Герб відділення

 

Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців; 
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація – технік-електрик.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією техніка-електрика, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Понад 50 років у коледжі готують фахівців зі спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК".

За час існування підготовлено для народного господарства 3179 техніків-електриків, та понад 1600 техніків-електромеханіків сільськогосподарських підприємств.

Ел двигуни

Значних успіхів в підготовці спеціалістів середньої ланки для сільськогосподарського виробництва Полтавської області та України на відділенні досягнуто в 1970-1980 роках. Першим заввідділенням був Шкляр П.Т.. Великий внесок в покращення матеріальної бази, удосконалення навчально-методичної та виховної роботи на відділенні внесли в різні роки викладачі: Діхтярь Л.П., Добровольський М.Г., Глова А.І.. Лифарь В.Г., Крутько І.П., Тимченко М.Г., Філоненко О.П., Ситін Л.М., Надкерничний Ф.М., Статива Ф.С., Вишар П.М., Горюн В.Ю., Сухорук О.В., Кожевнікова О.М., Єременко В.М., лаборанти: Жадан А.І., Цілуймо І.І., Бурлака В.П., Капітан В.С., Сахно О.І., Сахно С.І., Устименко В.Г. Зараз молодий потужний колектив очолює завідувачка відділення Біленко О. І., голова МЦК Устименко О. А., викладачі: Стогній А.О. Малюжко Н.О., Ходосова Н.В. Кривошапка Е.А., Вітряк А.В., Біленко О.С., Керекелиця О.В., Ляшенко О.В., майстри та лаборанти: Керекелиця О.С., Устименко Л.І., Мурашко М.В.

Теоретичну і практичну підготовку студентів зі спеціальності забезпечує методична циклова комісія електротехнічних дисциплін. Відділення має кабінети і лабораторії: «Теоретичних основ електротехніки і електричних вимірювань», «Основ інформатики, обчислювальної техніки і комп'ютеризації», «Основи електроніки і мікропроцесорної техніки», «Основи автоматики», «Електричних машин і апаратів», «Електропостачання сільського господарства», «Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок», «Експлуатації і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації», «Діагностування і налагодження електрообладнання с.г. техніки», «Автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування», «Організації робіт з електрифікації і автоматизації с.г.», «Технічних засобів навчання».

Для проведення практичних занять використовуються навчальні механічні майстерні, навчальний полігон.

Викладачі активно працюють в Регіональному центрі перепідготовки кадрів для роботи з обслуговування електрообладнання технічних передових світових виробників.

Підготовку фахівців за спеціальністю «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК» на відділенні здійснюють: 2 викладачі-методисти, 3 викладачі вищої кваліфікаційної категорії, 2 викладачі першої кваліфікаційної категорії, 2 - другої кваліфікаційної категорії, більша половина з яких в свій час навчались на відділенні.

Викладачі беруть участь в Міжнародних виставках "Сучасна освіта в Україні" і внесли свій вагомий вклад в завоювання відповідно срібної, бронзової і золотої медалей для коледжу.

На Всеукраїнських змаганнях електротехнічних спеціальностей серед коледжів сільськогосподарського спрямування, які відбулися 2011 році, команда студентів зі спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК» виборола почесне І місце серед 26 учасників. Студенти є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, республіки; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. 

На відділенні створена і успішно виступає команда КВK.

Професійна підготовка отримується шляхом вивчення спеціальних дисциплін:

 1. Електричні машини і апарати
 2. Основи електроніки і мікропроцесорної техніки
 3. Монтаж електрообладнання
 4. Основи автоматики
 5. Електропостачання сільського господарства
 6. Безпека праці
 7. Охорона праці
 8. Використання ЕОМ в інженерній діяльності
 9. Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок (електричне освітлення і опромінення, електропривод с/г. машин і механізмів, проектування систем електрифікації і автоматизації, електротехнологія)
 10. Автоматизація технологічних процесів в с/г. виробництві
 11. Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації
 12. Комп'ютерна та інженерна графіка
 13. Мікропроцесорні засоби в системах контролю та управління
 14. Комп'ютери та комп'ютерні технології

В процесі навчання студенти отримують практичні навички на практиках:

 1. Навчально-ознайомлювальна
 2. Слюсарна
 3. Ковальська
 4. Механічна
 5. Зварювальна
 6. Електрослюсарна
 7. Електромонтажна
 8. ТО і ремонт
 9. З вирішення виробничих ситуацій
 10. Виробничо-технологічна
 11. Переддипломна

Навчаючись в коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 1. Водій автомобіля категорій "В", "С"
 2. Електромонтер з обслуговування та ремонту електротехнічних установок

Продовження навчання за скороченими термінами в ВНЗ IV рівня акредитації:

 1. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (факультет енергетики і комп'ютерних технологій) — з ІІІ курсу
 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ (факультет енергетики і комп'ютерних технологій)
 3. Кременчуцький політехнічний університет імені М. Остроградського
 4. Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

Спеціальність 192. "Будівництво та цивільна інженерія. Спеціалізація "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

Термін навчання :

 • на базі базової загальної середньої освіти (9 класів)- 3 роки 6 місяців,
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) - 2 роки 6 місяців.

Кваліфікація - технік з експлуатації устаткування газових  об’єктів.

Випускники даної спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста за кваліфікацією  «Технік  з експлуатації устаткування газових  об’єктів», атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничої професії, права водія категорії В, С1  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за скороченими  термінами навчання.

Понад 15 років у коледжі готують фахівців зі спеціальності «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». Колектив циклових комісій спеціальності – це молоді викладачі, які постійно працюють над удосконаленням навчально-методичної та виховної роботи на відділенні.

Теоретичну та практичну підготовку здійснює циклова комісія  фахових дисциплін під керівництвом Загривого Р. А.

Протягом короткого часу створена матеріальна та навчально-методична база для підготовки спеціалістів газового сектору Полтавщини та прилеглих регіонів   Матеріальна база спеціальності: кабінет  «Курсового та дипломного проектування», лабораторії «Газифіковані котельні агрегати» , «Газові мережі та устаткування», «Основи автоматики і телемеханіки», «Експлуатація устаткування і систем газопостачання», «Матеріалознавство з основами будівництва та геодезії», «Сантехнічне обладнання», «Навчальний газовий полігон». 

Виконання програми навчальних практик  здійснюється в навчально-виробничих майстернях на навчальному газовому полігоні.

Практика "Отримання робітничої професії"
Практика «Отримання робітничої професії»
Геодезична практика
Геодезична практика

Підготовку фахівців за спеціальністю «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання » на відділенні здійснюють: 2 викладачі вищої кваліфікаційної категорії, 1 викладач першої кваліфікаційної категорії і 3 викладачі другої кваліфікаційної категорії.

Викладачі випускаючих циклових комісій є активними учасниками Міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні», виставок педагогічного досвіду та  творчості молоді НМЦ.   Методичні матеріали викладачів  «Організація навчально-виховного процесу на відділенні» та «Тести для визначення базової професійної підготовки» занесено  до каталогу кращих.

 Студентське життя цікаве не тільки навчанням, але й дозвіллям. Конкурси аматорського мистецтва,   кмітливих та винахідливих,   «найрозумніший», спортивні змагання, театралізовані урочистості - це далеко не повний перелік заходів, активними учасниками яких є студенти даної спеціальності. 

Колектив співпрацює з підприємствами, управліннями експлуатації газового господарства  області в плані проходження виробничої практики та вивчення досвіду. Екскурсії на виробництво, виставки досягнень науки та техніки стали традицією для студентів спеціальності.

 

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Інженерно-технічне устаткування будівель.
 2. Природні та штучні гази.
 3. Газові котельні агрегати.
 4. Газові мережі та устаткування.
 5. Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві.
 6. Експлуатація устаткування і систем газопостачання.
 7. Автоматика і телемеханіка систем газопостачання.
 8. Економіка і планування галузі.
 9. Предмет вузької спеціалізації (спецкурс).
 10. Газифікація сільської місцевості.
 11. Нормування праці і кошторис.
 12. Основи підприємництва і управлінської діяльності.
 13. Охорона праці в газовому господарстві.
 14. Основи опалення, вентиляції та кондиціювання.
 15. Основи опалення, вентиляції та кондиціювання.

Навчальні та виробничі практики:

 1. Слюсарна.
 2. Токарна.
 3. Ковальсько-мідницька.
 4. Зварювальна.
 5. Геодезична.
 6. Ремонт газового обладнання.
 7. Отримання робітничої професії.
 8. Технологічна.
 9. Переддипломна.

Навчаючись у коледжі, студенти спеціальності «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»  здобувають робітничу професію «Слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання» та за бажанням - водій автомобіля категорії В, С1.

Продовження навчання  за скороченими термінами  у ВНЗ IV рівня акредитації студенти відділення здійснюють в Харківській національній академії міського господарства (факультет «Інженерної екології міст»).