Практичне навчання – це запорука успішного фахівця

В. О. Сухомлинський стверджував, що саме «… перетворення наукових істин у живий досвід творчої праці – найскладніша сфера дотику науки до практики».
Практична підготовка студентів коледжу є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня та відіграє важливу роль в адаптації студентів до сучасних вимог ринку праці.
Завданням навчальної практики «Організація і планування аграрних формувань» є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок по:
Формах сільськогосподарських підприємств і формувань на сучасному етапі розвитку;
Організації матеріально-технічного постачання і виробничого обслуговування;
Принципу нарахування оплати праці;
Переробці, зберіганню і реалізації продукції рослинництва та тваринництва;
Формах організації праці та трудовими відносинами;
Плануванню розвитку фермерських та інших форм господарств.
Студенти групи Ф-41 у рамках навчальної програми навчилися:
Обчислювати потребу в технічних ресурсах;
Розраховувати фонд оплати праці фермерського господарства, вихід готової продукції переробки;
Складати оперативні плани та річні виробничі завдання фермерського господарства, технологічні карти вирощування та збирання сільськогосподарських культур.
Планувати витрати та визначати собівартість продукції господарства.
Навчальна практика з дисципліни «Організація та планування аграрних форсмувань», під керівництвом викладачів Валентини ГЛЮЗІЦЬКОЇ та Дарини ПРИЗЕНКО, проходила у вигляді ділової гри із застосуванням інтерактивних методів навчання.
Кожен із здобувачів освіти отримав індивідуальні завдання практики, ознайомились із виробничою діяльністю 7-ми господарств, розробили технологічні карти на вирощування с-г культур, розрахували собівартість продукції рослинництва, тваринництва, переробних підприємств, розробили план маркетингу, фінансовий план підприємства та презентацію власної практики.
Корнієнко Юрій : «Думаючи спочатку лише про хорошу оцінку за практику, згодом ми зрозуміли, що маємо перш за все отримати знання, якими ми зможемо скористатися у щоденному житті і в майбутній професійній діяльності».
Ємець Дмитро: «Ще зовсім недавно ми були студентами першого курсу, а сьогодні відчули себе в ролі фахівців».
Гулевцев Антон: «Навчальна практика дала нам змогу перевірити теоретичні знання, втілити у життя власні плани та ідеї, перевірити себе на міцність».
Шепель Віталій: «На власному досвіді ми переконалися, наскільки важким, але водночас і цікавим, є обраний нами професійний шлях; чітко зрозуміли, що неодмінним атрибутом агрономічної діяльності є постійне планування, організація та експериментування».