ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОВЕДЕНО

     Державна атестація осіб, які закінчують навчальний заклад, проводиться для визначення відповідності рівня та якості отриманої освіти, вимогам стандартів рівня їх кваліфікації за спеціальністю.

       Для визначення рівня знань, які здобули студенти групи О41спеціальності 073 «Менеджмент» за час навчання у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету», 25 січня 2022 року проведено державний кваліфікаційний іспит з економічних дисциплін.

      Усі студенти склали підсумкову атестацію та показали достатній рівень знань у вирішенні виробничих ситуацій, і, як майбутні менеджери, обґрунтовували  прийняті управлінські рішення, що є дуже важливим у господарській діяльності сучасного підприємства.

    Вітаємо випускників з успішною здачею іспиту та бажаємо не зупинятися на досягнутому, розвиватися, підвищувати рівень своїх знань, бути наполегливими, людяними, кожному знайти своє місце та досягти успіхів у житті!