Курсова робота – це наукова праця

Підготовка курсової роботи – це клопітка, багатоденна праця. Вона потребує значного напруження творчих сил студентів, особливо тих, хто робить перші кроки у дослідницькій роботі. Але інтенсивне використання творчого потенціалу безумовно сприяє підвищенню професійної кваліфікації студента. У процесі роботи студенти навчаються глибокому та всесторонньому аналізу і узагальненню значних масивів інформації, набувають навичок роботи з літературою та джерелами, самостійного письмового і усного формулювання думок.
Студенти групи Ф-41 розпочали написання курсової роботи з дисципліни «Організація і планування аграрних формувань». Свою роботу вони здійснили з усвідомлення її суті, знайомства з методичними вказівками і рекомендованою літературою.
Виконання індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить підготовку до захисту курсової роботи конкретною і цілеспрямованою.
Загалом робота над курсовою роботою характеризується особливими навичками індивідуальної діяльності та спілкуванням між викладачем та студентом. Роль викладача полягає у тому, щоб проаналізувати одержану інформацію та використати її для загального оцінювання діяльності студентів, а роль студента характеризується загальними ознаками.