Енергетика та економіка агропромислового виробництва і заочна освіта

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ОПП «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Термін навчання:

 • на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на базі професійної освіти -1 рік 10 місяців.

Кваліфікація – технік-електрик.

    Випускники спеціальності отримують диплом фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією техніка-електрика, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій та право продовжити навчання на старших курсах закладів вищої освіти за скороченими термінами.

  Понад 55 років у коледжі готують фахівців зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за ОПП  “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК”.

    За час існування підготовлено 3375 техніків-електриків та понад 1600 техніків-електромеханіків для різних галузей виробництва .

   Першим завідувачем відділення енергетики був Шкляр П.Т.. Великий внесок у покращення матеріальної бази, удосконалення навчально-методичної та виховної роботи на відділенні в різні зробили роки викладачі: Діхтярь Л.П., Глова А.І., Добровольський М.Г.,  Лифарь В.Г., Крутько І.П., Тимченко М.Г., Філоненко О.П., Ситін Л.М., Горюн В.Ю., Надкерничний Ф.М.,  Кожевнікова О.М., Єременко В.М., Заїка С.О., Яковенко В. В., Шершнев П. В., Шнеєр Л. Г., Вітряк А. В., Керекелиця О. В., ІльЇнчик В.В.; лаборанти: Жадан А.І., Цілуйко І.І., Бурлака В.П., Бурлака Т. М.,  Капітан В.С., Сахно О.І., Сахно С.І., Устименко В.Г., Мурашко М. В., Керекелиця О. С.

 

      Зараз потужний колектив очолює завідувач відділення Біленко О. І.. Голова МЦК «Енергетика агропромислового виробництва» – Устименко О. А., викладачі: Стогній А.О., Ходосова Н.В., Кривошапка Е.А., Біленко О.С., Ляшенко О.В., майстер Діхтярь Л.П., лаборант Єременко І.М., секретар Устименко Л.І..

   Теоретичну і практичну підготовку студентів зі спеціальності забезпечує методична циклова комісія «Енергетика агропромислового виробництва». Підготовка фахівців проводиться в кабінетах і лабораторіях: «Економіка сільського господарства і організація агроенергосервісу», «Теоретичні основ електротехніки», «Електричні машини і апарати», «Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок», «Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування», «Експлуатація та ремонт електроустаткування та засобів автоматизації», «Монтаж електрообладнання і систем керування», «Електропостачання сільського господарства», «Електрообладнання сільськогосподарської техніки», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Автоматика і мікропроцесорна техніка», «Курсового та дипломного проєктування».

  Для проведення практичних занять використовуються навчальні майстерні, навчальний полігон, виробничі об’єкти.

  Підготовку фахівців зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюють висококваліфіковані викладачі, майстри.

   Викладачі постійно беруть участь у конкурсах «Педагогічний ОСКАР», Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Інноватика в сучасній освіті» і доклали максимум зусиль до здобуття золотих, срібних та бронзових медалей для коледжу.

   Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області; конкурсів художньої самодіяльності і професійних конкурсів, які проводяться серед закладів освіти різного рівня акредитації.

 

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Електричні машини і апарати.
 2. Основи електроніки і мікросхемотехніки.
 3. Монтаж електрообладнання і систем керування.
 4. Основи автоматики і мікропроцесорної техніки.
 5. Електропостачання сільського господарства.
 6. Охорона праці в галузі.
 7. Комп’ютери та комп’ютерні технології.
 8. Електрообладнання сільськогосподарської техніки.
 9. Електричне освітлення і опромінення.
 10. Електропривод сільськогосподарських машин.
 11. Електротехнологія.
 12. Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування.
 13. Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації.
 14. Комп’ютерна та інженерна графіка.
 15. Основи енергозбереження.
 16. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 17. Економіка сільського господарства і організація агроенргосервісу.

 

Навчальні та виробничі практики:

 1. Навчально-ознайомлювальна.
 2. Слюсарна.
 3. Ковальська.
 4. Механічна.
 5. Зварювальна.
 6. Електрослюсарна.
 7. Електромонтажна.
 8. ТО і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації.
 9. Вирішення виробничо-ситуаційних завдань.
 10. Виробничо-технологічна.
 11. Переддипломна.

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 1. Електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткуваня.
 2. Водія автотранспортних засобів категорії B (на контрактній основі).
 3. Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорій А1, В1 (на контрактній основі).                                                                                       Продовження навчання за скороченими термінами в закладах вищої освіти:
 1. Полтавський державний аграрний університет.
 2. Харківський Державний біотехнологічний університет.
 3. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 4. Кременчуцький політехнічний університет імені М. Остроградського.
 5. Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка та інші.

 Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія.

 ОПП “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

Термін навчання :

на базі базової  загальної середньої освіти  (9 класів) – 3 роки 6 місяців;

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 6 місяців;

на базі професійної освіти -1 рік 6 місяців.

Кваліфікація – технік з експлуатації устаткування газових  об’єктів.

 

Протягом короткого часу створена матеріальна та навчально-методична база для підготовки спеціалістів газового сектору Полтавщини та прилеглих регіонів.  Матеріальна база спеціальності: кабінет  «Курсового та дипломного проєктування», лабораторії «Газифіковані котельні агрегати», «Газові мережі та устаткування», «Основи автоматики і телемеханіки», «Експлуатація устаткування і систем газопостачання», «Матеріалознавство з основами будівництва та геодезії», «Сантехнічне обладнання», «Навчальний газовий полігон».

Підготовку фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» на відділенні здійснюють висококваліфіковані викладачі-практики.

Основні спеціальні дисципліни, які забезпечують підготовку фахівця:

 1. Інженерно-технічне устаткування будівель і споруд.
 2. Природні та штучні гази.
 3. Газові котельні агрегати.
 4. Газові мережі та устаткування.
 5. Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві.
 6. Експлуатація устаткування і систем газопостачання.
 7. Автоматика і телемеханіка систем газопостачання.
 8. Економіка і планування галузі.
 9. Предмет вузької спеціалізації (спецкурс).
 10. Газифікація сільської місцевості.
 11. Нормування праці і кошторис.
 12. Основи підприємництва і управлінської діяльності.
 13. Охорона праці в галузі.
 14. Основи опалення, вентиляції та кондиціювання.

Навчальні та виробничі практики:

 1. Слюсарна.
 2. Токарна.
 3. Ковальсько-мідницька.
 4. Зварювальна.
 5. Геодезична.
 6. З ремонту газового обладнання.
 7. На отримання робітничої професії.
 8. Технологічна.
 9. Переддипломна.

Спеціальність 073 Менеджмент. ОПП «Організація виробництва»

Кваліфікація – організатор виробництва

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 5 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 5 місяців.

Випускники спеціальності 073 Менеджмент за ОПП «Організація виробництва» отримують диплом фахового молодшого бакалавра  кваліфікація “Організатор виробництва”, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах  закладів вищої освіти за скороченими термінами.

Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією та управлінням. Без професійного керівника, людини, яка вміє планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві ефективна діяльність цього підприємства неможлива.

Сьогодні менеджер – це одна із ключових посад на підприємстві. Менеджеру під силу здійснювати управлінську діяльність підприємством, окремими підрозділами чи проектами та вести власний бізнес.

Спеціаліст з менеджменту – це фахівець з достатнім рівнем гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та особливо практичної підготовки; особа, яка має необхідний потенціал для широкого вибору конкретних напрямків професійної діяльності; володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Отримана кваліфікація «Організатор виробництва» дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджер з персоналу;
 • менеджер з постачання;
 • менеджер з продажу;
 • менеджер з матеріально-технічного постачання;
 • проєкт-менеджер;
 • маркетолог;
 • адміністратор;
 • помічник керівника підрозділу.

         Кваліфікація менеджера дозволяє: 
– проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
–  брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
–  приймати оптимальні рішення у конкретних господарських ситуаціях;
– використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Підготовка фахівців зі  спеціальності “Організація виробництва” у коледжі ведеться з 1999 року.

 Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка становить собою навчально-дослідне господарство з 198,4 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів організації виробництва забезпечує методична циклова комісія економічних дисциплін. Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають  викладачі  Бровко Л.В., Науменко Л.О., Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Призенко Д.М., Похилько В.І..

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети: з основ економічної теорії та економіки с.г., фінансів,  бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації виробництва і планування в с.г. підприємствах. Кабінети оснащені технічними засобами навчання (кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt, інтерактивні дошки, тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації з підготовки до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань зі спеціальності.

Особлива увага приділяється впровадженню у освітній процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: кредитно-модульна система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення освітнього процесу.

Викладачі методичної циклової комісії економічних дисциплін беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро», “Інноватика у сучасній освіті”  і вносять вагомий вклад в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед ЗВО.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • інформатика;
 • економіка (економічна теорія);
 • правознавство (основи правознавства);
 • вища математика;
 • технології (вступ до спеціальності);
 • розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • статистика;
 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • бухгалтерський облік;
 • економіка підприємства;
 • фінанси підприємства;
 • комерційне право;
 • діловодство;
 • трудове право;
 • організація виробництва;
 • економічний аналіз.

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • технологія галузі;
 • зберігання і переробка сільськогосподарської продукції;
 • маркетинг;
 • бухгалтерський облік;
 • організація  виробництва;
 • менеджмент;
 • комп’ютерна техніка;
 • діловодство;
 • технологічна;
 • виробнича.

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • оператора комп’ютерного набору;
 • водія автотранспортних засобів категорії В (на контрактній основі).

Продовження навчання за скороченими термінами у ЗВО:

 • Полтавський державний аграрний університет;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі.

Здобувши спеціальність менеджера, фахівці можуть правильно зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

Професія менеджера – тенденція сучасності, запит роботодавців, життєвий шлях успішних людей. Тож, якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал — на вас чекає цікава і перспективна професія.

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 076 Підприємництво та торгівля. ОПП «Економіка підприємства»

Кваліфікація –  економіст

Термін навчання:

 • на  базі  базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • на базі ОКР “Кваліфікований робітник” – 10 місяців.

Випускники спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за ОПП  «Економіка підприємства» отримують диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією  “економіст”, свідоцтво про повну загальну середню освіту, посвідчення про отримання робітничих професій  та отримують право продовжити навчання на старших курсах закладів вищої освіти за скороченими термінами.

Значення цієї професії просто неоціненне, так як економіст зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Лише на перший погляд ця професія може здаватися нудною. Проте, економіка – це гра, і якщо зрозуміти її правила – тобі ніколи не буде нудно. Попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, грамотні та амбіційні спеціалісти цієї сфери, як і раніше, залишаються затребуваними на ринку праці.

Спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з ОПП «Економіка підприємства» охоплює (вивчає) всі етапи створення та функціонування підприємства – від підготовки та оформлення необхідних документів до функціонування підприємства.

Отримана кваліфікація молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра з економіки підприємства дозволяє випускникам коледжу здійснювати комерційну, управлінську, консультативну та брокерську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • економіст з праці та заробітної плати;
 • економіст з обліку, аналізу та планування;
 • економіст з фінансових, договірних та претензійних питань;
 • економіст із забезпечення та збуту;
 • економіст із ціноутворення та міжнародної торгівлі ;
 • економіст із податків та зборів.

 

Кваліфікація економіста дозволяє:

 • досліджувати зовнішнє середовище підприємства;
 • складати бізнес-плани підприємницької діяльності;
 • планувати оптимальну виробничу програму і асортимент;
 • розраховувати ціни;
 • планувати прибуток і рентабельність;
 • розраховувати кадровий потенціал;
 • розраховувати потребу в сировині, основних і допоміжних матеріалах;
 • застосовувати нові типи планування і прогнозування діяльності підприємства;
 • володіти комп’ютерною технікою для складання програм, вихідних форм документів і електронних таблиць різних документів.

Коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з 2003 року.

 Уся практична підготовка проводиться на виробничій базі коледжу, яка становить собою навчально-дослідне господарство з 198,4 га орної землі, тепличне господарство, а також на договірних умовах у господарствах району та області.

Навчальний процес з підготовки спеціалістів з економіки підприємства забезпечує методична циклова комісія економічних дисциплін. Свої знання, вміння і досвід майбутнім фахівцям передають  викладачі  Бровко Л.В., Науменко Л.О.,  Глюзіцька В. М.,  Стеценко О.О., Тарасенко Т.Д., Призенко Д.М., Похилько В.І..

Місія методичної циклової комісії полягає у формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства. Методична циклова комісія економічних дисциплін має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

З метою формування високопрофесійного спеціаліста використовується сучасна матеріально-технічна база відділення. Її центром є навчальні кабінети: з основ економічної теорії та економіки с.г., фінансів, бухгалтерського обліку, маркетингу та підприємництва, менеджменту, організації виробництва і планування в  с.г. підприємствах. Кабінети оснащені технічними засобами навчання: кодопроектори, медіапроектори, комп’ютери з підключеною мережею Internеt, інтерактивні дошки тощо. Це дає змогу швидко і якісно освоювати професійні знання, реагувати на зміни в економічному, соціальному і політичному житті країни.

Наявність методичного забезпечення при кабінетах (підручники, посібники, методичні рекомендації по підготовці до занять, виконання практичних, лабораторних та курсових робіт) сприяє раціональному використанню часу і отриманню додаткових знань по спеціальності.

Особлива увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій навчання та контролю знань: кредитно-модульна система, комп’ютерні програми, тестовий контроль знань, дистанційна система навчання – все це вагомий внесок у поліпшення навчально-виховного процесу.

Викладачі методичної циклової комісії економічних дисциплін беруть участь в Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Агро», “Інноватика в сучасній освіті” і внесли вагомий вклад в отримання коледжем золотих, срібних і бронзових медалей.

Студенти спеціальності є активними учасниками і призерами спортивних змагань на першість району, області, України; конкурсів аматорського мистецтва і професійних конкурсів, які проводяться серед ЗВО.

Для здобуття професії вивчаються основні спеціальні дисципліни:

 • економіка підприємства;
 • планування та організація діяльності підприємства;
 • фінансовий облік;
 • інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • економічний аналіз;
 • економіка і нормування праці;
 • управління витратами;
 • податкова система;
 • фінанси підприємства;
 • менеджмент  та маркетинг.

Під час навчання студенти проходять навчальні та виробничі практики:

 • технологія галузі;
 • комп’ютеризація;
 • планування і організація діяльності підприємства;
 • економічний аналіз;
 • економіка і нормування праці;
 • інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • діловодство;
 • бухгалтерський облік;
 • фінансовий облік;
 • виробнича.

Навчаючись у коледжі, студенти здобувають робітничі професії:

 • оператора комп’ютерного набору;
 • водія автотранспортних засобів категорії В (на контрактній основі).

Продовження навчання за скороченими термінами у ЗВО:

 • Полтавський державнийй аграрний університет;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ.
 • Полтавсьий університет економіки і торгівлі.

Професія економіста – запит сьогодення, достойне робоче місце, впевненість у майбутньому!