День Конституції України

28 червня 1996 року Верховною Радою України від імені українського народу було прийнято Конституцію України – Основний Закон, який закріплює державний устрій, засади конституційного ладу, основи правового статусу людини і громадянина, територіальний устрій, основи організації функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування.

То була визначна подія новітньої історії української державності, яка  по праву є вагомою віхою у розвитку нашої держави як суверенної, демократичної, соціально справедливої. Адже основа функціонування та розвитку держави – це Конституція, де закріплені базові, непорушні принципи її існування.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності демократії, гарант незалежності і соборності України.

Відповідно до Конституції, день прийняття Основного Закону державним святом.

28 червня 2023 року українці будуть відзначати двадцять сьому річницю з дня прийняття  Конституції України.