Девіз психологічної служби

Наш девіз:

 «Духовність – храм душі людської,  душа людини –це святе!»

Тема, над якою працює психологічна служба:

 «Профілактика негативних явищ у студентському середовищі та формування толерантності у всіх учасників освітнього процесу»

Метою діяльності психологічної служби  ВСП “Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету” є забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів, надання консультативної психологічної підтримки.

Завдання:

  • психологічний супровід освітнього процесу;
  • психологічний супровід соціального та особистісного розвитку студентів в процесі навчально-професійної діяльності;
  • формування та розвиток у студентів здатності до самопізнання, саморегуляції, саморозвитку та самоорганізації;
  • забезпечення психологічної підтримки через надання індивідуальної чи групової допомоги;
  • психологічне консультування усіх учасників освітнього процесу;
  • підвищення психологічної компетенції суб’єктів освітнього процесу;
  • формування конкурентоспроможного фахівця.

Для кого працює психологічна служба?

Шановні студенти! Якщо Ви зіткнулися з труднощами в навчанні, Вам важко адаптуватися в новому  колективі чи до умов проживання в гуртожитку, Ви відчуваєте труднощі в спілкуванні з батьками, викладачами чи однолітками, маєте бажання вирішити свої проблеми – ми чекаємо на Вас.

Психологічна служба працює і для  викладачів, і для співробітників  коледжу.

Психологічна служба ХАПК ПДАУ  розпочала свою роботу в 2009 році з   метою  створення  оптимальних соціально-психологічних умов для навчання та розвитку особистості студента.

Практичний психолог керується Етичним кодексом, дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості. Діяльність побудована  на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками освітнього  процесу.

Принципом роботи служби є конфіденційність,  зберігається  професійна таємниця, не поширюються відомості, отримані в процесі психологічної діагностики та корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди людині або його оточенню.