ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

 

    Комплексний екзамен з економічних дисциплін – це важливий крок до професійної діяльності. Він проводиться з метою оцінки рівня знань та  фактичної підготовленості до роботи за фахом. Це не просто іспит, а завершальний етап, котрий і стане початком самостійного, дорослого життя.

22 червня 2020 року у групі Е-31спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Економіка підприємства» проведено комплексний екзамен з економічних дисциплін з дотриманням усіх вимог карантину.

Комплексний  екзамен складався з двох частин. Перша –  теоретична, до якої входили завдання з визначених Стандартом дисциплін у тестовій формі. Друга частина передбачала практично-розрахункове завдання, що дає можливість продемонструвати вміння виконувати економічні розрахунки.

Екзамен дав змогу визначити рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу та рівень сформованості практичних умінь і навичок з фахових економічних дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.

Випускники показали достатній рівень знань, змістовно відповідали на всі поставлені питання і в черговий раз підтвердили свій високий рівень знань і довели свою фахову майстерність. Члени комісії оцінили високий рівень підготовки Синиченко Аміни, Глущенко Вікторії та Лози Олександра. Усі студенти групи успішно склали комплексний екзамен з економічних дисциплін. Із впевненістю можна сказати, що в Україні підростає нова формація фахівців з економіки підприємства.

Бажаємо випускникам творчої наснаги, удачі у рішенні задач будь-якої складності, успіхів у реалізації найсміливіших рішень.