Герб відділення

 

На відділені готують молодших спеціалістів по денній формі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст зі спеціальностей:

   На відділенні готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за заочною формою навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) зі спеціальностей:

Списки нового набору 2016

Термін навчання:

 • зі спеціальності «Менеджмент» на  базі  базової загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 5 місяців,  на базі   повної   загальної  середньої  освіти  (11 класів) – 2 роки 5 місяців. Кваліфікація – організатор виробництва.

 • зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на  базі  базової загальної середньої освіти  (9 класів) – 2 роки 10 місяців,  на базі  повної  загальної  середньої  освіти  (11 класів) – 1 рік 10 місяців. Кваліфікація – економіст.

Випускники відділення «Економіка і організація виробництва» отримують диплом молодшого спеціаліста з відповідної кваліфікації, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій та отримають право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Відділення  «Економіка  і  організація   виробництва» було організовано в 1989 році в період розвитку фермерства на Україні.

Вся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка являє собою навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, навчально-виробничі майстерні, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес на відділенні забезпечують дві випускаючі методичні циклові комісії:

 • економічних дисциплін; 

 • природничих дисциплін.

Грунтовні професійні знання зі спеціальностей на відділенні набуваються шляхом вивчення слідуючих блоків дисциплін:  

 • блок економічних дисциплін – включає вивчення політекономії, економічного аналізу, економіки підприємства, спрямованих на ґрунтовне вивчення економічних законів і процесів; 

 • фінансовий блок – включає вивчення дисциплін, які забезпечують підготовку фахівців для роботи у фінансово-кредитних установах, інвестиційних компаніях, підприємствах фондового ринку;    

 • блок дисциплін з менеджменту – включає ґрунтовне вивчення теорії та принципів менеджменту, а також отримання навиків самостійно приймати управлінські рішення, 

 • інформаційний блок – блок дисциплін, що розкриває особливості використання інформації в усіх її формах, формує навички ефективного збору інформації та її аналізу, спрямований на вивчення сучасних інформаційних технологій; 

 • правовий блок – блок дисциплін, який формує знання правових основ підприємницької діяльності. 

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети та лабораторії (економіки підприємства, фінансів та бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації і планування сільськогосподарського виробництва, технології виробництва продукції рослинництва та тваринництва), кабінети оснащені технічними засобами навчання (кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt) тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, проектів) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальностях.

Особлива увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: модульно-рейтингова система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу. 

Викладачі відділення брали участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні» в 2002 і 2007 роках і внесли вагомий вклад у отримання відповідно срібної і бронзової медалей коледжем.

Студенти відділення є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів. На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Вивчаються основні спеціальні дисципліни для набуття професії

 1. Економіка підприємства

 2. Економічний аналіз

 3. Бухгалтерський облік

 4. Фінансовий облік

 5. Фінанси підприємства

 6. Комерційне право

 7. Маркетинг

 8. Менеджмент

 9. Діловодство 

 10. Трудове право

 11. Технологія виробництва продукції рослинництва

 12. Технологія виробництва продукції тваринництва

 13. Технологія зберігання і переробки с.г. продукції

 1. Планування та організація діяльності підприємств

 2. Основи охорони праці

 3. Податкова система

 4. Економіка праці в організації

 5. Нормування праці

 6. Автосправа і безпека руху

 7. Електронна комерція

 8. Охорона праці в галузі

 9. Управління витратами

 10. Статистика

 11. Ціноутворення

 12. Регіональна економіка

 13. Інформаційні системи і технології на підприємстві

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики

 1. Ознайомча

 2. Технологія виробництва с.-г. продукції 

 3. Маркетинг

 4. Переробка і зберігання сільськогосподарської продукції

 5. Бухгалтерський облік

 6. Фінансовий облік

 7. Діловодство

 8. Організація виробництва

 1. Організація і планування діяльності підприємства

 2. Інформаційні системи і технології на підприємствах

 3. Менеджмент

 4. Комп’ютерна техніка

 5. Економічний аналіз

 6. Нормування праці

 7. Технологічна

 8. Переддипломна

Навчаючись в коледжі студенти здобувають робітничі професії:

 1. Водій автомобіля категорії «В»;

 2. Оператор комп'ютерного набору.

Продовження навчання за скороченими термінами в ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації:

 1. Полтавська державна аграрна академія (факультет Економіки та менеджменту) – з III курсу.

 2. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (факультет менеджменту) – з III курсу.

Презентація заочної форми навчання