ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

    22 лютого 2021 року викладач МЦК гуманітарних дисциплін ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» Пермяков Артем Вікторович у групі О,Е – 11 провів відкрите заняття із всесвітньої історії «Нові незалежні держави на пострадянському просторі: здобутки, проблеми, перспективи».

     Викладач майстерно застосував методику використання інформаційно-комп’ютерних та інтерактивних технологій на заняттях з історії.

    За допомогою інтерактивних вправ та різноманітних прийомів викладачу вдалося зацікавити здобувачів освіти та в ігровій формі розвивати критичне мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, порівнювати, узагальнювати, аналізувати політичні та соціально-економічні процеси.