РОЗКВIТАЙ, МОЯ УКРАїНО!

Мистецтво дає можливiсть людинi розкритися, показати свiту свiй талант, емоцiї, почуття, душу. А глядачi цiнують твори мистецтва не лише з цiкавостi, вони отримують вiд них естетичне задоволення, заряджаються енергiєю, позитивними емоцiями.

Здобувачi освiти ВСП Хорольський АФК ПДАУ також дуже талановитi та iнiцiативнi. Олександр Ребрик (М14), Катерина Конарьова (Ф11), Анастасiя Iгнатенко (Е11), пiд керiвництвом викладача гуманiтарних дисциплiн Вiти Клепач, вирiшили не лишатися осторонь, проявити свої вмiння та взяли участь у I Всеукраїнському конкурсi дитячо-юнацької творчостi  “Розквiтай, моя Україно!”, органiзований освiтнiм порталом “Алаба”.

Мета конкурсу – сприяти творчому розвитку юнацтва у буремнi часи iсторiї нашої країни, а також заохотити юних митцiв подiлитися зi свiтом своїм  баченням квiтучої весни в Українi у 2023 роцi. Нашi представники вiдзначилися у декiлькох номiнацiях:

  • категорiя “Малюнок” – I мiсце посiв Олександр Ребрик, представивши графiчний портрет юної україночки пiд назвою “В дитячих долонях”;
  • категорiя “Декоративно-прикладне мистецтво” – I мiсце посiла Катерина Конарьова, виконавши квiткову композицiю в стилi орiгамi “Весняний кошик”;
  • категорiя “Авторська фотографiя” – II мiсце посiла Анастасiя Iгнатенко, представивши власне фото “Per Lapides…(Крiзь каменi…)”.

Вiтаємо переможцiв та бажаємо подальших творчих досягнень! А всiх iнших здобувачiв освiти закликаємо проявляти себе якомога активнiше, демонструвати свої вмiння й обдарування, оскiльки кожен талант не повинен залишатися не помiченим.