На відділені готують молодших спеціалістів по денній формі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст зі спеціальностей:

 

Спеціальність 208. "Агроінженерія". Спеціалізація «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців; 
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація – технік-механік сільськогосподарського  виробництва. 

Випускники спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією технік-механік сільськогосподарського  виробництва, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Відділення було організовано в 1930 році під назвою "Механізація сільського господарства", коли був відкритий навчальний заклад для підготовки механізаторських кадрів для сільського господарства. 

За час існування навчального закладу підготовлено для народного господарства більше 6000 техніків-механіків, пройшли перепідготовку і підвищили кваліфікацію більше 3500 трактористів і комбайнерів та інженерних працівників сільськогосподарських підприємств.

Значних успіхів в підготовці спеціалістів середньої ланки для сільськогосподарського виробництва Полтавської області та України на відділенні досягнуто в 1970-1980 роках. Великий внесок в покращення матеріальної бази, удосконалення методичної та виховної роботи при підготовці техніків-механіків внесли в різні роки викладачі Шаригін В.О., Бова Ю.М., Бойко Б.Й., Марченко М.С., Надкерничний Ф.М., Статива Ф.С., Вишар П.М., Горюн В.Ю., Сухорук О.В., Кулик В.Г.; лаборанти Корольов Г.М., Недосвітій П.П., Скрипник Д.В., Федоренко Ф.Ф, та багато інших.

На сучасному етапі теоретичну і практичну підготовку студентів зі спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» забезпечують дві методичні циклові комісії:

 • механізації виробничих процесів
 • загально-технічних дисциплін

до складу яких входять досвідчені, висококваліфіковані інженери та педагоги: Яременко В.І., Гаража В.М., Малохатько О.М., Величко О.М., Лунцов В.В., Мірчук М.В., Онищенко Г.І., Петраш В.М., Похил С.В., Синчук А.М., Салогуб В.І., Петровський В.Г., Баканов О.В., Коваленко Р.М., Данилейко О.А., Сердюк О.І., Ревенок М.В., Рогова Л.В., Бондаренко А.В., Виговський М.О., Потерайло А.М.

Підготовка майбутніх техніків-механіків проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях: "Тракторів і автомобілів", "Сільськогосподарських машин", "Ремонту сільськогосподарської техніки", "Машиновикористання в землеробстві", "Охорони праці", "Гідроприводу сільськогосподарської техніки", "Механізації тваринництва", "Механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції","Деталей машин", "Основ нарисної геометрії та інженерної графіки", "Взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань", "Основ теплотехніки і гідравліки", "Матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів", "Правил дорожнього руху".

Для проведення практичних занять використовуються навчальні механічні майстерні, машинно-тракторний парк, навчальний полігон, 200 га орної землі. Безпосередньо по підготовці техніків-механіків працюють 6 викладачів-методистів, 12 викладачів вищої категорії, 8 викладачів першої категорії, 1 - другої категорії, більша половина з яких в свій час навчались на відділенні. 5 викладачів нагороджені трудовою відзнакою "Знак пошани" Міністерства аграрної політики України.

Викладачі профілюючих циклових комісій приймають активну участь в Міжнародних виставках "Сучасна освіта в Україні", "Агро 2007…2014" і вносять свій вагомий внесок в завоювання золотих, срібних та бронзових медалей коледжем.

Практика 2 
Практика 

Викладачі випускаючих циклових комісій активно працюють в Регіональному центрі перепідготовки кадрів для роботи на техніці іноземного виробництва. За період роботи центру підвищили кваліфікацію більше 6200 слухачів.

Студенти, які обрали спеціальність «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, республіки; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

 Вивчаються основні спеціальні дисципліни для набуття спеціальності:

 1. Основи агрономії
 2. Основи тваринництва
 3. Трактори і автомобілі
 4. Сільськогосподарські машини
 5. Ремонт машин і обладнання
 6. Експлуатація машин і обладнання
 7. Машини і обладнання для тваринництва
 8. Технічний сервіс в АПК
 9. Паливно-мастильні матеріали
 10. Економіка аграрного виробництва
 11. Основи охорони праці
 12. Комп’ютери і комп’ютерні технології
 13. Гідропривід с.-г. техніки
 14. Машини і обладнання для переробки с.-г. продукції
 15. Планування і організація с.-г. виробництва
 16. Підприємницька діяльність

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 1. Механічна обробка металів
 2. Слюсарна
 3. Ковальська
 4. Зварювальна
 5. Машиновикористання в землеробстві
 6. Комплексна з спеціальних предметів
 7. Механізація тваринництва
 8. Виробничо-технологічна
 9. Переддипломна

Навчаючись в коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій «А1», «В1». 
 2. Водій автомобіля категорій «С1». 
 3. Слюсар з ремонту автомобілів 3 розряду.
 4. Оператор для роботи на складній сільськогосподарській техніці іноземного виробництва.
Практика 2 
Практика 

Продовження навчання за скороченими термінами в ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації:

 1. Полтавська державна аграрна академія (факультет механізації) – з ІІІ курсу. 
 2. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (факультет механізації) – з ІІІ курсу.

 

Спеціальність 201. "Агрономія". Спеціалізація «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

Термін навчання: 

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 10 місяців. 

Кваліфікація – фахівець з організації та ведення фермерського господарства.

Випускники спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського господарства» отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією фахівець з організації та ведення фермерського господарства, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Понад 20 років у коледжі готують фахівців зі спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського господарства». Навчання за цією спеціальністю дає можливість пройти практику за кордоном – у Німеччині, Данії, Австралії, США.

Вся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка являє собою навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

 Навчальний процес по підготовці спеціалістів для фермерського господарства забезпечують три випускаючі методичні циклові комісії:  

 • економічних дисциплін; 
 • природничих дисциплін;
 • механізації виробничих процесів

Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають викладачі Бондаренко Н.В., Єременко Н.С., Казьоннова Н.С., Муц М.Р., Діхтярь Л.І., Бровко Л.В., Філоненко М.П., Науменко Л. О., Глюзіцька В. М., Стеценко О. О., Тарасенко Т. Д., Андрійко Н.В., Потерайло А.О., Мірчук М.В., Онищенко Г.І.

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії (економіки підприємства, фінансів та бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації і планування сільськогосподарського виробництва, технології виробництва продукції рослинництва та тваринництва, тракторів і автомобілів, сільськогосподарських машин), кабінети оснащені сучасними технічними засобами навчання (медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt) тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, проектів) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальності.

Особлива увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу. 

Викладачі випускаючих циклових комісій беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро 2007…2014» і внесли вагомий вклад у отримання золотих, срібних і бронзових медалей коледжем.

Студенти, які обрали спеціальність фахівця з організації та ведення фермерського господарства є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Практика 2 
Практика 

Вивчаються основні спеціальні дисципліни для набуття професії

 1. Економічний аналіз
 2. Бухгалтерський облік
 3. Господарське і комерційне право
 4. Маркетинг
 5. Технологія в галузях рослинництва
 6. Технологія в галузях тваринництва
 7. Технологія заготівлі і зберігання с.г. продукції з основами переробки
 8. Основи підприємництва і агробізнесу
 9. Основи ветеринарії і зоогігієни 10. Організація і планування аграрних формувань
 10. Основи охорони праці
 11.  Податкова система
 12. Сільськогосподарські машини
 13. Трактори і автомобілі
 14. Статистика
 15. Електронна комерція
 16. Комп’ютеризація с.-г. виробництва

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики

 1. Технологія в галузі рослинництва
 2. Технологія в галузі тваринництва
 3. Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції
 4. Маркетинг
 5. Бухгалтерський облік
 6. Ботаніка
 7. Агрохімія
 8. Землеробство
 9. Трактори і автомобілі
 10. Організація і планування сільськогосподарського виробництва
 11. Менеджмент
 12. Комп’ютеризація
 13. Технологічна
 14. Переддипломна

Навчаючись в коледжі студенти здобувають робітничі професії:

 1. Водій автомобіля категорії «В» і «С1»;
 2. Тракторист-машиніст категорії «А1»;
 3. Оператор комп'ютерного набору.

Продовження навчання за скороченими термінами в ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації:

 1. Полтавська державна аграрна академія (факультет економіки та менеджменту) – з III курсу.
 2. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (факультет менеджменту) – з III курсу.
 3. Харківська зооветеринарна академія – з III курсу.