ПОПЕРЕДУ НОВІ ГОРИЗОНТИ

        От і настав той час, про який мріє кожен здобувач освіти з першого дня навчання в коледжі, – захист власноруч розробленого дипломного проєкту.

      Дипломний проєкт – це кваліфіковане навчально-наукове дослідження здобувача освіти, яке виконується на завершальному етапі навчання. Він має комплексний характер і пов’язаний з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін.

    Дипломні проєкти  на відділенні “Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції” для здобувачів освіти спеціальності 208 “Агроінженерія” займають особливе місце в системі підготовки фахівців.

      Ціль дипломного проєктування, як одного з етапів навчання, – навчити здобувачів освіти правильно застосовувати отримані ними теоретичні знання, використовувати свій практичний досвід, а також підготуватися до наступного етапу життя – навчання у закладах вищої освіти або робота за обраною спеціальністю.

      Підготовлені презентації відповідали поставленим цілям, тобто для комісії полегшувалося сприйняття розробленого проєкту, а для здобувачів освіти слугували допомогою під час здійснення доповіді.

Голова комісії – декан інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету, доцент кафедри галузеве машинобудування кандидат технічних наук Біловод Олександра Іванівна високо оцінила виконані дипломні проєкти та рівень підготовки майбутніх спеціалістів сільського господарства України.

Бажаємо випускникам, щоб знання  й досвід, отримані за час навчання, допомогли утвердитися та вибрати правильний і перспективний подальший шлях у житті.