СТАРТУЄ ДЕКАДА ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

      Економічне виховання здійснюється передусім в процесі вивчення економічних  дисциплін. Для сприяння професійної спрямованості особистості майбутнього фахівця, прагнення оволодіти необхідними економічними знаннями, уміннями, культурою в коледжі проводяться зустрічі з провідними фахівцями в галузі економіки, науково-практичні конференції, «круглі столи», ділові та рольові ігри економічного напрямку, лекції, бесіди, вечори запитань і відповідей, економічні олімпіади, вікторини, диспути на економічні теми, зустрічі студентів приватними підприємцями тощо. Основною метою цих заходів, які проводяться щорічно, є зацікавлення студентів до вивчення економічних дисциплін, а також пробудити в них інтерес студентів до економічних проблем, що постали в  державі, та змусити здобувачів освіти замислитись над шляхами їх вирішення. Ґрунтовні, спеціальні професійні знання студентам дають викладачі методичної циклової комісії  економічних дисциплін Стеценко О.О., Глюзіцька В.М., Тарасенко Т.Д., Науменко Л.О., Призенко Д.М. Комісію очолює Бровко Л.В.

     Економічне виховання у коледжі спрямоване на формування висококваліфікованого фахівця,  людини, яка вміє бути господарем своєї долі, здатна об’єктивно оцінювати своє становище в суспільстві, свої вчинки й дії з погляду економічної доцільності та результативності, вміє планувати свою життєдіяльність, розраховувати і прогнозувати її.

     Одним  із найважливіших заходів в процесі формування економічного мислення студентів коледжу є проведення декади економічних дисциплін. Метою проведення декади є популяризація серед здобувачів освіти економічних знань, виховання любові до майбутньої професії, формування розуміння сучасних явищ і процесів, що відбуваються в країні та світі. Саме в цей період увага студентів до вивчення дисциплін даного  циклу різко зростає.

      Освітнє сьогодення – це випробування не лише для педагогів, але й для студентів. Ми вже звикли проводити заняття онлайн: лекції,  практичні, контрольні роботи, заліки.  Життя дає нам нові виклики і випробування, а ми успішно їх долаємо!!!

     Цьогоріч декада економічних дисциплін відбудеться з  5 по 16 квітня в режимі онлайн. Бажаємо здобувачам освіти дізнатися багато нового, беручи участь  у онлайн-заходах, котрі запланували для них викладачі циклової комісії економічних дисциплін.