ФОНДОВА РОБОТА

1.1 Фонди музею (загальна кількість експонатів за інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та музейних предметів, що входять до реєстру музейного надбання):

Загальна кількість музейних експонатів - 186.

Загальний музейний фонд складає близько 500 експонатів.

 2.1 Комплектування фондів музею.

Будь-який  музей починається з колекціонування пам'яток історії та культури, що документують суспільні процеси, явища, події і факти в усіх галузях людської діяльності. Від того наскільки повно вони відображають дійсність, від їх репрезентативності, здатності привернути увагу відвідувача, зацікавити його, звертаючись до розуму і почуттів, залежить притягальна сила музею, його популярність. У цьому плані музей Хорольського агропромислового коледжу не став винятком. Перший завідувач  музею почав саме з пошуково-збиральної роботи. Комплектування фондів музею почалося ще на стадії відбору музейних предметів. Це і було на перших етапах його основною діяльністю. Робота над збором експонатів почалася задовго до відкриття музею. Фонд музею представляє собою сукупність всіх матеріалів, які відповідно до встановлених правил надходили на постійне зберігання до музею. Вони складають основу, на якій здійснюється вся музейна діяльність.

Зміст фондів повинно відповідати профілю музею. Виходячи з цього завідувач і актив музею, підійшли дуже відповідально до комплектування фондів. У музеї Хорольського агропромислового коледжу  існує два фонди: основний фонд і фонд науково-допоміжних матеріалів. У основний фонд музею входять експонати переважно з історії розвитку навчального закладу. У науково-допоміжний фонд входять особливо рідкісні, цінні експонати за профілю музею, але, тим не менш, значимі експонати. Комплектування фондів музею відбувається комплексним шляхом.

Комплектування фондів музею навчального закладу відбувалося в основному шляхом пошукової та дослідницької діяльності. Фонди музею активно поповнюються архівними матеріалами, фотодокументами, предметами матеріальної культури, принесеними в дар випускниками навчального закладу, їх батьками, жителями району.

Комплектуванням фондів займаються завідувач  музею, викладачі навчального закладу, випускники коледжу, гості, відвідувачі  і група «Пошук», що складається з студентів коледжу. У процесі відвідувань ветеранів Великої Вітчизняної війни проводилися бесіди з ними, інтерв'ювання родичів, збір цікавих експонатів. В результаті фонди музею поповнилися такими предметами як фотографії учасників Великої Вітчизняної війни, каски, гільзи, листи з фронту, старовинні монети і т.д.

Комплектування фондів музею включало кілька стадій:

 • перша стадія - це концепція комплектування. У неї входить розробка спрямованості комплектування та обґрунтованість цієї спрямованості;
 • друга стадія - план комплектування.

До 2007 року число експонатів основного фонду дорівнювало 173. Число експонатів науково-допоміжного фонду дорівнювало 74. Зараз основний фонд музею налічує близько 464 предметів, з них 300 - справжніх, а допоміжний - близько 124 предметів.

Серед матеріалів фондів музею найбільшу кількість складають письмові джерела (листи, спогади), фотоджерела, документальні джерела (посвідчення), також нагороди (медалі, грамоти, подяки) і особисті речі викладачів та видатних випускників.

Таким чином, можна зробити висновок, що комплектування фондів музею історії навчального закладу носить тематичний характер. Всього в музеї понад 500 предметів, серед яких спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни, фотографії, газетні статті, документи, нагороди, особисті речі фронтовиків, залишки з місць боїв та ін.. Фонди поповнювалися завдяки обходу, даруванню. Величезна роль у комплектуванні фондів належить пошуковим групам і активу музею.

2.2 Облік фондів музею

   У музеї історії нашого навчального закладу урахуванням займається завідувач музею. Облік музейних предметів у даному музеї починається з того, що на всі предмети, що надійшли складається акт прийому на зберігання. Акт підписується особою, який доставив цей предмет, завідувачем  музею і скріплюється печаткою навчального закладу.  Акт - юридичний документ, що засвідчує факт отримання представником музею предмета музейного значення та науково-допоміжного матеріалу від їх власників з метою прийняття до фондів музею на постійне або тимчасове зберігання. Одночасно з цим складалася легенда музейного предмету. У неї входять: відомості про предмет, відомості його побутування, способи застосування предмета. Далі дається оцінку цінності музейного предмету.

Пізніше до акта в обов'язковому порядку додається колекційний опис, що є допоміжною формою обліку. У колекційної опису вказується:

 1. Час надходження матеріалів.
 2. Кількість описаних предметів
 3. Від кого і за яким документом отримані матеріали.
 4. Прізвище, ім'я, по батькові укладача опису.

Колекційна опис складається у двох примірниках: один в якості додатку до акта прийому залишається разом із зібраними матеріалами залишається у музеї, другий передається здавачеві.

В акті заповнюються такі графи:

 1. Місце і дата складання акта.
 2. Від кого отримано матеріали.
 3. На яких умовах матеріали передаються до музею: у постійне або в тимчасове користування.
 4. Найменування і короткий опис предмета.

Акти у музеї розкладаються по роках. Музей для обліку своїх фондів використовує 2 основні книги, це книга надходжень основного фонду і книга вторинного обліку. У книгу основного надходження предмет заноситься після того, як на нього складено акт. Книга надходжень основного фонду містить такі графи: порядковий номер, найменування предмета, короткий опис предмета, матеріал виготовлення, збереження, примітка. Вона прошнурована, скріплена печаткою, аркуші її пронумеровані. У цій книзі предмету присвоюється номер. Цей же номер проставляється і на самому предметі. Також у книзі надходжень дається опис предмета: зовнішній вигляд і наявність всіх дефектів. До книги надходження основного фонду заносяться всі предмети по мірі надходження, а в книгу вторинного обліку в музеї: фотографії, нумізматика, етнографія, речові експонати, документи, і предмети в них заносяться в залежності від властивостей експоната.

Крім запису до книги обліку фонду на кожен предмет наноситься інвентарний номер, який необхідний для правильного рахунку та для зручності. Вимоги до опису зібраних матеріалів у всіх документах надходження однакові. На заключному етапі на предмет заводиться картка, номер якої збігається з номером предмета в книзі надходжень і номером на самому предметі. У картці дається повний опис предмета: прізвище його колишнього власника, дата надходження предмета в музей, опис його зовнішнього вигляду, дефектів, вказівка колишнього місця розташування.

Таким чином, в даному музеї ведеться первинна і вторинна реєстрація музейних предметів. У ході первинної реєстрації на предмет складається акт, і він заноситься в книгу основного фонду, внаслідок чого експонату присвоюється інвентарний номер. У ході вторинної реєстрації предмет заносять до книги вторинного обліку. У музеї не ведеться третя форма реєстрації, хоча є монети та ордени, що містять срібло.

2.3 Зберігання фондів музею

Музейні предмети, що надходять у фонди потребують спеціальних умов зберігання, повинні попереджають їх штучне пошкодження і уповільнювати процес природного старіння. Зберігання фондів повинне здійснюється на основі режиму і системи зберігання з метою безпеки фізичного збереження і доступності для використання музейних предметів.

Велике значення має правильний вибір приміщень для фондосховищ. Вони повинні бути ізольованими, відповідати вимогам захисту музейних предметів від усіх можливих порушень режиму їх зберігання. Основними вимогою до них є хороший стан приміщення в цілому, а також його опалювальної та вентиляційної систем. Стать сховищ повинен витримати значні навантаження. Їх розміри повинні дозволяти розміщення в них усіх фондів музею.

У музеї нашого навчального закладу такого приміщення немає. Для музею в коледжі  виділено суміжне підсобне приміщення. Тому, під фондосховище використовується всього одна кімната розміром приблизно 6Х 3м .

У музеї  використовується комплексна система зберігання, при якій в одному приміщенні зосереджуються предмети з різних матеріалів, а режим зберігання ґрунтується на усереднених показниках. Дотримується у фондосховищі тепловий режим, так як в ньому наявна опалювальна система. Кондиціонер там теж є,  з забрудненням повітря борються вологим прибиранням. Її активісти музею проводять мінімум два рази на тиждень, і не тільки в фондосховищі, а й у виставковому залі. Влітку вологе прибирання проводиться рідше. Вологе прибирання також запобігає поширення на музейних предметах бактерій і цвілі. Не порушується в музеї світловий режим,  в кімнаті-музеї  знаходиться п’ять  ламп. Для запобігання механічних пошкоджень намагаються дотримуватися правил роботи з музейними предметами. Фондосховище не оснащене сигналізацією, гратами на вікнах, залізними дверима. Для запобігання пожежі був придбаний вогнегасник. Для збереження музейних предметів відвідувачів у фондосховище не пускають. Для зберігання цінних експонатів - орденів і медалей у фондосховищі є сейф. Даючи оцінку якості зберігання фондів музею, можна сказати, що цей процес знаходиться на достатньому рівні для даного профілю музею .

Таким чином,  комплектування в музеї ведеться за допомогою, дарування, обходу, пошукових експедицій, безперервно, з самого заснування музею. Отримані предмети проходять два ступені реєстрації, в ході яких на експонат складається акт, він заноситься в книгу основного фонду та до книги вторинного обліку і йому присвоюється інвентарний номер. Спеціально обладнаного приміщення для зберігання предметів у музеї немає.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПОЗИЦІЙНИХ РОЗДІЛІВ

(назва розділу, дата останньої реекспозиції, кількість експонатів основного фонду):

Музей має такі експозиційні розділи:

 1. Заснування навчального закладу (2007р);
 2. Матеріали, присвячені рокам Другої Світової війни (2007 р.) ;
 3. Період післявоєнної відбудови (2007 р.);
 4. Матеріали про педагогів ветеранів учительської ниви(2010 р.) ;
 5. Період розбудови і реконструкції навчального закладу(2007 р.);
 6. Матеріали про директорів, заступників, ветеранів педагогічної ниви (2010 р.);
 7. Матеріали про видатних випускників, які нагороджені за працю високими державними нагородами (2014 р.);
 8. Матеріали про відділення навчального закладу та їх сучасний розвиток(2015 р.);

Заслуговує на увагу експозиційний розділ, присвячений нагородам, які отримані навчальним закладом за період його існування (постійно поповнюється). 

 1. Експозицію  про заснування навчального закладу розкривають фото- та документальні матеріали про основні етапи утворення та тогочасних змін у назві та статусі закладу,  історичні відомості про минуле міста ; фотоальбоми  та монографії про Хорол на початку ХХ ст., предмети побуту перших директорів, що стояли біля витоків технікуму (предмети побуту, елементи меблів).
 2. Окремим розділом зібрані матеріали , присвячені викладачам та випускникам навчального закладу - учасникам подій Другої світової війни. Тут зібрані: біографії ветеранів ; копії посвідчень нагород ; воєнні фотографії, інформація про військові операції, в  яких вони брали участь  ; вирізки з газет про воєнні події на території міста, власноручно написані ветеранами спогади про війну.
 3. Експозиція розкриває тяжкі роки післявоєнної відбудов. Відзначається роль у відбудові в 1944-1945 роках Сухіна Сергія Митрофановича, який в 1944-50 роках працював завучем в технікумі. Також розкривається початок навчального процесу після відбудови. Технікум продовжував підготовку спеціалістів за двома спеціальностями: механізація сільського господарства та сільськогосподарське будівництво. У 1946 році в Хорольському технікумі механізації працювало 37 чоловік. У восьми групах навчалося 176 учнів. З листопада 1945 року по 1950 рік під керівництвом інженера-будівельника І.О. Дряпака, який після демобілізації знову очолив технікум, було відбудовано  20 учбових, господарських і житлових будівель. Видатний внесок у Велику Перемогу зробили як випускники,  так і працівники технікуму.
 4. В розділі присвяченому педагогам - ветеранам вчительської ниви  зібрані біографії та автобіографії викладачів, копії нагород за сумлінну працю, фотографії.
 5. Експозиція відображає час найбільшого розвитку  матеріально-технічної база технікуму у 1976-1985 роках. Працівники коледжу багато попрацювали на суботниках по благоустрою території технікуму. Щороку досягали успіхів учасники художньої самодіяльності технікуму, яких знали трудівники села у всіх районах області. Перші-другі місця у всіх видах спорту займали в області спортсмени технікуму. За наполегливою роботою колективу прийшли і певні успіхи в роботі. Так, двічі за три роки одинадцятої п’ятирічки технікум займав призові місця у соціалістичному змаганні серед технікумів Міністерства сільського господарства УРСР. У 1981 році – 3 місце, а в 1983 році – 2, за що колектив було нагороджено грамотами та грошовими преміями. Багато цікавих справ було на рахунку колективу технікуму. У 1982 році збудовано 50-метровий підземний тир і базу для початкової військової підготовки, у 1982 році спортивний комплекс, що включає в себе центральний стадіон, спортзал, плавальний басейн, лижну і велосипедну бази, гімнастичне містечко, спортивні майданчики для гри у баскетбол, волейбол та ручний м’яч, введено в дію у 1984 році ще один 5-ти поверховий гуртожиток на 232 місця, лікарсько-відновлювальний центр. У технікумі створено всі учбові кабінети і лабораторії, що передбачені навчальними планами 1982 року. Кількість машин в учбовому машинному дворі технікуму складає десятки найменувань найсучаснішої техніки.
 6. В розділі про видатних випускників, які нагороджені високими державними нагородами містяться фотографії, біографії, копії нагород .
 7. Експозиція прослідковує реконструкцію відділень і появу нових спеціальностей за увесь період існування навчального закладу. Подає відомості про завідуючих відділень, які в той чи інший період  очолювали відділення та статистичні дані щодо кількості випускників по всіх спеціальностях та розкриває інформацію про викладацький колектив, що працює сьогодні на відділеннях.

Кімната-музей навчального закладу є місцем проведення зустрічей з ветеранами війни , гостями навчального закладу, студентами нового набору та бажаючими .Тут проводяться  уроки мужності, проводиться науково -дослідницька робота, в якій беруть участь вчителі, ентузіасти та пошукові групи.

РІВЕНЬ ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ ЕКСПОЗИЦІЙ

Художнього оформлення експозиції виконане силами педколективу (художник-оформлювач Мірчук В.М., ідея Івахненко А.М.) та студентів.

Експозиції музею
Експозиція наших досягнень
Вид оформлення експозиції

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА МУЗЕЮ
(екскурсійна, науково-дослідна, пошукова, просвітницька)

І. Екскурсійна робота музею.

Для здійснення екскурсійної роботи в музеї розроблено екскурсії :

 1. Навчальний заклад в роки Великої Вітчизняної війни.
 2. Про видатних випускників навчального закладу.

ІІ. Науково-дослідна робота музею.

План роботи гуртка
План роботи гуртка

ІІІ. Пошукова робота музею.

В ході експедиції ведеться польова документація. До даної документації належать польовий щоденник і польовий опис. Ведення польового щоденника має велике значення. У нього послідовно заноситься весь хід пошуку. Польовий опис служить для опису предметів, призначених для обліку та зберігання в музеї. У заголовках всіх польових документів повинні знаходять відображення такі дані:

 1. Назва пошукової  групи та її приналежність до навчального закладу;
 2. Тема пошукової роботи;
 3. Маршрут пошуку, терміни його проведення;
 4. Склад пошукової групи;
 5. Керівник пошукової групи;
 6. Відповідальний за ведення даного документа;
 7. Дата початку і закінчення ведення документа.

Завдяки пошуковій роботі знайдені нові матеріали про таких випускників нашої навчального закладу:

Складені списки:

 • директорів навчального закладу всіх років — 9  чоловік;
 • заступників директора з навчальної роботи −6 чоловік;
 • заступників директора з адміністративно-господарської роботи – 13 чоловік
 • викладачів - 78 чоловік  і т. д.;

  У музеї є фотографії випусків 1936, 1941 років та останніх 50-ти років.

Продовжується робота з пошуку учнів та вчителів, які воювали та загинули в роки війни.

Пошукова робота членів гуртка
Цікава екскурсія для студентів

ІV. Просвітницька робота музею.

Музей спрямовує свою роботу на виховання у молоді активної життєвої позиції, моральних якостей, вибору свого місця в житті, проводить велику копітку роботу по збору й примноженню матеріалів з історії навчального закладу,  підтримує зв'язки з випускниками.   Велика увага приділяється національному вихованню учнів, що забезпечує розвиток студентів в її природному середовищі, атмосфері культури свого народу. Реалізації принципу національного виховання сприяють мандрівки історичними місцями рідного краю, містами України. Студенти коледжу здійснили поїздки до Києва, Полтави, Львова. Звіти про побачене знаходяться в  музеї.

Музей коледжу активно співпрацює з Хорольським краєзнавчим музеєм, директором якого є  Кривовязко В.О.    

Виховний компонент музею Хорольського агропромислового коледжу  не може бути вичерпаним, адже експозиції оновлюється, поповнюються. Музей навчального закладу живе в ногу з життям, відчуває ритм часу, відгукується на все нове, намагається зберігати актуальність, творчий підхід до справи.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ МУЗЕЮ 

1.1.Для технічної роботи у музеї  наявні і використовуються  спеціальне світлотехнічне,   звукотехнічне,  проекційне, телевізійне обладнання; аудіовізуальні засоби; засоби захисту від ультрафіолетового випромінювання;

1.2.У наявності  електронно-обчислювальна машина;

1.3.Працює для допомоги музею  фотокінолабораторія коледжу, апаратура для мікрофільмування і засоби малої поліграфії (ксерокс, сканер,  пристрій для ламінування і т. д.).

РОБОТА РАДИ АКТИВУ МУЗЕЮ

У музеї з ініціативи ради музею проводяться:

 • виставки літератури до знаменних дат;
 • виставки творчих робіт студентів
 • засідання ради музею;
 • проведення уроків мужності;
 • зустрічі з ветеранами війни;
 • зустрічі з видатними випускниками;
 • тематичні екскурсі «Згадаймо тих, кого нема. Шануймо тих, хто поряд з нами!»;

У практиці поза аудиторної  роботи коледжу використовуються традиційні та нетрадиційні форми. Наш навчальний заклад  має багату історію, тому вже сформувалися певні традиції коледжівського життя :

 • у вересні - екскурсії для студентів нового набору;
 • прощання випускників з навчальним закладом;

ВИСВІТЛЕННЯ РОБОТИ МУЗЕЮ В МЕДІА-ПРОСТОРІ.

(інформація про діяльність музею висвітлюється на сторінках районних друкованих видань, у виданні коледжу «Студентський вісник» та на сайті Хорольського агропромислового коледжу)

ВНЗ: Хорольський агропромисловий коледж  Полтавської державної аграрної академії

Відповідальна особа: Н. В. Онищенко

Дата заснування: 1977 рік

Адреса: 37800 Полтавська обл.. м. Хорол, вул.. Леніна,73

Телефон:  32-1-30, 32-1-15, 32-1-02,

                  факс (05362) 32-1-02

Веб-сайт: http://xapkpdaa.org.ua/

Характеристика експозиції та назви експозиційних розділів. Експозиція музею в хронологічному порядку розкриває етапи становлення коледжу.

Кількість експонатів - 500 од.

Фонди музею як база для виховної роботи викладачів ВНЗ – підготовка виховних годин, публікацій, залучення студентів до пошукової та науково-дослідної роботи музею.

Зв’язок музею з навчальними програмами коледжу: база музею використовується при підготовці студентів з соціально-гуманітарних дисциплін.

Форми проведення освітніх програм: семінарські, практичні, екскурсії, демонстрації, виховні заходи.

Екскурсійна робота: екскурсії розроблені та затверджені загальні екскурсії.

Участь студентів у підготовці та проведенні екскурсій.

Екскурсійна робота з іншими категоріями відвідувачів.

Режим роботи: за графіком навчального процесу для потреб коледжу.

Короткий опис музею:

Музей історії Хорольського агропромислового коледжу створений в 1977 році  і відкритий як кімната-музей  Бойової та трудової слави. У  2007 році була проведена реконструкція музею. Він займає має 2 залу «Історія створення і розвитку коледжу». Музей має сучасний дизайн, вся експозиція має багато натурних зразків і макетів.

При відвідуванні музею Ви маєте можливість познайомитись з основними етапами діяльності ХАПК ПДАА в навчальному та науковому процесі, його структурними підрозділами та особистостями, що склали його славну історію.

Музей зустрічає відвідувачів цікавою композицією з символікою коледжу та його нагородами.

Колекція цього залу різнопланова, охоплює життя вузу з дня його заснування до нинішнього часу. Всі матеріали подані в хронологічному порядку:

 • Роки створення
 • Велика Вітчизняна війна
 • Період відновлення
 • Час випробувань та розвитку

Кожен розділ має свою славну історію. Документи, які свідчать про відкриття навчального закладу, портрети перших викладачів, проведення занять, колективні фотографії перших випусків - все це створює відчуття дотику до минулої епохи.

Роки війни: дошка пам’яті загиблим співробітникам та студентам вузу, портрети всіх, хто приймав участь в бойових діях, фото Героя Радянського Союзу В. М. Бєлоуса.

Роки відновлення – портрети перших викладачів, директора після повернення вузу до навчання. Проведення в ті часи  суботників, лабораторних занять, практик.

Великий ентузіазм студентів-комсомольців та викладачів на освоєнні цілинних земель в 60 роки, нагороди, почесні грамоти, перелік всіх співробітників, хто приймав участь в розбудові нашої держави.

Далі відвідувачі знайомляться в хронологічній послідовності з історією створення кожного відділення, з їх керівниками різних часів, видатними викладачами та випускниками.

Безумовний інтерес у відвідувачів викликає широка інформація про спортивні досягнення нашого коледжу, починаючи з 1944 року і до нашого часу, портрети наших чемпіонів, змагання, нагороди.

Художня самодіяльність завжди була гордістю нашого вузу. В окремій композиції представлена вся різноманітність жанрів, які охоплюють наші колективи, портрети керівників гуртків, нагороди.

В окремому приміщенні музею зберігаються  документи, які стосуються історії та сучасного життя коледжу. Це різні фотографії, листи, альбоми випускників, звіти, кіноплівки.

Викладачі та студенти, що допомагають їм, постійно проводять пошук нових матеріалів з історії навчального закладу, відвідують ветеранів,  які своїми спогадами, листами та фотографіями роблять велику допомогу в поновленні подій.

Дуже ретельно відслідковуються та освітлюються важливі сучасні події вузу. Надається практична та консультативна допомога в оформленні макетів, планшетів, проспектів з новітніх наукових розробок, які щорічно демонструються на міжнародних, регіональних та обласних виставках. Багато з них нагороджені грамотами та відзнаками.

Музей Хорольського агропромислового коледжу має велику кількість відвідувачів, серед яких студенти, гості з інших вузів, колишні випускники керівники обласної, міської та районних державних адміністрацій.

В вересні кожного року в музеї проводяться кураторські години зі студентами перших курсів, на день відкритих дверей – з абітурієнтами всіх відділень  та ін.. Крім студентів, викладачів та інших поважних людей України музей відвідують іноземні гості.

Кожна зустріч з музеєм, ознайомлення з нелегкою, але достойною історією вузу викликає повагу та безумовний інтерес відвідувачів.

Ми сподіваємось, що в музеї Хорольського агропромислового коледжу ПДАА широко висвітлені кращі його традиції, які були і залишаються основою розвитку студентів як кваліфікованих фахівців та особистостей.