показали знання з дисципліни, представили цікаві презентації і, як майбутні менеджери, аналізували виробничі ситуації та приймали відповідні рішення.

      Найкращі знання та вміння під час захисту продемонстрували Алла Черевань, Діана Ворон та Ерік Полупан.

     Вітаємо студентів групи О-31 з успішним захистом, бажаємо успіхів, а у майбутньому – кар’єрного росту!