Програми підготовки до вступних випробувань

Програма підготовки до індивідуальної усної співбесіди для вступу на навчання за освітньо-професійним ступенем фахвого молодшого бакалавра зі спеціальності 201 “Агрономія

Програма підготовки до індивідуальної усної співбесіди для вступу на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей 073 “Менеджмент”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Програма підготовки до індивідуальної усної співбесіди для вступу на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Програми підготовки до індивідуальної усної співбесіди для вступу на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового моллодшого бакалавра зі спецальністі 208 “Агроінженерія”

Програма підготовки до індивідуальної уної співбесіди для вступу за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Програма підготовки до індивідуальної усної співбесіди з історії України для вступу на навчання у ВСП “Хорольський агропрмисловий фаховий коледж ПДАУ” на основі повної загальної середньої освіти

Програма підготовки до індивідуальної усної співбесіди з математики для вступу у ВСП “Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАУ” на основі повної базової середньої освіти

Програма підготовки до індивідуальної усної співбесіди з української мови для вступу у ВСП “Хорольський агрпромисловий фаховий коледж ПДАУ” на основі повної загальної середньої освіти

Програма підготовки до індивідуальної усної співбесіди з української мови для вступу у ВСП “Хорольський агропромимловий фаховий коледж ПДАУ” на основі  базової середньої освіти