Заочна освіта та денна освіта з економічних спеціальностей

Спеціальність 073 “Менеджмент”. Спеціалізація «Організація виробництва»

Кваліфікація – організатор виробництва

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 5 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 5 місяців.

Випускники спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Організація виробництва» отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією фахівець з організації виробництва, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією та управлінням. Без професійного керівника, людини, яка вміє планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві ефективна діяльність цього підприємства неможлива.

Сьогодні менеджер – це одна із ключових посад на підприємстві. Менеджеру під силу здійснювати управлінську діяльність підприємством, окремими підрозділами чи проектами та вести власний бізнес.

Молодший спеціаліст з менеджменту – це фахівець з достатнім рівнем гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та особливо практичної підготовки; особа, яка має необхідний потенціал для широкого вибору конкретних напрямків професійної діяльності; володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Отримана кваліфікація «Організатор виробництва» дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • помічник керівника,
 • керівник виробничого підрозділу;
 • референт з основної діяльності,
 • секретар адміністративних органів,
 • інспектор з контролю за виконанням доручень,
 • інспектор з кадрів,
 • технік з підготовки виробництва,
 • технік з праці,
 • адміністратор;
 • менеджера з постачання;
 • менеджера з продажу;
 • менеджера по закупкам;
 • диспетчер виробництва;
 • агент рекламний;
 • діловод;
 • касир.
 • диспетчер з відпуску готової продукції та ін.

         Кваліфікація менеджера дозволяє: 
– проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
–     брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
–    приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;
–      використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Відділення  «Економіка  і  організація   виробництва» було організовано в 1989 році в період розвитку фермерства на Україні. Близько 20 років на відділенні готують фахівців за спеціалізацією «Організація виробництва».

Навчання за цією спеціальністю дає можливість пройти практику за кордоном – у Німеччині, Данії, Австралії, США. Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка становить собою навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів організації виробництва забезпечує методична циклова комісія економічних дисциплін. Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають  викладачі Діхтярь Л.І., Бровко Л.В., Науменко Л.О., Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Бойко Ю.В., Мироненко В.В., Призенко Д.М.

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії (економіки підприємства, фінансів та бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації і планування сільськогосподарського виробництва), кабінети оснащені технічними засобами навчання (кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt) тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, проектів) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальностях.

Особлива увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу.

Викладачі методичної циклової комісії економічних дисциплін беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро 2014…2017» і внесли вагомий вклад в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • інформатика;
 • економіка (економічна теорія);
 • правознавство (основи правознавства);
 • вища математика;
 • технології (вступ до спеціальності);
 • розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • статистика
 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • бухгалтерський облік;
 • економіка підприємства;
 • фінанси підприємств;
 • комерційне право;
 • діловодство;
 • трудове право;
 • організація виробництва;
 • планування виробництва;

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • «Технології в галузі рослинництва»;
 • «Технології в галузі тваринництва»;
 • «Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції»;
 • «Маркетинг»;
 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Організація і планування сільськогосподарського виробництва»;
 • «Менеджмент»;
 • «Комп’ютеризація»;
 • «Технологічна»;
 • «Переддипломна».

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • водія автомобіля категорій «В» і «С1»;
 • оператора комп’ютерного набору.

Продовження навчання за скороченими термінами у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації:

 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ.
 • Харківська зооветеринарна академія.

Здобувши спеціальність менеджера, фахівці можуть правильно зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

Професія менеджера – тенденція сучасності, запит роботодавців, життєвий шлях успішних людей. Тож якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал — на вас чекає цікава і перспективна професія.

Спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.Спеціалізація «Економіка підприємства»

Кваліфікація – молодший спеціаліст з економіки підприємства

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 1 рік 10 місяців.

Випускники спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Економіка підприємства» отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією фахівець з економіки підприємства, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Значення цієї професії просто неоціненне, так як економіст зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Лише на перший погляд ця професія може здаватися нудною. Проте, економіка – це гра, і якщо зрозуміти її правила – тобі ніколи не буде нудно. Попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, грамотні та амбіційні спеціалісти цієї сфери, як і раніше, залишаються затребуваними на ринку праці.

Спеціальність «Економіка» зі спеціалізацією «Економіка підприємства» охоплює (вивчає) всі етапи створення та функціонування підприємства – від підготовки та оформлення необхідних документів до функціонування підприємства.

Отримана кваліфікація молодшого спеціаліста з економіки підприємства дозволяє випускникам коледжу здійснювати комерційну, управлінську, консультативну та брокерську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • економіста планового відділу;
 • диспетчера виробництва;
 • техніка з планування;
 • техніка з підготовки виробництва;
 • техніка з праці;
 • техніка з нормування праці;
 • хронометражиста;
 • помічника керівника підприємства (організації);
 • організатора діловодства (з економічної діяльності);
 • інспектора з цін.

Кваліфікація економіста дозволяє:

 • досліджувати зовнішнє середовище підприємства;
 • складати бізнес-плани підприємницької діяльності;
 • планувати оптимальну виробничу програму і асортимент;
 • розраховувати ціни;
 • планувати прибуток і рентабельність;
 • розраховувати кадровий потенціал;
 • розраховувати потребу в сировині, основних і допоміжних матеріалах;
 • застосовувати нові типи планування і прогнозування діяльності підприємства;
 • застосовувати нові прогресивні технологій по переробці тваринницької продукції;
 • володіти комп’ютерною технікою для складання програм, вихідних форм документів і електронних таблиць різних документів.

Відділення  «Економіка  і  організація   виробництва» було організовано в 1989 році в період розвитку фермерства на Україні. Близько 15 років на відділенні готують фахівців за спеціалізацією «Економіка підприємства».

Навчання за цією спеціальністю дає можливість пройти практику за кордоном – у Німеччині, Данії, Австралії, США. Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка становить собою навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів організації виробництва забезпечує методична циклова комісія економічних дисциплін. Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають  викладачі Діхтярь Л.І., Бровко Л.В., Науменко Л.О.,  Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Бойко Ю.В., Мироненко В.В., Призенко Д.М.

            Місія методичної циклової комісії полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства. Методична циклова комісія економічних дисциплін має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії (економіки підприємства, фінансів та бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації і планування сільськогосподарського виробництва), кабінети оснащені технічними засобами навчання (кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt) тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, проектів) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальностях.

Особлива увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу.

Викладачі методичної циклової комісії економічних дисциплін беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро 2014…2017» і внесли вагомий вклад в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • Економіка підприємства.
 • Планування та організація діяльності підприємства.
 • Фінансовий облік.
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві.
 • Економічний аналіз.
 • Економіка і нормування праці.
 • Управління витратами.
 • Податкова система.
 • Фінанси підприємства.
 • Менеджмент.
 • Основи маркетингу.
 • Ціноутворення.

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 

 • технологія галузі;
 • інформатика і комп’ютерна техніка;
 • планування діяльності підприємства;
 • економічний аналіз;
 • нормування праці;
 • інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • бухгалтерський облік;
 • переддипломна.

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • водія автомобіля категорій «В»;
 • оператора комп’ютерного набору.

Продовження навчання за скороченими термінами у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації:

 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ.
 • Харківська зооветеринарна академія.

Професія економіста – запит сьогодення, достойне робоче місце, впевненість у майбутньому!