Перевірка рівня знань у майбутніх спеціалістів

Курсові проекти на відділенні “Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції” займають серйозне місце в системі підготовки фахівців.
 
Мета курсового проектування як одного з етапів навчання – навчити здобувачів освіти правильно застосовувати отримані теоретичні знання, використовувати свій практичний досвід, а також підготувати їх до дипломного проектування.
 
На останньому тижні занять проведено здачу курсових проектів студентами груп М41, М42 та М34 з дисципліни “Експлуатація машин та обладнання”.
 
Компетентна комісія у складі Чишка М.М. – директора навчального закладу, Малохатька О.М. – завідуючого навчально-виробничою практикою, Петровського В.Г. – голови МЦК “Механізація виробничих процесів” та Салогуба В.І. – викладача спеціальних дисциплін вислухала підготовлені студентами доповіді та переглянула запропоновані презентації.
 
Захист курсових проектів проводився протягом трьох днів, згідно встановленого графіка. Студенти самостійно встановлювали послідовність захисту власних проектів. Хто відчував більше впевненості, ті захищалися першими. Решта – набиралися досвіду, допомагали своїм товаришам та готувалися до захисту.
 
Підготовлені презентації відповідали поставленим цілям: для комісії – полегшувалося сприйняття розробленого проекту, а для студентів – слугували допомогою під час здійснення доповіді.
 
Проведений захист курсових проектів допоміг студентам критично оцінити свої знання та при необхідності внести корективи для завершального етапу – дипломного проектування.
 
Дипломне проектування – заключний етап навчання студентів у вищому навчальному закладі.
 
Дипломне проектування є логічним продовженням курсового проектування. Адже, розібравшись з методикою виконання курсового проекту, студенту легко дається виконання дипломного проекту – і навпаки.
 
Отже, побажаємо студентам вчасно та якісно виконати дипломні проекти за самостійно обраними темами та вдало їх захистити.