ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА”

   Курсова робота з навчальної дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства» є невід’ємною частиною підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля, та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства».

    27 травня 2021 року  у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» на відділенні «Енергетика та економіка агропромислового виробництва і заочна освіта» у групі Е-31 відбувся захист курсових робіт. Комісія у складі О.Біленко, Л.Бровко, Т.Тарасенко оцінили рівень сформованості загальних компетентностей майбутніх економістів.

   У процесі доповідей, що супроводжувалися презентаціями, майбутні економісти підтвердили високий рівень умінь і навичок з виявлення наукових і виробничих проблем, обґрунтування актуальності їх розв’язання  на сучасному етапі, роботи з літературними джерелами, планово-обліковою та фінансовою документацією, статистичною інформацією, проведенням аналізу результатів діяльності об’єкта дослідження.

    Змістовні презентації та виступи, обґрунтовані доповіді на запитання членів комісії – все це втілює надію на те, що в цьому році економічна галузь поповниться висококваліфікованими фахівцями.