Енергетика агропромислового виробництва

 Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація – технік-електрик.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією техніка-електрика, атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченими термінами.

Понад 50 років у коледжі готують фахівців зі спеціалізації “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК”.

За час існування підготовлено для народного господарства 3179 техніків-електриків та понад 1600 техніків-електромеханіків сільськогосподарських підприємств.

Значних успіхів у підготовці спеціалістів середньої ланки для сільськогосподарського виробництва Полтавської області та України на відділенні досягнуто в 1970-1980 роках. Першим завідуючим відділенням був Шкляр П.Т.. Великий внесок у покращення матеріальної бази, удосконалення навчально-методичної та виховної роботи на відділенні зробили в різні роки викладачі: Діхтярь Л.П., Глова А.І., Статива Ф.С., Добровольський М.Г.,  Лифарь В.Г., Крутько І.П., Тимченко М.Г., Філоненко О.П., Ситін Л.М., Вишар П.М., Горюн В.Ю., Надкерничний Ф.М.,  Сухорук О.В., Кожевнікова О.М., Єременко В.М., лаборанти: Жадан А.І., Цілуйко І.І., Бурлака В.П., Капітан В.С., Сахно О.І., Сахно С.І., Устименко В.Г. Зараз молодий потужний колектив очолює завідувачка відділення Біленко О. І., голова МЦК Устименко О. А., викладачі: Стогній А.О. Малюжко Н.О., Ходосова Н.В., Кривошапка Е.А., Вітряк А.В., Біленко О.С., Керекелиця О.В., Ляшенко О.В., майстри та лаборанти: Керекелиця О.С., Устименко Л.І., Мурашко М.В.

Теоретичну і практичну підготовку студентів зі спеціальності забезпечує методична циклова комісія «Енергетика агропромислового виробництва». Відділення має кабінети і лабораторії: «Економіки с.г. і організації агроенергосервісу», «Теоретичних основ електротехніки», «Комплексної електрифікації агропромислового виробництва», «Електронних систем контролю і керування технологічними процесами агропромислового виробництва», «Електричних машин», «Електрообладнання с.г. агрегатів і установок», «Автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування», «Експлуатації та ремонту електричного обладнання та засобів автоматизації», «Монтажу електрообладнання і систем керування», «Електропостачання сільського господарства», «Електрообладнання сільськогосподарської техніки», «Технічних засобів навчання».

   Для проведення практичних занять використовуються навчальні механічні майстерні, навчальний полігон.

 Підготовку фахівців за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на відділенні здійснюють 4 викладачі-методисти, 3 викладачі вищої кваліфікаційної категорії, 2 викладачі першої кваліфікаційної категорії, більша половина з яких у свій час навчались на відділенні.

   Викладачі беруть участь у Міжнародних виставках “Сучасна освіта в Україні” і внесли свій вагомий вклад у завоювання відповідно срібної, бронзової і золотої медалей для коледжу.

На Всеукраїнських змаганнях серед 28 навчальних закладів, що готують техніків-електриків, команда студентів нашого відділення виборола І місце.

Студенти відділення є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед вищих навчальних закладів.

На відділенні створена і успішно виступає команда КВК.

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Мікропроцесорні засоби в системах контролю та управління.
 2. Електричні машини і апарати.
 3. Основи електроніки і мікропроцесорної техніки.
 4. Монтаж електрообладнання і систем керування.
 5. Основи автоматики.
 6. Електропостачання сільського господарства.
 7. Охорона праці в галузі.
 8. Комп’ютери та комп’ютерні технології.
 9. Електрообладнання сільськогосподарської техніки.
 10. Електричне освітлення і опромінення.
 11. Електропривод сільськогосподарських машин.
 12. Електротехнологія.
 13. Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування.
 14. Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації.
 15. Комп’ютерна та інженерна графіка.
 16. Основи енергозбереження.

Навчальні та виробничі практики:

 1. Навчально-ознайомлювальна.
 2. Слюсарна.
 3. Ковальська.
 4. Механічна.
 5. Зварювальна.
 6. Електрослюсарна.
 7. Електромонтажна.
 8. ТО і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації.
 9. Вирішення виробничих ситуацій.
 10. Виробничо-технологічна.
 11. Переддипломна.

Навчаючись в коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 1. Водій автомобіля категорій “В”, “С”
 2. Електромонтер з обслуговування та ремонту електротехнічних установок

Продовження навчання за скороченими термінами в ВНЗ IV рівня акредитації:

 1. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (факультет енергетики і комп’ютерних технологій) — з ІІІ курсу
 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України м. Київ (факультет енергетики і комп’ютерних технологій) — з ІІІ курсу
 3. Кременчуцький політехнічний університет імені М. Остроградського
 4. Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка та інш.

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 Спеціалізація “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

Термін навчання :

 • на базі базової загальної середньої освіти (9 класів)- 3 роки 6 місяців,
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 6 місяців.

Кваліфікація – технік з експлуатації устаткування газових  об’єктів.

Випускники даної спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста за кваліфікацією  «Технік  з експлуатації устаткування газових  об’єктів», атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничої професії, права водія категорії В, С1  та отримують право продовжити навчання на старших курсах вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за скороченими  термінами навчання.

Понад 17 років у коледжі готують фахівців зі спеціалізації «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». Колектив циклових комісій спеціальності – це молоді викладачі, які постійно працюють над удосконаленням навчально-методичної та виховної роботи на відділенні.

Протягом короткого часу створена матеріальна та навчально-методична база для підготовки спеціалістів газового сектору Полтавщини та прилеглих регіонів   Матеріальна база спеціальності: кабінет  «Курсового та дипломного проектування», лабораторії «Газифіковані котельні агрегати» , «Газові мережі та устаткування», «Основи автоматики і телемеханіки», «Експлуатація устаткування і систем газопостачання», «Матеріалознавство з основами будівництва та геодезії», «Сантехнічне обладнання», «Навчальний газовий полігон».

Підготовку фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» на відділенні здійснюють 2 викладачі-методисти, 2 викладачі першої кваліфікаційної категорії і 2 викладачі другої кваліфікаційної категорії.

Виконання програми навчальних практик  здійснюється в навчально-виробничих майстернях на навчальному газовому полігоні.

Викладачі випускаючих циклових комісій є активними учасниками Міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні», виставок педагогічного досвіду та  творчості молоді НМЦ.   Методичні матеріали викладачів  «Організація навчально-виховного процесу на відділенні» та «Тести для визначення базової професійної підготовки» занесено  до каталогу кращих.

Студентське життя цікаве не тільки навчанням, але й дозвіллям. Конкурси аматорського мистецтва,   кмітливих та винахідливих,   «найрозумніший», спортивні змагання, театралізовані урочистості – це далеко не повний перелік заходів, активними учасниками яких є студенти даної спеціальності.

Колектив співпрацює з підприємствами, управліннями експлуатації газового господарства  області в плані проходження виробничої практики та вивчення досвіду. Екскурсії на виробництво, виставки досягнень науки та техніки стали традицією для студентів спеціальності.

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Інженерно-технічне устаткування будівель і споруд.
 2. Природні та штучні гази.
 3. Газові котельні агрегати.
 4. Газові мережі та устаткування.
 5. Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві.
 6. Експлуатація устаткування і систем газопостачання.
 7. Автоматика і телемеханіка систем газопостачання.
 8. Економіка і планування галузі.
 9. Предмет вузької спеціалізації (спецкурс).
 10. Газифікація сільської місцевості.
 11. Нормування праці і кошторис.
 12. Основи підприємництва і управлінської діяльності.
 13. Охорона праці в галузі.
 14. Основи опалення, вентиляції та кондиціювання.

Навчальні та виробничі практики:

 1. Слюсарна.
 2. Токарна.
 3. Ковальсько-мідницька.
 4. Зварювальна.
 5. Геодезична.
 6. З ремонту газового обладнання.
 7. На отримання робітничої професії.
 8. Технологічна.
 9. Переддипломна.

Навчаючись у коледжі, студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»  здобувають робітничу професію «Слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання».

Продовження навчання  за скороченими термінами  у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації студенти відділення здійснюють у Харківській національній академії міського господарства (факультет «Інженерної екології міст»).