Ми – володарі сонця: сонце в наших руках

Зараз людство стоїть на порозі масштабної екологічної катастрофи, посилюється парниковий ефект, висихають річки і озера, зникають планетарні запаси прісної води. Ці та багато інших природних катаклізмів спричинені людською діяльністю – нещадне вирубування лісів, забруднення атмосфери парниковими газами та відходами виробництва, а саме головне – нерозумне використання енергоносіїв (нафта, природній газ, водні ресурси). При таких темпах забруднення атмосфери людство ставить під загрозу своє існування….
 
Але в будь якому разі вихід є – це використання альтернативних джерел енергії.
 
Хорольський агропромисловий коледж ПДАА не може стояти осторонь і вносить свою частку у вирішення екологічних проблем. Тому викладачі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» роблять акценти на вивченні альтернативних джерел енергії. Для цього придбана і на початку березня змонтована навчальна сонячна електростанція.
 
Проектуванням і монтажем займався керівник проекту Устименко О. А. за активної участі здобувачів освіти, підтримки працівників навчально-виробничих майстерень, та автопарку коледжу.
 
Під час монтажу студенти освоювали та вдосконалювали уміння працювати з електроінструментами, електрозварювальним, електровимірювальним обладнанням та монтажним інструментом, цим самим готувалися стати фахівцями з монтажу та експлуатації сонячних електростанцій. Заробітна плата таких фахівців в Україні сягає від 20 до 50 тис. грн., в Європі – 1200 – 2500 євро.

?