Захист курсових проектів з дисципліни „АТП і САК”

Відбувся захист курсових проектів студентів ІV курсу відділення «Енергетика агропромислового виробництва».

Оцінка за курсовий проект ґрунтується на трьох компонентах: якість змісту, правильність оформлення, результат захисту. У багатьох випадках невміння студентом відстояти свої думки, точку зору, непереконливість його виступу перед викладачами перекреслюють цінність виконаної роботи. Це ще раз доводить, що захист курсового проекту має бути ретельним чином підготовлений.

Враховуючи все вище перераховане, студенти для кращого донесення ідей своїх проектів підготували тематичні презентації, макети своїх схем автоматизації.

За допомогою діючих макетів студенти під час захисту курсового проекту могли демонструвати роботу різноманітного технологічного обладнання та автоматизацію виконання даного процесу.

Студент групи А-41 зібрав станцію керування біогазовою установкою.

Всі представлені макети на захисті курсового проекту будуть у подальшому використані як частина демонстраційних стендів для проведення лабораторних робіт з дисципліни „АТП і САК”.

Студент групи А-41 Малуха Віталій розробив діючий макет компресорної установки

Студент групи А-42 Войтюк Дмитро розробив схему ультразвукового генератора для очистки металевих поверхонь від забруднення та нагару

Отже, бачимо, що такі роботи спрямовані на самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення, практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

Студент групи А-42 Бондаренко Артем створив макет пастеризаційно-охолоджувальної установки

Практична робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого спеціаліста. Виграють усі: сам студент набуває навичок, які стануть в нагоді йому протягом всього життя, в яких би галузях народного господарства він не працював: самостійність думок, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, володіти різносторонніми поглядами на виникаючі проблеми, просто уміти цілеспрямовано і вдумливо працювати.

Студент групи А-42 Бурхай Дмитро за допомогою програми Аutodesk 3Ds Max розробив ЗD модель миючої та подрібнювальної машини

Студент групи А-41 Данильченко Віталій розробив систему тепловодопостачання з застосуванням сонячного колектора

Студент групи А-42 Ігнатенко Євген створив макет басейну з автоматичним регулюванням подачі води

Суспільство отримує гідного свого спеціаліста, який, володіючи вище переліченими якостями, зможе ефективно вирішувати задачі, поставлені перед ним.

Кожен викладач повинен приділяти дослідницько-практичній роботі не менше уваги, ніж аудиторним заняттям, не дивлячись на те, що це віднімає багато часу і сил. Адже найбільша нагорода для нього – це дійсно освічена, всесторонньо розвинена і вдячна людина, яка завжди пам’ятатиме уроки, отримані в юності.