Твої права – твоя фортеця!

     Враховуючи важливе значення правової освіти в подальшій розбудові України, як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, в нашій державі традиційно проводиться Всеукраїнський тиждень права, присвячений прийняттю 10 грудня 1948 р. Організацією Об’єднаних Націй  Загальної декларації прав людини.

    Заходи, які проводяться під час Тижня права сприяють і формують у студентів правової культури громадянина України, що складається, передусім, зі свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з поваги до законів та правил людського співжиття.

     Здобуття студентами правових знань і розуміння обов’язків розширює можливості їх самореалізації. Правові знання зміцнюють життєву позицію, розвивають свідомість у здобувачів освіти, удосконалюють їх поведінку в соціальному оточенні, загострюють почуття непримиренності до негативних явищ.

    У контексті правовідносин, що гарантують справедливість, важливо згадати слова давньокитайського філософа та політичного діяча Конфуція: «Право і справедливість полягають у тому, щоб кожний мав і робив своє так, аби ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого».

  Шановні здобувачі освіти! У рамках Тижня права, пропонуємо переглянути відеоматеріал про права, які гарантує Вам Європейська конвенція з прав людини.