Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація: економіст.

Об’єкт діяльності: організації і підприємства різних організаційно-правових форм власності у сфері агропромислового комплексу та інших галузей народного господарства, а зокрема: підприємства сільськогосподарського виробництва і переробки; підприємства по зберіганню, транспортування і збуту сільськогосподарської продукції, підприємства матеріально-технічного постачання; підприємства торгівлі та громадського харчування; фінансово-кредитні установи.

Вид діяльності: дослідження економічних відносин (відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва); збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси (для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій); аналіз ходу і результату економічної діяльності й оцінка її успішності; удосконалення процесу економічної діяльності; планування діяльності підприємства; визначення системи оплати праці і заохочень для всіх категорій працівників підприємства; планування витрат, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;контроль над процесом виконання фінансово-господарської діяльності; розрахунок потреби підприємства, організації в кадрах; аналіз причин перевитрат фонду заробітної плати; робота, пов’язана з розрахунками і переробкою великих обсягів інформації, вираженої в цифрах; складання економічних обґрунтувань, довідок, періодичної звітності, анотацій і оглядів.

Первинні посади у сфері діяльності: на сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, в інших сферах матеріального виробництва, а також в сфері послуг на посадах: економіста по заробітній платі, обліковця, диспетчера, спеціаліста з планування та нормування праці, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, організатора діловодства, інспектора по цінах, касира.

Система задач діяльності випускника: здійснення економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається, і освоєння нових видів продукції, досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; підготовка вихідних даних для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку, виконання розрахунків з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції, освоєння нових видів продукції, прогресивної техніки та технологій; здійснення економічного аналізу господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявлення резервів виробництва, розроблення заходів щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення можливостей додаткового випуску продукції; визначення економічної ефективності організації праці та виробництва, впровадження нової техніки і технологій, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, прийняття участі у розгляді розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньогосподарського розрахунку, вдосконаленні прогресивних форм організації праці та управління, а також планової та облікової документації.