ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

      З 22 по 25 березня 2021 року у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» проходила чергова та позачергова атестація педагогічних працівників.

    П’ятдесят два педагоги, які проходили атестацію, демонстрували рівень своєї педагогічної майстерності, презентували власний досвід роботи, брали активну участь у відповідних педагогічних заходах.

     Атестаційна комісія оцінювала діяльність педагогічних працівників з огляду на якість їхньої теоретичної, методичної та професійної компетентності. За результатами атестації більша частина педагогів досягла високих результатів в освітній діяльності, використовуючи ефективні форми, методи, новітні технології проведення занять, позааудиторних та виховних заходів.