24.2 C
Khorol,UA
18. 07. 2024

Колектив МЦК фізико-математичних дисциплін

    Навчально-методична робота циклової комісії фізико-математичних дисциплін спрямована на вдосконалення матеріальної та методичної бази викладання дисциплін фізико-математичного циклу та використання активних методів навчання, розвиток інтелектуальних здібностей здобувачів освіти, формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів.
Основними напрямками роботи комісії є:
• впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
• розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти через використання різноманітних форм і методів навчання;
• робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
• індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів освіти;
• підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
            Викладачі циклової комісії моделюють таку систему, яка формує у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо, впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході.
          Особлива увага в роботі циклової комісії приділяється вдосконаленню процесу навчання, форм і методів організації теоретичних і практичних занять: використовуються елементи змагання, створення та захист студентами проектів, презентацій, пошукова робота.
           Підвищення ефективності та якості занять, які є основною формою організації навчально-виховного процесу, шляхом використання інтерактивних та інноваційних методів навчання.
            Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють самовдосконаленню, формуванню, насамперед, у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично беруть участь в онлайн-конференціях, тренінгах, вебінарах, працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

Історія розвитку МЦК фізико-математичних дисциплін

https://drive.google.com/file/d/1l7jx9Sk7DHQ6f–vTTK8apgwHmWHZS4U/view?usp=sharing

Голова МЦК

Микитенко Валентина Євгеніївна

 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 

 Викладач дисциплін: “Вища математика”, “Математика”

Цівина Леся Михайлівна

 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 

Викладач дисциплін: “Математика”, “Вища математика”
 

Артеменко Володимир Михайлович


Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 

Викладач дисциплін: “Комп’ютери та комп’ютерна техніка”, “Інформатика”, “Інформатика та комп’ютерна техніка”

Лізнова Світлана Василівна


Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

 

Викладач дисципліни: “Інформатика та комп’ютерна техніка”

Горб Ігор Володимирович

 

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

 

 Викладач дисциплін: “Інформатика”, “Вища математика”

Малюжко Наталія Олексіївна

 


Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 

Викладач дисципліни: “Фізика і астрономія”