Відкрите заняття з технічної механіки

Важливу роль в системі підготовки спеціалістів майбутніх техніків-механіків відіграє технічна механіка. Адже в ній вивчаються закономірності, що використовуються при конструюванні машин, механізмів і технічних споруд. Тому якісне та доступне викладання цієї дисципліни в навчальному закладі є важливим завданням викладача технічної механіки.
19 лютого 2020 року викладачем Роговою Людмилою Вітіславівною проведено відкрите заняття «Побудова епюр поздовжніх сил та нормальних напружень. Розв’язування задач» з дисципліни «Технічна механіка» у групі М-22. Заняття розраховане на сучасних студентів, з використанням їхніх умінь і навиків. Доцільно вибрано сучасні методи навчання та вміло використано прийоми, що забезпечують активізацію групи та окремої особистості, розвиток мислення слухачів, їх інтерес до дисципліни.
Заняття відвідали 14 викладачів, які відзначили системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених питань, переконливість наведених фактів, прикладів, їх теоретичне узагальнення та висновки, ефективність застосовування дидактичних матеріалів. Вдале використання інтерактивної дошки сприяє якісному засвоєнню матеріалу.