Положення про приймальну комісію ХАПК ПДАА на 2016 рік