Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація: фахівець з організації та ведення фермерського господарства.

 

Об’єкт діяльності: фермерське господарство; індивідуальна діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва; переробки, зберігання та збуту сільськогосподарської продукції; спільні сільськогосподарські підприємства; підприємства з участю іноземного капіталу.

Вид діяльності випускника: Здійснення виробничої та комерційної діяльності у фермерському господарстві; впровадження передових технологій виробництва сільськогосподарської продукції; проведення робіт спрямованих на зростання продуктивності господарства; прояв ініціатив до раціонального використання землі, сільськогосподарських машин, знарядь, механізмів та інших засобів господарювання; дотримання норм чинного земельного законодавства, вимог державних стандартів до якості продукції; вдосконалення систем діючих нормативних документів, що стосуються його діяльності.

Первинні посади у сфері діяльності: Керівник власного фермерського господарства; може займати посади: агронома відділку, зоотехніка відділку, технолога; бригадира, керівника механізованої ланки з вирощування сільськогосподарських культур; майстра з виробництва продукції рослинництва та тваринництва; слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин.

Система задач діяльності випускника: організація та ведення фермерського господарства; розробка річних і поточних виробничих завдань для  підрозділів рослинництва і тваринництва; розробка заходів щодо підвищення родючості ґрунтів, продуктивності худоби і птиці, боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, систему удобрення полів, та зміцнення кормової бази; організація правильного утримання, догляду, відтворення стада тварин, перевірка якості, збереження та раціональності витрачання кормів, складання кормових балансів, раціонів; організація підготовку посівного матеріалу до сівби; контролювання якість виконання робіт; забезпечення чіткого ведення агрономічної та зоотехнічної документації; контроль за дотриманням працівниками правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці, виконання встановлених норм виробітку кожним трактором, агрегатом та працівниками виробничої дільниці; розробка заходів щодо запобігання перевитрат матеріальних засобів та затрат праці; здійснення робіт щодо зміцнення внутрішньо-господарського розрахунку і впровадження наукової організації праці; вивчення і впровадження у виробництво досягнень науки та новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення своєї кваліфікації; організація навчання працівників господарства.