Методичні рекомендації щодо проведення відкритих занять

Основні завдання сучасного заняття:

 • забезпечити студентів свідомими, глибокими і міцними знаннями, навичками і вмінням;
 • на основі глибоких знань формувати у студентів професійну майстерність;
 • підвищувати виховний аспект навчання;
 • посилювати розвиток розумових здібностей;
 • формувати у студентів самостійність, активність, творчу ініціативу, уміння творчо вирішувати будь-які проблемні питання, які можуть зустрітися у житті, на підприємстві;
 • виробляти вміння самостійно вчитися, набувати і поглиблювати знання, оволодівати навичками та використовувати їх на практиці;
 • формувати у студентів позитивні мотиви навчання, потребу в розширенні знань, позитивному ставленні до праці.

        Відкриті заняття проводяться з метою впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення педагогічної майстерності викладачів, обміну досвідом роботи з колегами та здійснення взаємоконтролю і взаємонавчання.

Викладач, що готує відкриття заняття, повинен:

 1. Підібрати тему заняття, тип і метод його проведення, щоб досягти максимального ефекту у виконанні поставленої мети відкритого заняття.
 2. Погодити орієнтовний план проведення відкритого заняття з методичною цикловою комісією, методичним кабінетом.
 3. Розробити і затвердити розгорнутий план відкритого заняття з деталізацією усіх елементів навчальної діяльності викладача і студентів. План погоджується головою МЦК, методистом і затверджується заступником директора з навчальної роботи.
 4. Створити умови для ефективного проведення заняття, запросити на заняття колег по освітній діяльності, підготувати відповідним чином аудиторію, академічну групу, технічні засоби навчання, тощо.
 5. За матеріалами відкритого заняття викладач готує методичну розробку, в якій висвітлює свій педагогічний досвід і його застосування в процесі викладання дисципліни.

        Під час проведення відкритих занять викладач повинен продемонструвати використання нових педагогічних технологій, нетрадиційні форми проведення занять, зв’язок з професійною діяльністю, виробництвом, що забезпечує формування у студентів професійного світогляду.

УСПІХУ І ТВОРЧОГО НАТХНЕННЯ ВАМ, ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ!