Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація: технік-електрик

 Об’єкт діяльності випускника: електрообладнання та автоматизовані системи: мікроклімату і кондиціонування повітря; освітлення і опромінення приміщень галузі АПК; сушки і зберігання зернових культур з подальшим калібруванням насіннєвого матеріалу; зберігання овочів і фруктів з їх подальшою переробкою; споруд захищеного ґрунту, переробки продукції тваринництва і птахівництва; комплексів вирощування і утримання тварин та птахів; кормоприготування та кормороздачі; утилізації відходів сільськогосподарського виробництва з подальшою переробкою в біогаз і отримання твердого біопалива; пунктів технічного обслуговування; системи електропостачання та електроспоживання.

Вид діяльності випускника. Організаційна:  організація технологічного процесу на підприємстві або в окремому підрозділі дотримання вимог електробезпеки в господарстві; проектно-конструкторська: проектування електротехнічних і електротехнологічних систем, проектування систем електроспоживання; техніко-економічне обґрунтування проектних рішень; технічна: монтаж, обслуговування, налагодження, ремонт  та експлуатація електрообладнання та систем автоматизації, які використовуються в рослинництві, тваринництві, птахівництві, переробці та зберіганні продукції аграрного виробництва, ремонтних підприємствах та монтажних організаціях;дослідна: проведення досліджень та розробка і впровадження прогресивних технологій в енергетичній галузі аграрного виробництва; педагогічна: викладання дисциплін професійно-орієнтованого та практичного спрямування в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Первинні посади у сфері діяльності випускника. Випускники можуть працювати в державних, приватних, фермерських, комерційних підприємствах на посадах: технік-електрик, електрик цеху, заступник енергетика, електромеханік, електродиспетчер, старший технік-електрик на правах інженера-енергетика, інспектор енергозбуту,  диспетчер РЕМ, електромонтер та організовувати власний бізнес.

Система задач діяльності випускника: проектування, експлуатація та вибір електротехнічного обладнання, проектування електроприводів машин, верстатів, насосів, підіймального устаткування, розробка систем автоматичного управління електроприводами технологічних установок.