ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ

     З 17 по 25 червня у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» проходила здача державних кваліфікаційних іспитів для випускної групи Ф41 спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізація «Організація і технологія ведення фермерського господарства».

       Державні іспити – це завершальний етап навчання у коледжі, а для випускників – це надзвичайно важливий момент, адже вони повинні підтвердити перед екзаменаційною комісією рівень здобутих у коледжі теоретичних знань та практичних умінь.

     Державна атестація випускників проводилася у формі кваліфікаційних іспитів з спеціальних дисциплін: «Технології в галузях рослинництва» і «Технології в галузях тваринництва»,  які включають і практичні завдання, та технічних дисциплін: «Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини і їх використання», «Охорона праці в галузі». Студенти повною мірою показали набуті у процесі навчання знання, вирішуючи тести і практичні завдання та продемонстрували належний рівень володіння матеріалом з профільних дисциплін. Члени комісії оцінили підготовку здобувачів освіти.

     Вітаємо випускників з успішною здачею кваліфікаційних іспитів та бажаємо їм плідної професійної діяльності, успіхів на професійній ниві і в подальшому навчанні.