Захист курсових робіт з дисципліни «Організація виробництва»

12 грудня в аудиторії 403 відбувся захист курсових робіт студентів групи О-41 з дисципліни «Організація виробництва». Під час проведення захисту здобувачі освіти показали свої професійні знання з економічних дисциплін, захисту курсової роботи з презентацією.

Метою захисту курсової роботи є дослідження організації виробництва продукції рослинництва, тваринництва, конкурентоспроможність підприємства, оплата праці основних галузей, дослідження підприємств малого бізнесу, товариств з обмеженою відповідальністю та інші цікаві теми. Студенти розробили план маркетингу на підприємствах, провели дослідження олігополії (ситуації, коли число конкурентів мале або декілька фірм домінують на ринку, створюючи сильну взаємозалежність), проаналізували шляхи зменшення собівартості та збільшення прибутку підприємства, закріпили теоретичні знання на практиці, використовуючи річні звіти господарств за 2016-2018 рр.

Захистилось 14 чоловік, усі отримали позитивні оцінки.

Вітаємо наших майбутніх фахівців!