ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ

      З 16 по 24 червня 2022 року у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» проходила здача  кваліфікаційних іспитів для випускної групи Ф41 спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізація «Організація і технологія ведення фермерського господарства».

    Кваліфікаційні іспити – це завершальний етап навчання у коледжі, а для випускників – це надзвичайно важлива  сходинка у житті. Адже вони повинні підтвердити перед екзаменаційною комісією рівень здобутих у коледжі теоретичних знань та практичних умінь.

      Атестація випускників проводилася у вигляді кваліфікаційних іспитів зі спеціальних дисциплін: «Технології в галузях рослинництва» і «Технології в галузях тваринництва»,  які включають і практичні завдання, та технічних дисциплін: «Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини і їх використання», «Охорона праці в галузі». Студенти повною мірою показали набуті у процесі навчання знання, вирішуючи тести і практичні завдання та продемонстрували належний рівень володіння матеріалом з профільних дисциплін. Екзаменаційна комісія на чолі з головою Олегом Міщенком – професором кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавського державного аграрного університету, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, вченого агронома, на високому рівні  оцінили підготовку здобувачів освіти.

      Вітаємо з успішною здачею кваліфікаційних іспитів та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві і в подальшому навчанні.