Відпочиваючи – навчаємось

Життя кожної людини – це постійне удосконалення себе як особистості. Розвиток пізнавальної і дослідницької діяльності, уміння аналізувати і приймати правильні рішення допоможуть забезпечити ефективну подальшу професійну діяльність майбутнього кваліфікованого фахівця. Але разом з тим необхідно виховувати в собі і відповідальне ставлення до планети частинкою якої ми є.

Майбутнє екологічного стану країни залежить від кожного, і чим швидше людина почне робити «маленькі кроки» у допомозі природі, тим більше шансів буде створити для людства гідне довкілля, в якому можна буде розвиватися та насолоджуватися життям.

Для розширення світогляду, формування розуміння, що знання історії природи рідного краю, зміни в екосистемах та біогеоценозах є невід’ємними чинниками дії на екологічну ситуацію на Полтавщині та країні в цілому студенти Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії побували з екскурсійною поїздкою у м. Полтава.

3 та 10 грудня студенти груп М-22 та О,Е-21 з викладачем Головенко О.О. з розрізі дисципліни «Основи екології» познайомилися зі сферою діяльності Полтавського краєзнавчого музею ім. Василя Кричевського, де розглянули експозиції археологічних пам’яток старовини та культурного побуту Полтавщини, з’ясували наслідки екологічних змін рельєфу, кліматичних чинників, грунтів та водних ресурсів, рослинного і тваринного світу.

Працівники музею радо зустріли студентів та розповіли про умови збереження археологічних знахідок, показали зразки грунтів та гірських порід Полтавщини. Музей має унікальне зібрання предметів старовини, побуту та народного мистецтва, у якому не лише місцевий матеріал, а й старожитності різних частин світу: Стародавнього Єгипту, Індії, Японії, Китаю, Індонезії, колекцію античної кераміки та зброї.

Щасливі, сповнені сил та вражень від екскурсії для здобуття нових знань поверталися студенти у стіни коледжу.