Гурткова робота

Гурткова робота – невід’ємна частина освітнього процесу у коледжі, яка розвиває і формує загальні якості відповідно до вікових можливостей студентів, задовольняє психологічну потребу у спілкуванні і самовизначенні та вирішує проблему дозвілля.

Гурткова робота є найбільш масовою формою науково-дослідницької творчості студентів та найпоширенішою формою позааудиторної роботи. На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в практичному значенні їх в майбутній професії, дістають нову цікаву інформацію, з користю проводять свій вільний час.

Велику роль в організації гурткової роботи відіграє викладач, який складає план роботи гуртка, спрямовує його діяльність, дає студентам завдання, пропонує ідеї, теми для дослідництва, надає членам гуртка постійну допомогу, консультує, рекомендує їм потрібну літературу тощо.

Гурткова робота розвиває пам’ять, мислення, допитливість; формує навички практичного застосування знань, навички зв’язано викладати думку; створює основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої спеціалізації, враховуючи перспективи розвитку сучасної науки, техніки, економіки.

Вже стало традицією щорічно проводити в коледжі декади методичних циклових комісій, на яких проводяться дуже цікаві відкриті засідання гуртків. Активні методи, розроблені викладачами, створюють умови для моделювання виховних ситуацій, які формують у студентів уміння і навички класифікувати та узагальнювати матеріали, застосовувати порівняння і аналогії, робити висновки.

У ВСП ХАФК ПДАУ завжди працювали гуртки різноманітної спрямованості. Але в останні роки ця робота не лише активізувалася, а й набрала оновленого напряму і змісту. З цією метою викладачами при кожному кабінеті засновані гуртки творчої молоді.