ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Курсова робота з дисципліни “Планування та організація діяльності підприємства” – важливий елемент навчального процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань організації і планування
діяльності аграрних формувань.

Курсова робота є самостійно виконаним дослідженням певної теми з використанням фактичних звітних і розрахункових показників по окремому господарству, області та, в цілому, по країні. У процесі курсової роботи студент здобуває навики, які стануть йому у нагоді протягом усього життя – самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань.

Протягом семестру студенти групи Е-31 спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Економіка підприємства» виконували курсову роботу, мета якої — закріпити елементи науково-дослідної роботи, отримати додаткову інформацію з дисципліни на стадії первинного наукового пошуку і показати свою готовність вирішувати теоретичні і практичні завдання зі своєї спеціальності.

У процесі виконання курсової роботи студенти вдосконалювали навики самостійної роботи, отримані на практичних заняттях, лекціях, семінарах, навчальній практиці та застосовували їх до комплексного вирішення конкретного завдання.

21 травня 2019 року відбувся захист курсових робіт перед комісією. Кожен студент групи протягом 5-8 хв. доповідав про зміст роботи, давав відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також на питання членів комісії. На захисті курсових робіт, окрім студентів групи Е-31, були присутні: викладач дисципліни «Планувавання та організація діяльності підприємства» Л.В.Бровко, заступник директора з навчальної роботи В.В.Литвиненко, завідувач відділення О.І.Біленко, викладач економічних дисциплін О.О.Стеценко та куратор групи В.М.Артеменко.

Повні та змістовні доповіді з використанням мультимедійних презентацій показали студенти: Тіщенко Наталія, Лізнова Тетяна, Бурлака Марина, Дяченко Каріна.

Захист курсових робіт має велике значення, оскільки дає студентам досвід публічних виступів. Окрім того, захищаючи курсову роботу, студент учиться всебічно обґрунтовувати запропоновані шляхи розв’язання економічних завдань, а також глибоко осмислювати виконану роботу.

Бажаємо студентам наполегливості та наснаги в оволодінні професійними якостями фахівця у сфері економіки.