Комплексний екзамен з фаху спеціальності «Агрономія»

17 червня 2020 року у ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА»  здобувачі освіти спеціальності «Агрономія» спеціалізації «Організація і технологія ведення фермерського господарства»  складали державний комплексний екзамен з дисципліни «Технології у галузях рослинництва та тваринництва». При проведенні екзамену було дотримано усіх вимог карантину.

Екзамен складався з теоретичної та практичної частин. До теоретичної -входили завдання з визначених Стандартом дисциплін у тестовій формі, друга  частина передбачала  вирішення фахових практичних завдань.

При виконанні екзаменаційних завдань випускники навчального закладу в присутності членів екзаменаційної комісії продемонстрували високі торетичні знання та професійну компетентність, що є доказом того, що вони готові до самостійної професійної діяльності.