Рейтинг успішності студентів

за І семестр

2016-2017 навчального року

відділення "Заочна та денна освіта економічних спеціальностей"

відділення "Енергетика агропромислового виробництва"

відділення "Механізація і організація виробництва с-г. продукції"