Підсумкова атестація здобувачів освіти спеціальності «Менеджмент»

        27 січня 2021 року у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» відбувся державний кваліфікаційний іспит з економічних дисциплін у групі О-41 спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Організація виробництва». Він складався з теоретичної та практичної частин. До теоретичної частини входили завдання з дисциплін, що винесені на державний кваліфікаційний іспит у тестовій формі. Друга частина передбачала практично-розрахункове завдання, що дає можливість продемонструвати вміння виконувати економічні розрахунки. Випускники показали ґрунтовні теоретичні знання, вміння вирішувати практичні задачі.

   За результатами підсумкової атестації студентам присвоєно кваліфікацію «Організатор виробництва». Комісія відзначила відповідь студента Зеленського Дениса.

         Вітаємо здобувачів освіти з успішним складанням іспиту!