Головна

31 березня відбувся захист курсових проектів з дисципліни «АТП і САК».

Під час виконання курсового проекту студентами були розроблені та виготовлені діючі макети і моделі технологічного обладнання, за допомогою яких можна спостерігати і досліджувати роботу потокових ліній, технологічних процесів.

Саприкін Артем Анатолійович з макетом власноруч виготовлено-го автоматизованого ковальського горна

Лисенко Костянтин Вікторович демонструє власний макет автоматичного регулювання мікроклімату в теплиці

Всі представлені роботи на захист курсової з дисципліни „АТП і САК” будуть в подальшому використані як частина демонстраційних стендів для проведення лабора-торних робіт. 

Садовий Вадим Олександрович демонструє макет теплогенератора

Отже бачимо, що такі роботи спрямовані на самостійне вивчення частини про-грамного матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення, практи-чне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. Вони стежить за новинками технічного прогресу, прагнуть бути в курсі змін, що відбуваються у вибраному ними питанні, а головне – цей процес осмислення не припиняється за межами навчального закладу. 

Навіть під час відпочинку в глибині свідомості не припиняється процес самовдос-коналення.

Сальнік Ярослав Сергійович з макетом автоматизованої водокачки

Бедзинський Владислав Валерійович з макетом автоматизованої біогазової установки

Міхно Владислав В’ячеславович з лабораторним стендом «Дослідження роботи частотного перетворювача»

Дослідницько-практична робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого спеціаліста. Виграють всі: сам студент набуває навичок, які стануть в нагоді йому протягом всього життя, в яких би галузях народного господарства він не працював: самостійність думок, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, володіти багатобічним поглядом на виникаючі про-блеми, просто уміти цілеспрямовано і вдумливо працювати. 

Суспільство отримує гідного свого члена, який, володіючи вище переліченими якостями, зможе ефективно вирішувати задачі, поставлені перед ним. 

Лисенко Владислав Вікторович демонструє власний макет автоматизованої камери для сушки електродвигунів

Кожен викладач повинен приділяти дослідницько-практичній роботі не менше уваги, ніж аудиторним заняттям, не дивлячись на те, що це віднімає багато часу і сил.

Адже найбільша нагорода для нього – це дійсно освічена, всесторонньо розвинена і вдячна людина, яка завжди пам'ятатиме уроки, отримані в юності.