Музей історії коледжу як центр патріотичного виховання у навчальному закладі

Організація  виховної роботи та шляхи удосконалення національно–патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, сімейного та екологічного виховання на матеріалах музею історії коледжу.

Музей історії коледжу як центр патріотичного виховання у навчальному закладі.

     Сучасні умови в житті українського суспільства потребують докорінного вдосконалення виховної роботи серед молоді, зокрема студентської. Вимоги до її форм і методів зростають, актуалізуються нові проблеми, які раніше були менш значущими. Це стосується і нового бачення багатьох аспектів патріотичного виховання, вивчення історичного минулого, поглиблення змісту досліджень подій, явищ і процесів попередніх періодів, років.

    Дуже важливо, щоб ми, що живуть нині, і ті, хто прийде нам на зміну не шукали ідеалів і зразків десь далеко за межами країни , на згарищах воєн чи майданах, а починали з того,що б пам’ятали про свої витоки, про спадкоємність поколінь, нерозривний зв’язок часів, І не покидала гордість кожної людини за свою Малу Батьківщину, за свій край, за навчальний заклад, в якому навчався або працюєш. І щоб всі кращі людські якості, успадковані нами за багато сторіч, проростали міцними і надійними паростками  в душах і характерах сучасників, в їх повсякденних справах.

     У зв’язку з цим нового звучання набуває історія вищого навчального закладу, яка є цінним джерелом необхідних для нинішнього покоління студентів знань про те, що передувало, було підґрунтям і основою сьогоднішніх успіхів і досягнень того навчального закладу, який дає їм диплом про спеціальну освіту. Усвідомлення цього і є чинником уважного ставлення до музею історії ВСП “Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАУ”.

     Саме музей є візитівкою коледжу, його трибуною, рекламою. Він – складова частина інфраструктури коледжу. Музей щоденно гостинно відкриває двері для десятків відвідувачів, які прагнуть ознайомитися з історією та сучасними досягненнями навчального закладу. Музей наочно демонструє все те краще, що досягнуто навчальним закладом у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для аграрної галузі, та у культурному та спортивному житті коледжу,міста, області, України.

     Коледж – це заклад, де все підпорядковане навчальному процесу, покликаному підготувати висококваліфікованих спеціалістів. Він традиційно стоїть на «трьох китах»: навчанні, вихованні та освіті. До всіх цих функцій повною мірою причетний і музей історії коледжу. Мета його діяльності: – сприяння естетичному і культурному вихованню студентської молоді шляхом популяризації досягнутого навчального закладу за роки його існування; – усвідомлення студентами того, що ВСП “Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАУ” став часткою їх життя і накладає на них певні громадянські обов’язки; – пропаганда досягнень навчального закладу серед учнівської молоді міста та області; – збереження та примноження досягнень кращих викладачів та випускників коледжу. За  майже 9 років існування музей коледжу став тим центром, де зосереджено відомості про педагогічну діяльність викладацького складу та досягнення випускників за 90-річну історію існування навчального закладу. Роки минають, змінюються покоління, а музей залишається невичерпною скарбницею людської пам’яті, зберігаючи документи, матеріали, фотографії та особисті речі, пам’ятні знаки, кубки, нагороди, подарунки – усе те, що дозволяє студентам та абітурієнтам доторкнутися душею до живої історії, показати різні аспекти діяльності навчального закладу з підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

     Сьогодні в музеї нараховується понад 450  одиниць зберігання основного фонду і близько 150 одиниць допоміжного. Із року в рік у музеї фіксуються всі найбільш важливі події у житті коледжу, його кращих викладачів та випускників. Накопичується друкований матеріал та численні фотографії. Гордістю музею є колекція випускних альбомів та планшетів, які збираються від часу перших випусків у 1930-1941   р. і до 2016 р. включно.

    Для успішного проведення культурно-масової діяльності, важливе значення має правильно організована та оформлена експозиція музею. У 2007 році було проведено корінну реконструкцію приміщення музею та реекспозицію всіх розділів. На основі наявних експонатів, у результаті вивчення історичних та архівних джерел, спогадів ветеранів праці та випускників коледжу був розроблений тематико-експозиційний план музею, за яким і створювалася експозиція. Експозиція побудована за хронологічно-тематичним принципом, у ній представлено матеріали від часу відкриття реального училища  у 1908 році і до сьогоднішніх днів. До експозиції включено оригінальні експонати. Основними ідеями, втіленими в ній, є увічнення славної історії навчального закладу, показ ролі та місця колективу у розв’язанні завдань сучасного і перспективного розвитку коледжу, відображення великого навчального доробку колективу, виховання студентства на славних трудових і бойових традиціях навчального закладу. Цікаві матеріали про сучасне життя коледжу вміщено у тематичних стендах «Із життя відділень». Цей розділ я б запропонувала оновити і розташувати у приміщенні, де постійно працює приймальна комісія. Таким чином, через музейні експонати абітурієнти та батьки мали б можливість ознайомитися з основними аспектами роботи кожного конкретного відділення: матеріальним забезпеченням, роботою викладацького складу, базами проходження виробничої практики тощо.

     Мета музею історії коледжу – вчити, розвивати, виховувати, – реалізується у процесі безпосередньої участі студентів у багатогранній музейній діяльності. Музей ВСП ХАФК ПДАУ використовує всю сукупність форм і методів своєї діяльності для роботи із молоддю комплексно і систематично. Нове в експозиціях  з’являється тому, що досліджуються маловідомі сторінки з історії навчального закладу, в результаті чого музей поповнюється новими матеріалами, зміцнюються зв’язки ВСП ХАФК ПДАУ з господарствами області.

    У музейній роботі, спрямованій на патріотичне виховання, важливу роль відіграє Рада музею та актив, що склався навколо неї. Вони стали розв’язувати такі важливі завдання як збирання матеріалів про минуле коледжу, ведення літопису сучасного коледжу,  популяризація історії закладу, його досягнень у місті та за його межами, виховання студентства на кращих традиціях коледжу, профорієнтаційна робота серед учнівської молоді тощо. Активісти музею встановлювали зв’язки з ветеранами коледжу, з членами сімей викладачів, збирали спогади, книги, рукописи та інші експонати для музею. Адже для нинішнього покоління студентів дуже важливо встановити найменші деталі в історії навчального закладу. Особливо цікавими є спогади викладачів ветеранів праці , випускників коледжу.

    Найважливіша частина діяльності музею історії коледжу в патріотичному вихованні – проведення масової роботи. Форми її різноманітні, але найбільш поширеними є екскурсії. Найчастіше проводяться екскурсії оглядові, коли показується вся експозиція музею, рідше – тематичні. Наприклад, для абітурієнтів, гостей коледжу в День відкритих дверей, слухачів підготовчих курсів проводяться оглядові екскурсії «Коледж із минулого до сьогодні». Такі групи з особливою увагою слухають розповідь про історію коледжу – адже слухачам належить навчатися у закладі. Багато з них стали студентами коледжу саме після екскурсії до його музею, участі у Днях відкритих дверей, зустрічей з видатними випускниками та викладачами-ветеранами праці. Щорічно наші гості-студенти інших технікумів, коледжів,і обов’язково студенти перших курсів коледжу приходять на екскурсії до музею. Із перших днів перебування в коледжі студенти перших курсів, слухаючи лекції з його історії та про свою майбутню спеціальність, приходять на екскурсію до музею alma mater. Сюди їх запрошують на Уроки мужності.

    Тісний зв’язок випускників із рідним навчальним закладом не переривається навіть через багато років після його закінчення. Проводити щорічні зустрічі випускників у останню неділю травня, незалежно від обставин – одна з непохитних традицій ВСП ХАФК ПДАУ.   Традиційно в них беруть участь не тільки викладачі, співробітники та студенти, але і батьки,  абітурієнти, які в ході свята стають і відвідувачами музею, залишають свої записи в книзі почесних гостей, дарують пам’ятні подарунки і сувеніри.

   Група студентів, що реєструють прибулих  цього дня гостей проводить значну роботу, спрямовану на встановлення прізвищ та адрес випускників, які після закінчення коледжу: – досягли значних успіхів у трудовій діяльності; – склали студентські династії; – займаються науковою та викладацькою роботою; – є авторами підручників, посібників, монографій тощо; – досягли успіхів у творчій діяльності – поетичній, пісенній, образотворчій.

    Уся робота музею – це наочний приклад того, як нинішні студенти повинні своїм навчанням і справами укріплювати й примножувати славу і традиції своєї alma mater, прагнути стати висококваліфікованими спеціалістами, достойними продовжувачами традицій попередніх поколінь студентів; дбайливого до всього того, що створене розумом і працею ряду поколінь викладачів, співробітників і студентів.

    Використовуючи архіви коледжу, міський та обласний, пізнаючи і пропускаючи крізь себе історію рідного навчального закладу, молоде покоління вже не залишиться байдужим до майбутнього свого коледжу та викладачів, а, покидаючи рідні стіни,  з готовністю і впевненістю продовжить славні традиції старшого покоління.

   А нам є ким пишатися… Це і високваліфікований викладацький колектив, і наші славні випускники, які і створюють славні традиції навчального закладу.

Підготовлені навчальним закладом фахівці завоювали заслужений авторитет як спеціалісти та вмілі організатори сільськогосподарського виробництва. Серед випускників навчального закладу Герой Радянського Союзу В.М. Бєлоус, Герої Соціалістичної Праці Багрій І.С., І.В. Личковаха, А.Г. Дикун, Ропавка І. В., О.Л. Цилюрик, секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.Я. Колотуха, Міністр автомобільного транспорту РРФСР Ю.С. Сухін, заслужений працівник освіти України В.О. Шаригін, заслужений будівельник Російської Федерації С.А. Малинников, лауреат Державної премії СРСР А.М. Бєляєв, заслужений меліоратор України                 П.П. Грубий, заслужений працівник профтехосвіти І.І. Білогуб, заслужений механізатор України І.А. Ганзенко, заслужений працівник сільського господарства України І.К. Бондаренко, заслужений учитель УРСР І.П. Крутько,  редактор газети, журналіст Гриценко І. М., відмінник народної освіти УРСР Книш М. Д., заслужений тренер України з мотоболу А.Г. Кириченко.

    Серед успішних випускників, якими сьогодні співпрацює коледж, є випускник 1958 року, Герой України, директор приватної агрофірми «Україна» Великоликобагачанського району Полтавської області Балюк Іван Махтейович; випускник 1982 року, голова СП «Подоляка», Решетилівського району, Полтавської області Подоляка Олександр Федорович; керівник  кластеру «Полтава – Південь» групи компаній «Кернер-трейд» Докторов  Ігор Михайлович; керівник дільниці міського газового господарства, випускник 1987 року Штейнберг Ігор Валентинович; начальник Хорольської філії «Полтаваобленерго» Устименко Сергій Анатолійович та багато інших, хто досяг значних успіхів, не втратив зв’язків з навчальним закладом і продовжує співпрацю по підготовці спеціалістів нових поколінь.