Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація:  організатор виробництва.

Об'єкт діяльності випускника: організації і підприємства різних організаційно-правових форм власності у сфері агропромислового комплексу та інших галузей народного господарства, а зокрема: підприємства сільськогосподарського виробництва і переробки; підприємства по зберіганню, транспортування і збуту сільськогосподарської продукції, підприємства матеріально-технічного постачання; підприємства торгівлі та громадського харчування; фінансово-кредитні установи.

Вид діяльності випускника: дослідження економічних відносин (відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва); збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси (для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій); аналіз ходу і результату економічної діяльності й оцінка її успішності; удосконалення процесу економічної діяльності; планування діяльності підприємства; визначення системи оплати праці і заохочень для всіх категорій працівників підприємства; планування витрат, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства; контроль над процесом виконання фінансово-господарської діяльності; розрахунок потреби підприємства, організації в кадрах; аналіз причин перевитрат фонду заробітної плати; робота, пов’язана з розрахунками і переробкою великих обсягів інформації, вираженої в цифрах; складання економічних обґрунтувань, довідок, періодичної звітності, анотацій і оглядів.

Первинні посади у сфері діяльності: організатор сільськогосподарського виробництва та інших галузей народного господарства менеджер з різних видів діяльності: менеджер по роботі з персоналом, менеджер з логістики; менеджер зі збуту; менеджер з адміністративної діяльності; менеджер зі зв'язків із громадськістю; бренд-менеджер; фінансовий менеджер; менеджер з реклами; фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва; фахівець з ефективності підприємництва, зі зв’язків із громадськістю та пресою; фахівець з раціоналізації виробництва; маркетолог; фахівець з дослідження товарного ринку, зі стандартизації, сертифікації та якості; технічний та торговельний представник: торговець (інженерні розробки), торговець комерційний, промисловий, роз’їзний, технічний; агент з комерційних послуг та торговельні брокери: рекламний агент, торговець (обслуговування бізнесу та реклами); помічник керівників підприємств, установ та організацій; помічник керівника підприємства (установи, організації).

Система задач діяльності випускника: набуття навичок організації і планування сільськогосподарського виробництва; прийняття оптимальних управлінських рішень з ефективного управління виробництвом; облік, контроль та аналіз діяльності підприємств та розроблення ефективної системи мотивації персоналу.