Енергетика та економіка агропромислового виробництва і заочна освіта

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Спеціалізація «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на базі професійної освіти -1 рік 10 місяців.

Кваліфікація – технік-електрик.

    Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією техніка-електрика, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій та право продовжити навчання на старших курсах закладів вищої освіти за скороченими термінами.

  Понад 55 років у коледжі готують фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація  “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК”.

    За час існування підготовлено 3375 техніків-електриків та понад 1600 техніків-електромеханіків для різних галузей виробництва .

   Першим завідувачем відділення енергетики був Шкляр П.Т.. Великий внесок у покращення матеріальної бази, удосконалення навчально-методичної та виховної роботи на відділенні в різні зробили роки викладачі: Діхтярь Л.П., Глова А.І., Добровольський М.Г.,  Лифарь В.Г., Крутько І.П., Тимченко М.Г., Філоненко О.П., Ситін Л.М., Горюн В.Ю., Надкерничний Ф.М.,  Кожевнікова О.М., Єременко В.М., За їка С.О., Яковенко В. В., Шершнев П. В., Шнеєр Л. Г., Вітряк А. В., Керекелиця О. В., лаборанти: Жадан А.І., Цілуйко І.І., Бурлака В.П., Бурлака Т. М.,  Капітан В.С., Сахно О.І., Сахно С.І., Устименко В.Г., Мурашко М. В., Керекелиця О. С.

 

      Зараз потужний колектив очолює завідувач відділення Біленко О. І.. Голова МЦК «Енергетика агропромислового виробництва» – Устименко О. А., викладачі: Стогній А.О., Ходосова Н.В., Кривошапка Е.А., Біленко О.С., Ляшенко О.В., майстри та лаборанти: Діхтярь Л.П., Кравченко М. П., Устименко Л.І..

   Теоретичну і практичну підготовку студентів зі спеціальності забезпечує методична циклова комісія «Енергетика агропромислового виробництва». Підготовка фахівців проводиться в кабінетах і лабораторіях: «Економіка сільського господарства і організація агроенергосервісу», «Теоретичні основ електротехніки», «Електричні машини і апарати», «Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок», «Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування», «Експлуатація та ремонт електроустаткування та засобів автоматизації», «Монтаж електрообладнання і систем керування», «Електропостачання сільського господарства», «Електрообладнання сільськогосподарської техніки», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Автоматика і мікропроцесорна техніка», «Курсового та дипломного проєктування».

  Для проведення практичних занять використовуються навчальні майстерні, навчальний полігон, виробничі об’єкти.

  Підготовку фахівців зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюють висококваліфіковані викладачі, майстри і лаборанти.

   Викладачі постійно беруть участь у конкурсах «Педагогічний ОСКАР», Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Інноватика в сучасній освіті» і доклали максимум зусиль до здобуття золотих, срібних та бронзових медалей для коледжу.

   Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед закладів освіти різного рівня акредитації.

 

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Електричні машини і апарати.
 2. Основи електроніки і мікросхемотехніки.
 3. Монтаж електрообладнання і систем керування.
 4. Основи автоматики і мікропроцесорної техніки.
 5. Електропостачання сільського господарства.
 6. Охорона праці в галузі.
 7. Комп’ютери та комп’ютерні технології.
 8. Електрообладнання сільськогосподарської техніки.
 9. Електричне освітлення і опромінення.
 10. Електропривод сільськогосподарських машин.
 11. Електротехнологія.
 12. Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування.
 13. Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації.
 14. Комп’ютерна та інженерна графіка.
 15. Основи енергозбереження.
 16. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 17. Економіка сільського господарства і організація агроенргосервісу.

 

Навчальні та виробничі практики:

 1. Навчально-ознайомлювальна.
 2. Слюсарна.
 3. Ковальська.
 4. Механічна.
 5. Зварювальна.
 6. Електрослюсарна.
 7. Електромонтажна.
 8. ТО і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації.
 9. Вирішення виробничо-ситуаційних завдань.
 10. Виробничо-технологічна.
 11. Переддипломна.

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 1. Електромонтер з обслуговування та ремонту електротехнічних установок.
 2. Водій автомобіля категорій “В”, “С” (на контрактній основі).
 3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А1, В1 (на контрактній основі).                                                                                       Продовження навчання за скороченими термінами в закладах вищої освіти:
 1. Полтавський державний аграрний університет.
 2. Харківський Державний біотехнологічний університет.
 3. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 4. Кременчуцький політехнічний університет імені М. Остроградського.
 5. Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка та інші.

 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 Спеціалізація “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

Термін навчання :

на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 6 місяців;

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 6 місяців;

на базі професійної освіти -1 рік 6 місяців.

Кваліфікація – технік з експлуатації устаткування газових  об’єктів.

Випускники даної спеціальності отримують диплом фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією  «Технік  з експлуатації устаткування газових  об’єктів», свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничої професії, права водія категорії В, С1  та отримують право продовжити навчання в закладах вищої освіти за скороченими  термінами навчання.

Понад 20 років у коледжі готують фахівців зі спеціалізації «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». Колектив циклових комісій спеціальності – це молоді викладачі, які постійно працюють над удосконаленням навчально-методичної та виховної роботи.

Протягом короткого часу створена матеріальна та навчально-методична база для підготовки спеціалістів газового сектору Полтавщини та прилеглих регіонів.  Матеріальна база спеціальності: кабінет  «Курсового та дипломного проєктування», лабораторії «Газифіковані котельні агрегати», «Газові мережі та устаткування», «Основи автоматики і телемеханіки», «Експлуатація устаткування і систем газопостачання», «Матеріалознавство з основами будівництва та геодезії», «Сантехнічне обладнання», «Навчальний газовий полігон».

Підготовку фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» на відділенні здійснюють висококваліфіковані викладачі-практики.

Виконання програми навчальних практик  здійснюється в навчально-виробничих майстернях на навчальному газовому полігоні.

Студентське життя цікаве не тільки навчанням, але й дозвіллям. Конкурси аматорського мистецтва,   кмітливих та винахідливих,  спортивні змагання, театралізовані урочистості – це далеко не повний перелік заходів, активними учасниками яких є студенти даної спеціальності.

Колектив співпрацює з підприємствами, обласним управлінням експлуатації газорозподільної системи в плані проходження виробничої практики та вивчення досвіду. Екскурсії на виробництво, виставки досягнень науки та техніки стали традицією для студентів спеціальності.

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Інженерно-технічне устаткування будівель і споруд.
 2. Природні та штучні гази.
 3. Газові котельні агрегати.
 4. Газові мережі та устаткування.
 5. Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві.
 6. Експлуатація устаткування і систем газопостачання.
 7. Автоматика і телемеханіка систем газопостачання.
 8. Економіка і планування галузі.
 9. Предмет вузької спеціалізації (спецкурс).
 10. Газифікація сільської місцевості.
 11. Нормування праці і кошторис.
 12. Основи підприємництва і управлінської діяльності.
 13. Охорона праці в галузі.
 14. Основи опалення, вентиляції та кондиціювання.

Навчальні та виробничі практики:

 1. Слюсарна.
 2. Токарна.
 3. Ковальсько-мідницька.
 4. Зварювальна.
 5. Геодезична.
 6. З ремонту газового обладнання.
 7. На отримання робітничої професії.
 8. Технологічна.
 9. Переддипломна.

Навчаючись у коледжі, студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»  здобувають робітничу професію «Слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання».

Продовження навчання  за скороченими термінами  в закладі вищої освіти студенти спеціальності здійснюють у Харківській національній університет міського господарства імені О.М. Бекетова».

Спеціальність 073 “Менеджмент”. Спеціалізація «Організація виробництва»

Кваліфікація – організатор виробництва

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 5 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 5 місяців.

Випускники спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Організація виробництва» отримують диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра  кваліфікація “організація виробництва”, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах  закладів вищої освіти за скороченими термінами.

Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією та управлінням. Без професійного керівника, людини, яка вміє планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві ефективна діяльність цього підприємства неможлива.

Сьогодні менеджер – це одна із ключових посад на підприємстві. Менеджеру під силу здійснювати управлінську діяльність підприємством, окремими підрозділами чи проектами та вести власний бізнес.

Спеціаліст з менеджменту – це фахівець з достатнім рівнем гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та особливо практичної підготовки; особа, яка має необхідний потенціал для широкого вибору конкретних напрямків професійної діяльності; володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Отримана кваліфікація «Організатор виробництва» дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджер з персоналу;
 • менеджер з постачання;
 • менеджер з продажу;
 • менеджер з матеріально-технічного постачання;
 • проект-менеджер;
 • маркетолог;
 • адміністратор;
 • помічник керівника підрозділу.

         Кваліфікація менеджера дозволяє: 
– проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
–  брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
–   приймати оптимальні рішення у конкретних господарських ситуаціях;
– використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Підготовка фахівців зі  спеціальності “Організація виробництва” у коледжі ведеться з 1999 року.

 Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка становить собою навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів організації виробництва забезпечує методична циклова комісія економічних дисциплін. Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають  викладачі  Бровко Л.В., Науменко Л.О., Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Призенко Д.М., Похилько В.І..

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети: основ економічної теорії та економіки с.г., фінансів,  бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації виробництва і планування в с.г. підприємствах. Кабінети оснащені технічними засобами навчання (кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt, інтерактивні дошки, тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальності.

Особлива увага приділяється впровадженню у освітній процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: кредитно-модульна система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу.

Викладачі методичної циклової комісії економічних дисциплін беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро», “Інноватика у сучасній освіті”  і внесли вагомий вклад в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед ЗВО.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • інформатика;
 • економіка (економічна теорія);
 • правознавство (основи правознавства);
 • вища математика;
 • технології (вступ до спеціальності);
 • розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • статистика;
 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • бухгалтерський облік;
 • економіка підприємства;
 • фінанси підприємства;
 • комерційне право;
 • діловодство;
 • трудове право;
 • організація виробництва;
 • економічний аналіз.

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • технологія галузі;
 • зберігання і переробка сільськогосподарської продукції;
 • маркетинг;
 • бухгалтерський облік;
 • організація  виробництва;
 • менеджмент;
 • комп’ютерна техніка;
 • діловодство;
 • технологічна;
 • виробнича.

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • оператора комп’ютерного набору;
 • водія автомобіля категорій «В» і «С1» (на контрактній основі).

Продовження навчання за скороченими термінами у ЗВО:

 • Полтавський державний аграрний університет;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі.

Здобувши спеціальність менеджера, фахівці можуть правильно зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

Професія менеджера – тенденція сучасності, запит роботодавців, життєвий шлях успішних людей. Тож якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал — на вас чекає цікава і перспективна професія.

Спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Спеціалізація «Економіка підприємства»

Кваліфікація –  економіст

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • на базі ОКР “Кваліфікований робітник” – 10 місяців.

Випускники спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Економіка підприємства» отримують диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією  “економіст”, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах закладів вищої освіти за скороченими термінами.

Значення цієї професії просто неоціненне, так як економіст зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Лише на перший погляд ця професія може здаватися нудною. Проте, економіка – це гра, і якщо зрозуміти її правила – тобі ніколи не буде нудно. Попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, грамотні та амбіційні спеціалісти цієї сфери, як і раніше, залишаються затребуваними на ринку праці.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціалізацією «Економіка підприємства» охоплює (вивчає) всі етапи створення та функціонування підприємства – від підготовки та оформлення необхідних документів до функціонування підприємства.

Отримана кваліфікація молодшого спеціаліста, фахвого молодшого бакалавра з економіки підприємства дозволяє випускникам коледжу здійснювати комерційну, управлінську, консультативну та брокерську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • економіст з праці та заробітної плати;
 • економіст з обліку, аналізу та планування;
 • економіст з фінансових, договірних та претензійних питань;
 • економіст із забезпечення та збуту;
 • економіст із ціноутворення та міжнародної торгівлі ;
 • економіст із податків та зборів.

 

Кваліфікація економіста дозволяє:

 • досліджувати зовнішнє середовище підприємства;
 • складати бізнес-плани підприємницької діяльності;
 • планувати оптимальну виробничу програму і асортимент;
 • розраховувати ціни;
 • планувати прибуток і рентабельність;
 • розраховувати кадровий потенціал;
 • розраховувати потребу в сировині, основних і допоміжних матеріалах;
 • застосовувати нові типи планування і прогнозування діяльності підприємства;
 • володіти комп’ютерною технікою для складання програм, вихідних форм документів і електронних таблиць різних документів.

Коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальності ” Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” з 2003 року.

 Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка становить собою навчально-дослідне господарство з 200 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів з економіки підприємства забезпечує методична циклова комісія економічних дисциплін. Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають  викладачі  Бровко Л.В., Науменко Л.О.,  Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Призенко Д.М., Похилько В.І..

Місія методичної циклової комісії полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства. Методична циклова комісія економічних дисциплін має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети: основ економічної теорії та економіки с.г., фінансів, бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації виробництва і планування в  с.г. підприємствах. Кабінети оснащені технічними засобами навчання: кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt, інтерактивні дошки тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальності.

Особлива увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: кредитно-модульна система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу.

Викладачі методичної циклової комісії економічних дисциплін беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро», “Інноватика в сучасній освіті” і внесли вагомий вклад в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед ЗВО.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • економіка підприємства;
 • планування та організація діяльності підприємства;
 • фінансовий облік;
 • інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • економічний аналіз;
 • економіка і нормування праці;
 • управління витратами;
 • податкова система;
 • фінанси підприємства;
 • менеджмент  та маркетинг.

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • технологія галузі;
 • комп’ютеризація;
 • планування і організація діяльності підприємства;
 • економічний аналіз;
 • економіка і нормування праці;
 • інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • діловодство;
 • бухгалтерський облік;
 • фінансовий облік;
 • виробнича.

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • оператора комп’ютерного набору;
 • водія автомобіля категорій «В» (на контрактній основі).

Продовження навчання за скороченими термінами у ЗВО:

 • Полтавський державнийй аграрний університет;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ.
 • Полтавсьий університет економіки і торгівлі.

Професія економіста – запит сьогодення, достойне робоче місце, впевненість у майбутньому!

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

За заочною формою навчання готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та освітньо – професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти та за скороченим терміном навчання випускників профільних закладів професійно – технічної освіти і випускників ЗВО (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) за спеціальностями:

208 „Агроінженерія” – спеціалізація „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва. Кваліфікація – технік-механік сільськогосподарського виробництва;

141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” – спеціалізація „Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”. Кваліфікація–технік-електрик;

192 „Будівництво та цивільна інженерія” – спеціалізація „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”. Кваліфікація – технік газового господарства;

201 „Агрономія” – спеціалізація „Організація і технологія ведення фермерського господарства”. Кваліфікація – фахівець з організації та ведення фермерського господарства;

073 „Менеджмент” – спеціалізація „Організація виробництва”. Кваліфікація – організатор виробництва.

Заочне відділеня коледжу веде свою історію з далекого 1957 року. Першого січня 1957 року – відкрито спеціальність „Механізація сільського господарства” з планом прийому 50 осіб. Перший випуск спеціалістів заочного відділення на базі середньої школи (14 осіб) відбувся в червні 1960 року, а на базі неповної середньої школи – у жовтні 1961 року в кількості 50 осіб. Випуск спеціалістів заочної форми навчання у 1969 році становив уже 199 осіб.

У 1977 році відкрилася спеціальність «Механізація і електрифікація тваринництва», а в 1989 році – «Електрифікація і автоматизація сільського господарства».

У 1991 році на заочному відділенні запроваджено двохступеневу підготовку спеціалістів.

У 2000 році для студентів заочного відділення додалися нові спеціальності: „Організація і технологія ведення фермерського господарства”, „Організація виробництва”.

У 2004 році розпочато навчання за спеціальністю «Обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Керівники заочного відділення:

1957 р. – Горобець Іван Пилипович;

1958-1965 р.р. – Вишар Павло Михайлович;

1965  –1991 р.р. –  Семенченко Петро Григорович,

1991-2005р.р. – Коливушко Іван Михайлович.

2005р. – 2015р. – Бедюх Віктор Васильович.

З 2016 року відділення реорганізовано і мало назву «Заочна освіта та денна освіта з економічних спеціальностей» очолював його Бедюх Віктор Васильович.

З вересня 2018 року відділення називається «Енергетика та економіка аграрного виробництва і заочна освіта». Завідувачем відділення призначено Біленко Олену Іванівну, куратором навчальних груп заочної форми навчання був Бедюх Віктор Васильович до квітня 2021 року.

 З  травня 2021 року куратором навчальних груп заочної форми навчання призначено Яременко Валентину Миколаївну.

У різні роки навчальну і методичну роботу заочної форми навчання забезпечували висококваліфіковані спеціалісти:

методисти:

Артюх Надія Наумівна, Нікітенко Наталія Матвіївна, Тімченко Віктор Григорович, Посохов Михайло Васильович, Заєць Галина Сергіївна, Яременко Валентина Миколаївна;

секретарі:

Бабак Валентина Василівна, Миргородська Марія Максимівна, Щербина Валентина Петрівна, Українець Валентина Іванівна, Тур Дарина Миколаївна, Широкоступ Леся Юріївна, Ватуля Аліна Олександрівна, а нині Тітенко Тетяна Андріївна.

Значний вклад у розвиток заочного відділення по удосконаленю навчально-методичної роботи у різні роки внесли викладачі: Лобач Володимир Андрійович, Нікітенко Наталія Матвіївна, Лифарь Віктор Григорович, Святчик Майя Іванівна, Коливушко Іван Михайлович, Заєць Галина Сергіївна, Кожевнікова Ольга Миколаївна, Кулик Володимир Григорович, Яременко Володимир Іванович, Сердюк Олександр Іванович, Бондаренко Наталія Василівна, Ревенок Михайло Васильович, Казьоннова Наталія Миколаївна, Єременко Наталія Степанівна, Пікало Володимир Миколайович.

Сьогодні навчальний процес за заочною формою  забезпечує кваліфікований викладацький склад близько 60 осіб, серед яких 42 викладачі мають вищу категорію, з них – 30 викладачів мають звання „викладач-методист”.

За всі роки освітньої діяльності зі стін  ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАУ» за заочною формою навчання вийшло більше ніж 8000 фахівців найпочеснішої на землі професії аграріїв. Коледж пишається своїми випускниками, які працюють майже в усіх областях  Центральної України та близькому зарубіжжі.

Сьогодні за заочною формою навчання отримують спеціальність студенти за кошти державного бюджету і за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Випускники заочної форми навчання продовжують навчання за інтегрованими навчальними планами у закладах вищої освіти:

 1. Полтавський державний аграрний університет;
 2. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
 3. Харківський державний біотехнологічний університет ;
 4. Харківська національний університет міського господарства та інші.

Навчальний заклад має широкі міжнародні зв’язки. Студенти заочної форми навчання мають змогу пройти практику у фермерських господарствах Німеччини, Великобританії, Швеції, Данії, Польщі, Болгарії, Канади, США. Теплі відгуки про наших студентів ідуть від фермерів цих країн, з підтвердженням високого фахового рівня. Фермери із задоволенням запрошують на роботу у свої господарства фахівців коледжу, ще раз підтверджуючи професіоналізм наших випускників.

Якщо Ви мрієте стати майстром своєї справи, запрошуємо на навчання без відриву від виробництва до ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАУ».